Jasné důvody proč nelze souhlasit se záměrem  „Modernizace spalovny nebezpečných odpadů provozovna Pardubice“