Pardubice a další obce i jejich obyvatelé řekli spalovně jasné ne, projekt přesto pokračuje. 

 

Rekord zřejmě atakovalo úterní projednání záměru firmy AVE CZ na obnovu spalovny v Rybitví na Pardubicku. Dokumentace EIA se začala projednávat online formou v 15 hodin v úterý a debata skončila až ve středu před druhou hodinou ranní.Včerejší on-line projednání obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví označil náměstek primátora Pardubic Jan Nadrchal za nezákonné. Neměla možnost se ho účastnit veškerá veřejnost. Město usilovalo o to, aby se všichni sešli v multifunkční aréně, kde je kapacita tisíce lidí. Proti spalovně v regionu bojují od roku 2006 obce i lidé. Zástupci samospráv projekt spalovny kritizovali.

 "Vyslovujeme naprostý nesouhlas," řekl Nadrchal. S projektem podle něj v Pardubicích kromě zainteresovaných v investorském projektu nesouhlasí snad nikdo. Nezákonnost vidí v tom, že zákon přes protiepidemická opatření umožňuje veřejná projednání uskutečnit prezenčně. Případně jej mohlo ministerstvo životního prostředí uspořádat hybridně, míní.

Poukázal na to, že všichni nemusejí mít doma počítač nebo ovládat technologie, aby se mohl připojit. "Lidé možná měli poslední možnost se veřejně připojit k debatě, nebylo jim to umožněno," uvedl Nadrchal.

Podle zástupce ministerstva Petra Slezáka epidemická situace není vhodná pro velká shromažďování. Podotkl, že by nemohli přijít třeba lidé v karanténě. Podle Slezáka nelze veřejné projednání v současné situaci využít.

Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí města prohlásil, že stavět spalovnu na návětrné straně Pardubic je zločin na místních. Vliv na zdraví firma podle něj záměrně bagatelizuje. "Už teď v Pardubicích dochází k překračování imisních limitů," varoval.

V podobném duchu se odvíjela celá debata. Na jedné straně jasné argumenty pro spalovnu, na straně druhé rázná odmítnutí. 

Město Pardubice a také mnozí účastníci se zároveň ohradili také vůči formě, jakou veřejné projednávání proběhlo. Podle náměstka primátora pro životní prostředí Jana Nadrchala není možnost pořádat veřejné projednávání v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) online zakotvena v zákoně, který se po celou dobu pandemie v tomto směru nijak nezměnil. Podle Nadrchala to kromě z toho vyplývající protizákonnosti vede i k vylučování některých skupin lidí, například těch, kteří doma nemají počítač nebo nemají dostatek znalostí, aby se k projednávání formou videokonference připojili. Ministerstvo životního prostředí ústy zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Petra Slezáka reagovalo tím, že klasická fyzická forma naopak vylučuje lidi v karanténě nebo izolaci, kteří by se události nemohli zúčastnit. Nabízí se však také možnost uspořídat schůzku hybridní formou, tedy klasicky fyzicky i online. Řada účastníků měla navíc problém se k projednávání přihlásit, údajně kvůli chybnému odkazu v pozvánce, která byla zveřejněna v informačním systému EIA.

Máme už spalovnu v Kralupech nad Vltavou, která pálí 18 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně a její provoz je přetížen. A to hlavně kvůli zdravotnickému materiálu souvisejícímu s epidemií covidu. Pálíme tam i nemálo odpadu z Pardubického kraje,“ uvedla třeba Olga Šmídlová, prokuristka společnosti AVE CZ.

Takový argument však třeba vůbec nebral v potaz zastupitel obce Rybitví Darek Horník. 

„Jak si můžete dovolit vozit k nám do obce odpad třeba z Hradce Králové? To je stejný argument, jako že ten z Pardubic vozíte do Kralup. Navíc to je dočasné, protože spalovna zdravotnického materiálu, který se tam vozí, bude brzy v pardubické nemocnici obnovena,“ uvedl Horník, kterému se nezdál také názor prokuristky, že firma je maximálně transparentní. 

„Půl roku se nejsme schopni domluvit s AVE CZ na schůzce,“ dodal Horník.

„Ano, zanedbali jsme komunikaci s obcí Rybitví, omlouvám se za to. Máme nové vedení, věřím, že se to zlepší,“ reagovala Šmídlová

 Obec Rybitví bude dále bojovat proti spalovně všemi možnými způsoby, které nám zákon umožňuje. Chceme také zorganizovat veřejnou petici, kde dáme možnost občanům vyjádřit se k nesouhlasu se spalovnou. Máme s obcí Srnojedy další nápady, ale nyní je musíme probrat s právníkem,“ informovala starostka Rybitví Eva Šmeralová.

Studie investora bagatelizují zdravotní rizika, uvedl i starosta Srnojed Petr Králíček (Sdružení Alternativa). Nejbližší dům by byl ve Srnojedech 400 metrů od komína spalovny, dodal.

Podle zástupců investora jsou hodnocené maximální hodnoty vypouštěných imisí, realita bude podle nich příznivější. Hovořilo se například o karcinogenních vlivech na lidské tělo.

"To riziko je vždycky menší. Nenašla jsem látku, která by zvýšila rizika na zdraví obyvatel v okolí," řekla zpracovatelka zdravotních rizik ve studii Jitka Růžičková.

Podle krajského hygienika Jaroslava Říhy zdravotní rizika nevycházejí z aktuálních čísel. V posudku by měla být podle něj i kapitola pochopitelná i pro laiky, která by zdůraznila nejnovější studie vlivu moderních spaloven na zdraví.

"Něco takového se udělat mělo ... lidem vysvětlit, že spalovny jsou na takové úrovni, že riziko dioxinu z komína prakticky není. Obavy a stres z toho je asi nejhorší, co z toho kolem je. Mým úkolem není obhajovat spalovnu, mým úkolem je obhajovat lidi," řekl Říha.

Jedna ze zpracovatelek dokumentace Věra Tížková uvedla, že žije v Ostravě, kde je průmyslu hodně. Uznala, že určitou stresovou zátěž spalovna pro obyvatelstvo představuje. "Zkušenost ukazuje, že si lidé po čase zvyknou," řekla Tížková. Stresová, psychická újma je individuální záležitostí každého, těžko je měřitelná, dodala.

Prokuristka AVE CZ odpadové hospodářství Olga Šmídlová řekla, že firma chce postavit provozně-administrativní budovu s laboratoří na analýzy přijímaných odpadů a hodlá opravit spalovnu. Provoz má být 7500 hodin za rok. Projektované množství spalovaných nebezpečných odpadů je 20.000 tun ročně. Záměr je v dané lokalitě akceptovatelný, uvedla firma.

Ke spalovně, konkrétně k žádosti firmy o posudek vlivu na životní prostředí EIA se vyjádřilo 74 subjektů a jednotlivců. Většina je nesouhlasná, uvedl zpracovatel posudku Václav Oblouk. Včerejší jednání bude také podkladem pro jeho posudek, řekl. Vydání závazného stanoviska vlivu na životní prostředí EIA, lze jej očekávat letos v létě.

Na veřejném pojednání 🏭, se objevily nové skutečnosti, které by mohly být k posuzování dokumentace důležité ‼️

❌Autoři dokumentace neuměli vysvětlit, kde přesně se nachází 20 tisíc občanů, ze kterých se ve studii vycházelo.

 

❌Ukázalo se, že autoři dokumentace nevědí, v jakém stavu je rotační pec, zda je použitelná.

 

❌Analýza rizik, byla podrobena velké kritice, není mimojiné detailně řešen příjezd záchranného integrovaného systému v případě havárie v určitých místech, nepočítá s únikem škodlivin do okolí při zahoreni odpadu.

 

❌Účelová komunikace ke SPALOVNĚ není uzpůsobena a ve vhodném stavu pro provoz plánované spalovny s touto kapacitou..

 

❌ původní komín spalovny se svou vyškou 50,2 metru nemusí být dostačující. Autoři dokumentace nezjišťovali možnost výstavby vyššího komína. Při původní výstavbě spalovny nebyl vyšší komín povolen.

 

 

 Účelová kominikace vedoucí ke spalovně a vyjeté stopy mimo komunikaci,

vznikající při vyhýbání  se (nejen) nákladních automobilů (foto - únor 2022)                             foto:proti-spalovne.cz

 

ZDROJ 1 PARDUBICKÝ DENIK

ZDROJ 2  IDNES.CZ

ZDROJ 3 EKOLIST.CZ

ZDROJ 4 PARDUBICE.EU