2007-10-16

Záměr rekonstrukce a modernizace spalovny nebezpečného odpadu v areálu chemičky Synthesia v Pardubicích-Semtíně vzbudil v posledních měsících odpor veřejnosti i několika radnic. Společnost AVE CZ však oznámila, že od svého záměru nehodlá ustoupit, ani omezit kapacitu spalovny.

Záměr rekonstrukce a modernizace spalovny nebezpečného odpadu v areálu chemičky Synthesia v Pardubicích-Semtíně vzbudil v posledních měsících odpor veřejnosti i několika radnic. Společnost AVE CZ však oznámila, že od svého záměru nehodlá ustoupit, ani omezit kapacitu spalovny.

Jednatel firmy Roman Mužík řekl na tiskové konferenci: „Kapacitu bychom neradi snižovali, protože si myslíme, že pro region Pardubicka je nastavena akorát. Jedná se o kapacitu 20 000 tun ročně, přičemž Pardubický kraj produkuje 30 tisíc tun spalitelných nebezpečných odpadů za rok.

R.Mužík

Pokud započítáme ještě extrémní množství starých ekologických zátěží v pardubickém okrese, má spalovna práci minimálně na dalších 15 let a bude plně vytížena.“

Jeho slova potvrzuje i radní Pardubického kraje Petr Šilar. Podle jeho vyjádření je dnes v okolí Semtína na skládkách uloženo okolo 100 000 tun nebezpečného odpadu a celková produkce nebezpečných odpadů v pardubicko-hradecké aglomeraci dosahuje produkce 100 000 tun ročně.

Spalovnu koupila od Synthesie Semtín v loňském roce rakousko-česká společnost AVE CZ a po modernizaci ji hodlá provozovat od roku 2010. Spalovna v Synthesii začala pracovat v roce 1995, o devět let později musela být odstavena, protože nebyla schopna dodržovat emisní limity.

Proti záměru znovu uvést do provozu spalovnu nebezpečných odpadů se postavila sousední obec Srnojedy, Strana Zelených, dva městské obvody Pardubic i pardubický magistrát, který chce zablokovat záměr v povolovacím řízení. Zcela zabránit mu však nemůže, pokud provozovatel zařízení splní požadavky dané zákonem.

Petr Šilar ve svém prohlášení připomíná, že v současné době neexistuje modernější a vůči životnímu prostředí šetrnější technologie průmyslového odstraňování nebezpečného odpadu, než je vysokoteplotní spalování v rotační peci a ukládání nespalitelných zbytků na specializovanou skládku (nejbližší je v Čáslavi).

Petr Šilar - od roku 2010 - senátor za obvod č. 46, Ústí nad Orlicí  , Zastupitel Pardubického kraje (v letech 2000–2010 také radní kraje)

Spalovna nebezpečného odpadu bude mít podle AVE CZ instalován moderní dioxinový filtr – její produkce dioxinů bude tedy zlomková proti ostatním průmyslovým zařízením v Pardubicích a okolí.

– jhm – ZDROJ