Časová osa spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví 1996 - 2023

13.04. 2023

Předání petice proti spalovně s více něž 10 tisíci podpisy v Senátu ČR

Ve čtvrtek 13.4. paní starostkou E. Šmeralovou, před.stavebni komise D. Horníkem za Rybitví, panem starostou Králíčkem za Srnojedy, panem primátorem Nadrchalem a paní náměstkyní Klčovou za Pardubice byla v Senátu ČR u paní senátorky Horské předána petice proti spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví. 🏭 Petice má více než zákonem požadovaných 10000 podpisů, za což patří Vám všem velké díky. ✌️ Petici byla předána do rukou předsedy senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Mgr. Jiřího Růžičky. Pokud po přepočtení podpisů bude uznáno více než 10000 podpisů, bude petice projednána na veřejném zasedání Senátu ČR. https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3579761-petice-proti-spalovne-v-rybitvi-u-pardubic-miri-do-senatu
5.4. 2023

MŽP nesplnilo svá prohlášení o datumu vydaní zavazného stanoviska

Ministerstvo životního prostředí ani po 5 měsících nevydalo závazné stanovisko k tomuto záměru. Úředník MŽP prohlasil , při verejném projednávání i nasladně do medii, že závazné stanovisko MŽP vydá do dubna 2023. Tedy si dá načas 4 a půl měsíce. Nakonec bylo závazné stanovisko výdáno až 11.5 2023 tedy téměř po 6 měsících. Paradoxní je, že všichni dotčení tímto záměrem, mají na svá vyjádření, odborné studie atd. POUHÝCH 30 DNÍ !!!!!!
16.11.2022

16.11.2022 - MŽP VYDÁ STANOVISKO DO DUBNA 2023

Ministerstvo životního prostředí na základě veřejného projednání ( 14.11. 2022 ) vyhodnotí všechny získané podklady – zpracovanou dokumentaci vlivu na ŽP, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených obcí, mezi nimi i města Pardubice, připomínky přednesené na veřejném projednání a nezávislého oponentního posudku a vydá závazné stanovisko, zda je stavba z hlediska vlivu na ŽP přípustná či nikoliv. Závazné stanovisko dle vlastních slov Ministerstvo životního prostředí vydá do dubna 2023,
15.11.2022

Primátor Nadrchal kritizuje nastavení procesu EIA

Na veřejném projednávání k záměru, zazněla u řečnického pultíku z úst pardubického primátora Nadrchala také kritika k současnému nastavení procesu EIA. ozsah modernizace spalovny má zahrnovat výstavbu nové provozně administrativní budovy s laboratoří na analýzy přijímaných odpadů, modernizaci příjmu odpadů zahrnující rekonstrukci příjmu kapalných odpadů, sanaci bunkru na pevné odpady, součástí projektu jsou také stavební úpravy svozové a provozní budovy, výstavba nové rotační pece a parního kotle a řada dalších úprav. Dokumentace k záměru modernizace spalovny přitom byla již několikrát vrácena s možností upravit stávající podobu podkladů. „V současné době je to bohužel ze strany státu nastaveno tak, že se uskuteční veřejné projednání, z něhož vzejdou námitky a následně je dokumentace vrácena k doplnění. Zpracovatel poté dokumentaci právě na základě podaných připomínek přepracuje, znovu podá žádost, znovu se koná veřejné projednání a takto je to pořád dokola. Systém, kdy my prostřednictvím našich připomínek vlastně pomáháme zpracovateli upravit a vyprecizovat dokumentaci tak, aby v závěru nakonec opravdu prošla, je nastaven špatně. Apeluji na zákonodárce, aby stávající zákon upravili například takovým způsobem, aby v případě, kdy dokument například dvakrát za sebou neprojde, neměl možnost minimálně po dobu dalších dvou let projít dalšími úpravami a být znovu projednán. Nemluvě o tom, že by bylo dobré posuzovat, zda není žadatel trestně stíhán,“ doplnil svá předchozí slova primátor Pardubic Nadrchal. https://pardubice.eu/mesto-v-odporu-proti-spalovne-v-rybitvi-nepolevuje
15.11.2022

Obnovení spalovny už lidé asi nepovažují za nebezpečné..

Na veřejné projednávání záměru dorazilo bohužel pouze okolo 120 až 150 lidí, což je bohužel dilčí výhra pro společnost AVE CZ , která se touto skutečností mohla ujistit , že tak malý zájem veřejnosti ze 120 tisíc, (za které tam ale prý mluvil pan Nadrchal) tedy města a okolních obcí jí už nebude ohrožovat..
15.11.2022

Rybitví nechalo zpracovat studii dopravního zatížení.

Eva Šmeralová (starostka obce Rybitví „Nás trápí dopravní studie, kterou firma AVE uvádí v projektové dokumentaci. V letošním roce jsem si tak nechali od nezávislé firmy zpracovat vlastní. Výsledek je velice rozdílný než v té od firmy AVE. Prosím věnujte se této studii,“ apelovala na zástupce MŽP .
15.11.2022

15. LISTOPAD 2022- AREAL SPALOVNY UŽ AVE CZ PRODAT ODMÍTÁ

Podle jednatele a výkonného ředitele AVE CZ Aleše Hampla spalovna pro firmu nyní nabývá na hodnotě. „Čas trhl oponou. Legislativa vede k odklonu od skládek. Spalovna pro nás nabývá na hodnotě, zvlášť v místě, kde je takové množství odpadu,“ řekl Hampl. Jednání o možném odkupu odstaveného areálu už podle Hampla možná nejsou. https://rb.gy/xvo6
14.11. 2022

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ EIA K TOMUTO ZÁMĚRU

V Pardubickém domě Ideon se bude 14.11. 2022 v 15 hodin , konat veřejné projednávaní tohoto záměru !!!! Dorazte všichni kdo můžete, a komu není lhostejno, co se v totmto místě chystá palit a v jakém množství. Díky ADMIN BOB https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/spalovna-nebezpecneho-odpadu-rybitvi-ave-cz.A221025_689439_pardubice-zpravy_mvo?
25.10.2022

ŘÍJEN 2022 Stanovisko obce Rybitví k Dokumentaci vlivu na životní prostředí záměru...

dne 25.10. 2022 odeslala obec Rybitví 🐟 své stanovisko k Dokumentaci vlivu na životní prostředí záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice". 🏭 Stanovisko obce se ani doplněním Dokumentace nijak nezměnilo, obec Rybitví stále zásadně nesouhlasí se znovuobnovením provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví! ❌

ke stažení zde LINK

26.9. 2022

AVE CZ PŘEDLOŽILO PŘEPRACOVANOU DOKUMENTACI

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá přepracovanou dokumentaci vlivů záměru dotčeným obcím a úřadům. Začíná 28.9. 2022 začiná běžet 30 denní lhůta na vyjádření k této dokumentaci „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 3 zákona.
27.6. 2022

ČERVEN 2022 AVE CZ tvrdí, že podle studií nebude provozem spalovny ohroženo životní prostředí ani zdraví obyvatel, a linku chce uvést do provozu.

Společnost tvrdí, že podle studií nebude provozem spalovny ohroženo životní prostředí ani zdraví obyvatel, a linku chce uvést do provozu. „Zdraví je to nejcennější, co máme. Obavám občanů tedy rozumíme a nebereme je na lehkou váhu,“ sdělila mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková. Zaměstnanci firmy avizovali, že dokumentaci doplní například o celou kapitolu týkající se dopadů záměru na veřejné zdraví, aby splňovala evropské směrnice pro kvalitu ovzduší, nebo studie, které jsou zaměřené na zdraví občanů v okolí podobných zdrojů emisí...
22. BŘEZEN 2022

22.. BŘEZEN 2022 - Rybitví navrhlo investorovi, aby místo spalovny postavil bateriové úložiště

Obec Rybitví na Pardubicku chce zabránit vzniku spalovny nebezpečného odpadu na svém katastru. Investorovi navrhla, aby tam místo toho zřídil bateriové úložiště. Článek Místo pro spalovnu se pokusí najít v Pardubickém kraji jinde. Novinářům to dnes řekla starostka Eva Šmeralová (Pro Rybitví). Bateriové úložiště je podle vedení Rybitví vhodnou alternativou. Má uchovávat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů. Může poskytovat rychlou záložní energii pro elektrickou síť v době vysoké poptávky. Bateriové úložiště je podle vedení Rybitví vhodnou alternativou. Má uchovávat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů. Může poskytovat rychlou záložní energii pro elektrickou síť v době vysoké poptávky. „Bateriové úložiště by pro ně byl nový podnikatelský záměr. Pokusíme se vymyslet jiné místo pro spalovnu, které není tolik zasažené chemickým průmyslem jako Pardubicko,“ řekla starostka Eva Šmeralová (Pro Rybitví). Mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková uvedla, že dceřiná firma bude pokračovat v přípravě investice, bez ohledu na návrh Rybitví. „Potřebu spalovny nebezpečných odpadů většina odpůrců i chápe, jen provoz tohoto zařízení si každý přeje raději u souseda. Žádný konkrétní návrh jiného vhodného místa nám zatím předložen nebyl,“ dodala mluvčí. https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3458624-rybitvi-navrhuje-investorovi-aby-misto-spalovny-postavil-bateriove-uloziste-ten-se?fbclid=IwAR0NdkbndxHLqF5J9U7kTQwZPw7NVFQEJa_kPJPgOoKx-a9LxSHcIZg1NyA
4. BŘEZEN 2022

4. BŘEZEN 2022 - Ministerstvo přikázalo AVE CZ znovu přepracovat dokumentaci spalovny

„Záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v dané lokalitě vyvolal v rámci procesu EIA enormní obavy ze zdravotních důsledků provozu spalovny a negativní reakce obyvatel širokého okolí,“ stojí v dokumentu ministerstva. To proto považuje za nezbytné, aby především hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví bylo zpracováno velmi precizně, s využitím nejnovějších poznatků vědeckých institucí a aby poskytovalo výstižné, plně transparentní a objektivní informace srozumitelné pro odbornou i laickou veřejnost. „Dokumentaci je tak třeba opětovně přepracovat ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k přepracované dokumentaci a uplatněné na veřejném projednání záměru,“ dodali úředníci. Je třeba přistoupit k jejímu vrácení k přepracování tak, aby byly zjištěné nedostatky odstraněny. MŽP zároveň dospělo k závěru, že tyto nedostatky nelze napravit či vypořádat v rámci posudku nebo stanoviska EIA. Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA MŽP jako příslušný úřad tímto vrací dle § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k opětovnému přepracování." http://www.proti-spalovne.cz/index.php/clanky/clanky-kategorie-all/15-mzp-a-spalovna-no-v-rybitvi/38-zastupitele-obcane-a-sdruzeni-si-pripisuji-dalsi-uspech-ministerstvo-prikazalo-ave-cz-znovu-prepracovat-dokumentaci-spalovny
21. ÚNOR 2022

21. ÚNOR - STARTUJE NOVÁ PETICE PROTI SPALOVNĚ

My, níže podepsaní občané České republiky, vyjadřujeme prostřednictvím této petice svůj kategorický nesouhlas s obnovením provozu spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, v katastrálním území obce Rybitví. Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni o tom, že obnovená spalovna bude závažně poškozovat životní prostředí a naše zdraví. Tak zní text nové petice, kterou od dnešního dne mohou občané podepisovat obecním úřadě v Rybitví (na OÚ Rybitví vždy 8-12, v pondělí a středu 8-17). 🐟 Další petiční místa jsou též na úřadě v Lázních Bohdaneč, Srnojedech, úřadech městských obvodů v Pardubicích. ✒️ http://www.proti-spalovne.cz/index.php/clanky/clanky-kategorie-all/13-zastupitelstvo-rybitvi-a-spalovna-no/37-nova-petice-startuje
15. ÚNOR 2022

15. ÚNOR 2022 - OBCE RYBITVÍ A SRNOJEDY PÍŠÍ SPOLEČNÝ DOPIS PRIMATOROVI PARDUBIC - budeme po MŽP požadovat nové veřejné projednávání

Obec Rybitví a obec Srnojedy postupují společně a 15. února odeslali starostové Bc. Eva Šmeralová a Pavel Králíček společný dopis na adresu pardubického primátora Ing. Martina Charváta. Popisují v něm své obavy ze selhávání MŽP ohledně formy a kvality veřejného projednávání k záměru "Modernizace spalovny nebezpečných odpadů. provozovna Pardubice" svolaného pouze ONLINE formou. "Z veřejného projednávání, konaného 8.2. 2022, které mělo proběhnout dle zákona č.100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ,ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon" se stala jakási videokonference, neuměle řízená úředníky MŽP, která v žádném případě neumožnila všem občanům se účastnit a tím se i svobodně vyjádřit. Proti způsobu vedení "veřejného projednávání" jsme se ohradili a současně ho budeme napadat i právní cestou. Budeme požadovat jeho zneplatnění a zajištění jeho opětovného konání, tentokrát již dle zákona. Dle vyjádření zástupce MŽP pana Slezáčka, který "veřejné projednávání" řídil , však ministerstvo s novým projednáváním nepočítá a pokud k tomu nebude donuceno, nové veřejné projednávání k záměru neproběhne. V souvislosti s výše popsanou situací si Vás dovolujeme oslovit s návrhem, abyste zvážili možnost zorganizovat veřejné projednávání znovu, tentokrát v režii Statutárního města Pardubice.

ČLÁNEK A CELÝ DOPIS ZDE

11. únor 2022

11.ÚNOR 2022- AVE spalovnu nebezpečných odpadů Pardubicím neprodá. Město se připravuje na soud

Společnost AVE, která vlastní spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví, ji neprodá. Chce ji znovu zprovoznit. Vyplynulo to ze schůzky zástupců firmy a pardubické radnice. Město i okolní obce teď hledají cestu, jak proti spalovně ještě zabojovat. Podle města byl zvolený způsob úterního projednávání spalovny - online - nezákonný a navíc diskriminační. „Bohužel, jak jsem předpokládal, zástupci AVE hned na začátku jednání kategoricky prohlásili, že spalovnu neprodají a chtějí projekt dovést do úspěšného konce. O to víc mě mrzí, že se v roce 2017 nepodařilo spalovnu odkoupit do majetku města,“ řekl pardubický primátor Martin Charvát. Ke schůzce došlo v úterý 8. února , tedy ve stejný den, kdy se konalo i kritizované, téměř dvanáctihodinové online zasedání s veřejností. Na něm se odborníci snažili zodpovídat dotazy ze strany města, obcí a občanů. Zdroj: https://www.denik.cz/krimi/ave-spalovnu-nebezpecnych-odpadu-pardubicim-neproda-mesto-se-pripravuje-na-soud.html
9. ÚNOR 2022

9.ÚNOR .2022 - Veřejné projednání spalovny přineslo řadu otázek a rozpaků

V úterý 8. února proběhlo veřejné projednání záměru společnosti AVE obnovit provoz spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví. I přes námitky Statutárního města Pardubice, a mnoha dalších, proti online distanční formě Ministerstvo životního prostředí tvrdohlavě trvalo na svém. Ve špičce bylo v jednu chvíli k online jednání připojeno přes 450 účastníků. 1.Spalovna Rybitví „Nejen město Pardubice, ale i dotčené okolní obce a řada dalších osob uváděly argumenty, které dokazovaly, že jednání pouze prostřednictvím online připojení je nezákonné a řadě zájemcům tato forma znemožní se projednání zúčastnit a říci svůj názor. V průběhu veřejného projednání i následující den mi přišla od lidí řada stížností, že se nemohli připojit, že přenos nebyl kvalitní a oni tak mnoha věcem nerozuměli,“ říká k online projednání náměstek primátora Jan Nadrchal. „Dle našeho právního výkladu je hned několik důvodů, proč byl tento způsob nezákonný a navíc diskriminační. Koordinovaně se sousedními obcemi, které mají stejný názor, se rozhodneme, jak postupovat. Nevylučujeme ani soudní cestu,“ dodává Jan Nadrchal, který ještě podotýká, že snahou města je to, aby ministerstvo zrealizovalo prezenční projednání, kam by mohl přijít každý občan, který se chce vyjádřit a nemusel k tomu disponovat počítačovou technikou. „Vyzývám všechny, kteří měli problémy s připojením a online účastí, aby se na mě písemně obrátili,“ apeluje Nadrchal. Rozpaky pak přinesla diskuze, která se rozběhla po úvodních prezentacích. „Někteří odborní zpracovatelé dokumentace ve mně při diskuzi vyvolali rozpaky. Mnohdy, byť by měli, nedokázali uspokojivě odpovědět na dotazy, neuměli komentovat připomínky a zoufale předávali slovo jeden druhému, což jejich důvěryhodnost a erudovanost nepotvrdilo,“ komentuje samotné projednávání náměstek Nadrchal. O možnosti odkupu spalovny jednali v úterý před veřejným projednáváním záměru společnosti AVE opětovně primátor Martin Charvát a náměstek Nadrchal. „Bohužel, jak jsem předpokládal, zástupci AVE hned na začátku jednání kategoricky prohlásili, že spalovnu neprodají a chtějí projekt dovést do úspěšného konce. O to víc mě mrzí, že se v roce 2017 nepodařilo realizovat odkup spalovny do majetku města. Zastupitelstvo tehdy záměr odkupu schválilo, ale nebyl dostatek hlasů pro vyčlenění finančních prostředků. Přitom v přepočtu by býval metr čtvereční přišel na necelé 2.000 korun což je z pohledu dnešních cen komerčních pozemků částka téměř směšná. Určitě by to bývalo stálo za klid a kontrolu nad spalovnou,“ říká smutně primátor Martin Charvát. MŽP má nyní 60 dnů na vypořádání všech připomínek, které zazněly nebo které obdrželo písemně.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

9. ÚNOR 2022

9. ÚNOR 2022 - Pardubice navrhly odkup odstavené spalovny, investor nesouhlasí

Představitelé Pardubic se sešli s investorem, který chce obnovit spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví. Radnice navrhuje odkup areálu a tím i zrušení projektu, firma AVE CZ odpadové hospodářství s tím nesouhlasí. Článek Projekt modernizace spalovny Rybitví magistrát nechce. Šanci koupit areál mělo město v roce 2017. „Bylo to první jednání. Určitě se sejdeme znovu. První výstup je, že prodávat nechtějí. Nečekal jsem, že řeknou ne, čekal jsem ale, že si řeknou výrazně víc než v roce 2017,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO). Kupní cena za areál v roce 2017 byla 35 milionů korun. Zastupitelé odkup schválili. Pak ale při hlasování o změně rozpočtu neměl návrh dvakrát dost hlasů a neprošel. Proti byla tehdy opoziční ODS, cena se jí zdála vysoká. Stejnou sumu by pak stála sanace areálu. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-pardubicky-kraj-pardubice-navrhly-odkup-odstavene-spalovny-investor-nesouhlasi-187934
8. ÚNOR 2022

8. ÚNOR 2022 - Podle Pardubic je on-line projednání o spalovně v Rybitví nezákonné

on-line projednání obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví označil náměstek primátora Pardubic Jan Nadrchal za nezákonné. Neměla možnost se ho účastnit veškerá veřejnost. Město usilovalo o to, aby se všichni sešli v multifunkční aréně, kde je kapacita tisíce lidí. Proti spalovně v regionu bojují od roku 2006 obce i lidé. Zástupci samospráv projekt spalovny kritizovali. "Vyslovujeme naprostý nesouhlas," řekl Nadrchal. S projektem podle něj v Pardubicích kromě zainteresovaných v investorském projektu nesouhlasí snad nikdo. Nezákonnost vidí v tom, že zákon přes protiepidemická opatření umožňuje veřejná projednání uskutečnit prezenčně. Případně jej mohlo ministerstvo životního prostředí uspořádat hybridně, míní. Poukázal na to, že všichni nemusejí mít doma počítač nebo ovládat technologie, aby se mohl připojit. "Lidé možná měli poslední možnost se veřejně připojit k debatě, nebylo jim to umožněno," uvedl Nadrchal. Podle zástupce ministerstva Petra Slezáka epidemická situace není vhodná pro velká shromažďování. Podotkl, že by nemohli přijít třeba lidé v karanténě. Podle Slezáka nelze veřejné projednání v současné situaci využít.
8. ÚNOR 2022

8. ÚNOR 2022 (15:00h) -- ONLINE VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ZÁMĚRU

Modernizace spalovny nebezpečných odpadů, provozovna Pardubice“ se bude s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a s tím souvisejícími opatřeními omezujícími fyzické shromažďování osob na jednom místě (mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášené na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů) a s odvoláním na metodické sdělení Ministerstva životního prostředí ve věci konání veřejných projednání v souladu se zákonem v době pandemie onemocnění covid-19 č. j. MZP/2021/710/856 ze dne 5. 2. 2021, konat v níže uvedeném termínu formou online přenosu. Místo (přímý přenos): připojení k přenosu ve službě WEBEX na odkazu: https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=mc25a02c23057b 33da3eb330cda7ff759 V souladu s § 16 odst. 1 zákona je tato pozvánka zveřejněna rovněž v Informačním systému EIA (www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP493, odkud je možné uvedený odkaz také zkopírovat. K přenosu se následně můžete připojit přímo ve webovém prohlížeči. V některých prohlížečích se po otevření odkazu stáhne WEBEX aplikace – v takovém případě se k přenosu můžete připojit po nainstalování aplikace nebo můžete pokračovat ve sledování nadále v prohlížeči. V obou případech budete následně vyzváni k zadání svých údajů. Vyplňte jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Pokud nemáte e-mailovou adresu, zadejte do příslušného políčka jakýkoliv text ve formátu e-mailové adresy, například abc@abc.cz. Doporučený webový prohlížeč je Google Chrome, Firefox nebo MS Edge.
1. ÚNOR 2022

1. ÚNOR 2022 - POZVÁNÍ NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ -KVŮLI COVID SITUACI -POUZE ONLINE ??!!!

Ani né dvacet dní po uzavření termínu možnosti vyjádření se k přepracované dokumentaci, zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí výzvu/pozvánku k veřejnému projednávání k tomuto obnovenému záměru. Překvapivě pro všechny, má být už 8. ÚNORA a pouze ONLINE formou ! Ministerstvo se odvolává na epidemiologickou situaci s COVID 19. Město Pardubice plánovalo toto setkání opět v hokejové aréně, což se zřejmě nepodaří realizovat. Náměstek primátora, Jan Nadrchal se urychleně pokušel písemně apelovat na novou ministryni životního protředí, aby z důvodů značného zájmu veřejnosti, projednávání touto online formou ministerstvo přehodnotilo. Jak dopadl zatím k dnešnímu dni (5. února) nevíme.
LEDEN 22

LEDEN 2022 PŘEPRACOVANÁ DOKUMENTACE MÁ STÁLE ŘADU NEDOSTATKŮ, ROZPORŮ. VYPOŘÁDANÍ PŘEDEŠLÝCH PŘIPOMÍNEK JE NEDOSTATEČNÉ.

Dotčené úřady, obce . sdružení a občané si mohli v přepracované dokuemntaci přečíst vypořádání předkladatele se všemi připomínkami k původní dokumentaci. Dle našeho mínění je toto vypořádání velmi nedostatečné, v mnoha bodech odbité, odkazující na to, že se jedná pouze o doměnky autorů připomínek atd.. Především analýza rizik je jaksi všeobecného rázu. Z rozptylové studie jsme se mohli dozvědět, že nejistota stanovení koncentrací matematickým modelem, může dosahnout až 50% ...Obec Rybitví a někteří občané, opět zaslali desítky připomínek, ma které ale odpovědi zatím nedostali. MŽP rovnou vypsalo veřejné projednávání na 8. únosr, ale pouze ONLINE formou- prý kvůli pandemii covid 19. Pokud to někomu spadne, nebo to všeobecně spadne, mají se lidi pripojit přes telefon -hovorem..Hodně podivná aktivita MŽP, vzhledem k tomu, že novela zákona EIA z roku 2015 měla posílit pozici občanů v tomto procesu posuzování
LEDEN 2022

LEDEN 2022 - PŘEPRACOVANÁ DOKUMENTACE NAVRHUJE MODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE SPALOVNY

Z PŘEPRACOVANÉ DOKUMENTACE: S ohledem na připomínky k původní dokumentaci EIA došlo v rozpracování projektu spalovny průmyslových odpadů k následujícím významným změnám oproti původní verzi: 1. Původní systém snižování emisí NOx technologií selektivní nekatalytické redukce (SNCR) byl nahrazen technologií selektivní katalytické redukce (SCR) v tzv. „tail–end“ konfiguraci, při které je SCR technologie nasazena až na odprášené, odkyselené spaliny zbavené těžkých kovů. 2. Dalším opatřením je použití nově instalované tzv. „mokré“ pračky spalin (absorpčně chemisorpční čistění spalin), která bude mít celkově tři stupně na místo stupňů dvou. První stupeň bude kyselý a další dva zásadité s nástřikem roztoku hydroxidu sodného. Spolu s hydroxidem sodným bude do prací vody také dávkováno činidlo na záchyt těžkých kovů. 3. Vzhledem k nemožnosti dodávání vyrobené páry do sítě Synthesia a.s., bylo provedeno doplnění technologie spalovny o turbogenerátor a kondenzaci páry spolu s dalším jejím využitím. Generovaná elektrická energie bude použita pro krytí vlastní spotřeby spalovny s tím, že přebytky budou dodávány do distribuční sítě. 4. Odpadní vody z čištění spalin nebudou po svém čištění vypouštěny do recipientu Velká strouha a tou do vodního toku Labe, ale budou řešeny použitím rozprašovací sušárny. Ze spalovny průmyslových odpadů tedy nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
3. LEDEN 2022

LEDEN 2022 - AVE CZ v přepracované dokumentaci na spalovnu v Rybitví počítá už jen s vyšší kapacitou 20 000 tun /rok

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství přepracovala dokumentaci vlivů záměru modernizace spalovny nebezpečných průmyslových odpadů v Rybitví na životní prostředí(EIA). ČTK to zjistila na stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA. Dokument vloni vrátilo ministerstvo životního prostředí k doplnění. Ve srovnání s původním návrhem již odpadová firma nenavrhuje dvě varianty množství ročně spalovaného materiálu. Původně počítala s kapacitami 20 000 tun, nebo 15 800 tun za rok. Nyní již plánuje pouze vyšší hodnotu, která představuje 7500 provozních hodin ročně. Přepracovanou dokumentaci posoudí ministerstvo životního prostředí. Firma se také vypořádala s požadavky ministerstva. Musela například provést porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii či doplnit další posouzení. Oproti původnímu návrhu už neplánuje vypouštět vyčištěné technologické odpadní vody prostřednictvím Velké strouhy do Labe, ale bude je likvidovat odpařováním, které bude součástí technologie spalovny.

ČLÁNEK S VIDEEM ZDE

14. PROSINEC 2021

PROSINEC 2021 - AVE CZ PŘEDLOŽILA PŘEPRACOVANOU DOKUMENTACI - ZAČINÁ BEŽET 30 DENNÍ LHŮTA NA NOVÉ PŘIPOMÍNKY

Pro dotčené úřady, obce, sdružení ale každého občana, který se chce k záměru vyjádřit, to znamená během svátků obsáhlý materiál prostudovat a co nejdříve na ministerstvo životního prostředí zaslat připomínky. Pardubický kraj vyvěsil přepracovanou dokumentaci vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí na své úřední desce 14. prosince. Veřejnost a dotčené orgány včetně dotčených samosprávních celků přitom mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci do 30 dnů od data jejího zveřejnění. „Po legislativní stránce je samozřejmě vše v pořádku, ovšem na druhou stranu máme nyní za úkol vyjádřit se k materiálu, který bude obtížné podrobně prostudovat, navíc v době, která byla dle mého názoru zvolena poněkud nešťastně. Přeci jen tu máme období Vánoc, kdy si řada lidí bere dovolenou, a právě v takové době tu před sebou máme takto závažný problém. Rád bych proto vyzval občany města, aby zaslali své připomínky, každá z nich bude hrát velmi důležitou roli,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal s tím, že hned po novém roce město svolá schůzku se starosty okolních obcí, kterých se obnovení provozu spalovny týká, aby se domluvili na společném postupu. „Mrzí nás to, na prostudování dokumentace byl zvolen opravdu netradiční termín. Věřím však, že občanům není osud plánované modernizace lhostejný a spolu s námi se k tomuto záměru vyjádří. Spalovna by ročně zpracovala 20 000 tun nebezpečných odpadů, nechceme, aby životní prostředí v našem městě bylo takovýmto způsobem zatěžováno,“ dodává primátor Pardubic Martin Charvát. Obec Rybitví, na jejímž území spalovna leží, navíc v současné době řeší změnu územního plánu, která by umožnila zachovat na místě stávající zařízení, které by mohlo fungovat v intencích pro místní obyvatele, nikoli pro širší okolí. Původní dokumentaci MŽP vrátilo na doporučení zpracovatele posudku, podle něhož dokumentace vykazovala řadu formálních i věcných nedostatků, z nichž řada byla rovněž předmětem připomínek a výhrad v obdržených vyjádřeních. Nová podoba dokumentace, ke které se mohou nejen občané města do 13. ledna včetně písemně vyjádřit, je k dispozici na internetových stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia a na stránkách ministerstva životního prostředí http://mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP493. Všechny zaslané připomínky pak budou vypořádány v rámci nového posudku.
ČERVEN 2021

ČERVEN 2021- Hradecký krajský úřad zastavil řízení o povolení na spalovnu v Rybitví

Krajský úřad v Hradci Králové zastavil řízení o vydání integrovaného povolení na spalovnu nebezpečných a ostatních odpadů v Rybitví u Pardubic. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která o modernizaci a znovuotevření spalovny léta usiluje, nedoplnila potřebné podklady a lhůta pro rozhodnutí vypršela, řekl ČTK Richard Veselý z odboru životního prostředí a zemědělství královéhradeckého krajského úřadu. Firma se pokouší na záměr získat kladný posudek hodnocení dopadů modernizace spalovny na životní prostředí (EIA). https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hradecky-krajsky-urad-zastavil-rizeni-o-povoleni-na-spalovnu-v-rybitvi
ČERVEN 2020

ČERVEN 2020 - Pardubice chtějí stadion pro první ligu, dají na něj 430 milionů

Na spalovnu peníze neschválili, na pofiderní rekonstrukci letního stadionu téměř půl milardy najdou. Pardubice - Modernizaci Letního stadionu v Pardubicích budou zastupitelé schvalovat opět na podzim. Do té doby bude dokončené výběrové řízení a město také bude vědět, nakolik ho zasáhne úbytek příjmů kvůli koronavirové epidemii. Zastupitelé tak budou mít možnost říct, zda zahájení stavby povolí, uvedl dnes primátor Martin Charvát (ANO). Po rekonstrukci má stadion mít větší kapacitu a parametry pro první fotbalovou ligu. Aktuální lídr druhé nejvyšší soutěže FK Pardubice hraje v současnosti domácí utkání na stadionu Pod Vinicí, který prvoligová kritéria nesplňuje. Pokud by Pardubice postoupily, je vedení klubu už domluvené na tom, že v příští sezoně bude východočeský tým hrát domácí zápasy v azylu v Mladé Boleslavi. Náměstek primátora Jan Mazuch (ODS) dnes navrhoval odložit investici za 430 milionů korun na příští rok, nakonec návrh stáhl. Stačilo mu ubezpečení, že zastupitelé na podzim schválí vítěze výběrového řízení a budou mít předložený návrh rozpočtového krytí na investiční akci. "V září, říjnu se Letní stadion vrátí na zastupitelstvo, abychom se teď nestrašili, že na něj nemáme. Už budeme vědět, že investice bude krytá," řekl primátor. Radní 15. června 2020 schválili vyhlášení výběrového řízení na stavební firmu. Město chce v první fázi opravit a zmodernizovat stadion bez východní tribuny, která je kulturní památkou, okolních ulic a nábřeží. Opravy jsou naplánované na 20 měsíců. V původních úvahách koalice bylo opravit vše naráz. Náklady by ale byly nad možnosti města. Opravy stadionu chce město hradit z úvěru, případně se pokusí požádat na podzim o nějaké dotace. Podle primátora je stadion v dezolátním stavu, město tak splácí dluh sportovišti, jehož opravy byly v minulosti zanedbané. "Stadion je podinvestován 150 až 200 milionů korun," řekl Charvát. Opravu stadionu kritizují například opoziční Piráti. Jsou součástí občansko-politické iniciativy, která si investici nepřeje. Požadují referendum, aby lidé rozhodli sami. Do vypuknutí koronavirové pandemie podepsalo petici za pořádání referenda 1800 lidí. K jeho vypsání zákon vyžaduje 7000 podpisů. "Je to úplné šílenství. Pokud přijde druhá vlna, nemáte z čeho žít. Přivedete město na buben," řekl uvedl zástupce iniciativy Nechceme stadion na dluh Dominik Bečka (Piráti). https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/A-co-ted-po-zvoneni/Sport/category/aktualne-ze-sportu/pardubice-chteji-stadion-pro-1-fotbalovou-ligu-daji-na-nej-az-430-milionu-mesto-vypsalo-verejnou-zakazku-na-revitalizaci-letniho-stadionu
DUBEN 2020

DUBEN 2020 - Záměr obnovit spalovnu v Rybitví pozastavilo ministerstvo kvůli neúplné a nepřesné dokumentaci.(MEDIA)

Společnost AVE, která chce v Rybitví zprovoznit spalovnu nebezpečného odpadu, narazila. Žádost o kladné stanovisko EIA, což je potvrzení, že provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí, jí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vrátilo, jelikož dokumentace nebyla úplná. „MŽP po prostudování dokumentace a zaslaných vyjádření došlo k závěru, že bez přepracování dokumentace nelze provést řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí,“ vysvětlil za MŽP Evžen Doležal a upozornil také na to, že některé klíčové informace v elektronické podobě žádosti se neshodují s tou tištěnou. Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/spalovna-v-rybitvi-ma-zatim-stopku-20200717.html
29. DUBEN 2020

DUBEN 2020 - ZPRACOVATEL POSUDKU ROZCUPOVAL DOKUMENTACI K ZÁMĚRU-POMOHLI OBDRŽENÉ PŘIPOMÍNKY OD OBCÍ A OBČANŮ. DOKUMENATCE BYLA VRÁCENA K PŘEPRACOVÁNÍ

Dne 6. 4. 2020 obdrželo MŽP od zpracovatele posudku písemné doporučení vrátit dokumentaci k přepracování. Dle zpracovatele posudku dokumentace vykazuje formální i věcné nedostatky, z nichž řada byla rovněž předmětem oprávněných připomínek a výhrad uvedených v obdržených vyjádřeních k dokumentaci dle § 8 odst. 3 zákona. Ve vazbě na znění § 9 odst. 5 zákona, kde je uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat, je nutné tuto dokumentaci přepracovat tak, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě kterých bude moci vyhodnotit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí a následně navrhnout stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Podle § 8 odst. 5 zákona může příslušný úřad na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo doplnění. MŽP po prostudování dokumentace a zaslaných vyjádření došlo k závěru, že bez přepracování dokumentace nelze provést řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na základě doporučení zpracovatele posudku MŽP jako příslušný úřad tímto vrací dle § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k přepracování. Dokumentaci je třeba přepracovat ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci k předmětnému záměru. Vzhledem k současným environmentálním charakteristikám dotčeného území a k charakteru předloženého záměru je přitom nezbytné, aby přepracovaná dokumentace zahrnovala zejména následující informace a aspekty: 1. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry provést podle aktuálního referenčního dokumentu nejlepších dostupných technik pro spalování odpadů - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration; EUR 29971 EN; doi:10.2760/761437 (z roku 2019), resp. podle Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU. S ohledem na skutečnost, že zařízení není aktuálně provozováno a nemá vydáno žádné povolení provozu ve smyslu směrnice 2010/75/EU (povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, případně povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů), je nutné pro účely porovnání s BREF a závěry o BAT, stejně tak jako při stanovování emisních limitů a závazných podmínek provozu, pohlížet na zařízení jako na nové zařízení (ve smyslu uvedené směrnice). 2. Přípravu záměru nastavit tak, aby bylo garantováno dodržení minimálně horní úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do ovzduší a pro emise do vody podle Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU. Zároveň uvést, s ohledem na zvolené technické a technologické řešení záměru, reálně dosažitelné úrovně emisí do ovzduší a do vody, a to i s ohledem na znečištění ovzduší v dotčeném území a znečištění vody v příslušném recipientu. Uvést aktuální BREF pro běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů/Systémy managementu v chemickém průmyslu (CWW) z roku 2016. 3. Na základě řešení podle výše uvedeného bodu 2 aktualizovat rozptylovou studii, a to i s ohledem na aktuální údaje o znečištění ovzduší (tj. aktuální hodnoty klouzavých průměrů koncentrací znečišťujících látek za pětileté období zveřejněné Českým hydrometeorologickým ústavem) a na připomínky zejména ve vyjádřeních Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší a Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k dokumentaci. V této souvislosti se doporučuje, aby obsah rozptylové studie byl předem konzultován se zpracovatelem určeným k přepracování posouzení vlivů na veřejné zdraví. 4. Na základě řešení podle výše uvedeného bodu 2 přepracovat hodnocení vlivu záměru na vody, tj. na stav příslušného útvaru povrchových vod, a to jak z hlediska chemického stavu, tak i z hlediska ekologického stavu. Přitom je třeba vycházet z připomínek uvedených ve vyjádřeních Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Povodí Labe, státní podnik a společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. k dokumentaci. 5. Přepracovat hlukovou studii s ohledem na rezidua z hlukové studie z roku 2018 a při reflektování připomínek zejména ve vyjádřeních Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a obce Rybitví a dalších vyjádření, která se týkají hlukové situace, k dokumentaci. V této souvislosti se doporučuje, aby obsah hlukové studie byl předem konzultován se zpracovatelem určeným k přepracování posouzení vlivů na veřejné zdraví. 6. Na základě řešení podle výše uvedených bodů 3 a 5 přepracovat posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví, a to při respektování zásadních výhrad ve vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k dokumentaci. 7. S ohledem na vyjádření společnosti Synthesia, a.s. k dokumentaci týkající se teplárny Zelená louka aktualizovat studii Posouzení stavby z hlediska klimatických změn, která je přílohou dokumentace. 8. S ohledem na připomínky ve vyjádřeních k dokumentaci obdržených podle § 8 odst. 3 zákona, které se týkají problematiky rizik při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech, aktualizovat část D.II. dokumentace, včetně aktualizace studie Analýza rizik modernizace spalovny průmyslových odpadů a skladu odpadů, provozovna Pardubice, která je přílohou dokumentace. 9. V části C., resp. části C.III. přepracované dokumentace provést transparentní zhodnocení současného stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení (ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů), a to především z hlediska znečištění ovzduší, hlukové situace a stavu příslušného útvaru povrchových vod. 10. Specifikovat poměrné zastoupení odpadů (t/rok, % zastoupení), maximální chemické zatížení odpadů na vstupu do zařízení (% zastoupení vybraných chemických prvků a chemických látek ve vztahu k emisím znečišťujících látek - např. organicky vázaný Cl, organicky vázaná S, Hg, PCB) a předpokládanou bilanci územního původu odpadů. Tyto údaje o odpadech transparentně zdůvodnit (údaje uvedené v příloze dokumentace – Seznam přijímaných odpadů do zařízení podle katalogu odpadů nemají potřebnou vypovídací schopnost). Přitom je vhodné vycházet zejména z připomínek ve vyjádřeních obce Rybitví, společnosti Synthesia, a.s. a společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. k dokumentaci. 11. S ohledem na řadu oprávněných připomínek a výhrad uvedených ve vyjádřeních k dokumentaci obdržených podle § 8 odst. 3 zákona zpracovat podrobné vypořádání všech těchto vyjádření, a to v samostatné úvodní části přepracované dokumentace, popřípadě v samostatné příloze přepracované dokumentace. V této souvislosti se doporučuje, aby i rozbor připomínek v obdržených vyjádřeních k dokumentaci byl využit pro přípravu a řešení plánovaného záměru. https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01aUDQ5M192cmFjZW5pRE9DXzI0ODU2OTUzOTg0NjE5ODQ5MjkucGRm/MZP493_vraceni.pdf
BŘEZEN 2020

BŘEZEN 2020 Pardubický kraj dál odmítá znovuotevření spalovny v Rybitví

Pardubický kraj nadále odmítá plán společnosti AVE CZ odpadové hospodářství znovu otevřít odstavenou spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic. K záměru vydalo v roce 2010 ministerstvo životního prostředí negativní stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí (EIA), nyní o kladné vyjádření firma žádá znovu. Odmítavý postoj k navyšování kapacit spaloven nebezpečného odpadu na území kraje je součástí programového prohlášení současné krajské rady. "Toto stanovisko jsme si v souvislosti s obnovenou snahou investora o modernizaci zařízení v Rybitví potvrdili a odešleme je jako účastník řízení na ministerstvo životního prostředí," uvedl po včerejším jednání radních na dotaz novinářů hejtman Martin Netolický (ČSSD). Obec Rybitví se v minulosti snažila lokalitu se spalovnou určit v územním plánu pro jiné účely. Nejvyšší správní soud ale v roce 2011 zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. Obec proto připravuje novou změnu dokumentu, zatím je ve fázi připomínkování, uskuteční se i veřejné projednání. Zprovoznění spalovny se Rybitví stále brání. Pardubice se společností AVE CZ v minulosti vyjednávaly o odkoupení spalovny, aby ji definitivně zlikvidovaly. Zastupitelé města však dvakrát odmítli dát za spalovnu 35 milionů korun, zhruba stejnou částku by stálo její odstranění a sanace území.
BŘEZEN 2020

BŘEZEN 2020 - RYBITVÍ A DALŠÍ OBCE TORPEDUJÍ NOVÝ ZÁMĚR A ZASÍLAJÍ OBSÁHLÉ PŘIPOMÍNKY

Po ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ MŽP, že firma AVE CZ obnovuje své aktivity se zvedla opět vlna odporu proti záměru OBNOVENÍ SPALOVNY. Všichni ale už tuší, že nebude stačit křik v aréně. Za obec Rybitví vypracovává předseda stavební komise Ing. Darek Horník obsáhlý dokument s více jak 50 odbornými připomínkami. Také město Pardubice zasílá detailní nesouhlasné stanovisko. MŽP přijíma také stovky dotazů od dotčené veřejnosti, reakci zasílá rovněž sdružení ARNIKA.. Dokument obce Rybitví : https://rybitvi.cz/dokumenty/archiv/2020-03-08_spalovna-stanovisko-k-eia.pdf Dokument ARNIKA: https://arnika.org/soubory/Radkov-Dubov%C3%A1/TOXIK/EIA-Pardubice_2020-pripominky-Arnika.pdf
ÚNOR 2020

ÚNOR 2020 - Ve stínu krize chce firma AVE CZ znovu prosadit stavbu spalovny u Pardubic

Firma AVE CZ podala svůj záměr na posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) na konci letošního února. Místní se ale obávají, že i vzhledem k současné krizi způsobené koronavirem hrozí, že tentokrát záměr firmě projde. Předseda spolku Zelená pro Pardubicko Jan Linhart zároveň pro Deník Referendum upozornil na zavádějící slovník, který používá AVE CZ, když mluví o modernizaci spalovny. „Ve své podstatě se jedná o vybudování spalovny nové, zachovány zůstanou pouze základy. Odevzdali jsme své připomínky a nyní musíme počkat na reakci ministerstva životního prostředí,“ řekl Linhart. Firma se brání, že nový záměr je oproti tomu třináct let starému šetrnější k životnímu prostředí. „Varianta se sníženým počtem provozních hodin, ze sedmi tisíc na šest tisíc, přinese oproti maximální variantě snížení celkového dopravního zatížení o dvacet procent a snížení celkových emisí do životního prostředí rovněž o dvacet procent,“ píše firma AVE CZ v dokumentaci o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Odkazuje se také na rozptylovou studii, podle které spalovna bude nevýznamným zdrojem emisí. Proti spalovně je i město Záměr firmy se nelíbí ani zástupcům města Pardubice, které leží v těsné blízkosti obce Rybitví. Pardubický primátor Martin Charvát (ANO) v minulém roce navrhl odkoupení celého objektu a jeho přestavbu, avšak zastupitelstvo tento plán nepodpořilo. I nyní město připravuje odbornou studii proti spalovně. Město také připravilo šablonu pro podávání připomínek, aby lidem ulehčilo možnost zapojit se do správního řízení. „Naše záporné stanovisko stále platí a nikdy platit nepřestane. Na Ministerstvo životního prostředí jsme odeslali žádost o odložení veřejného projednání do doby, kdy bude možné shromažďování ve větším počtu osob. V minulosti byl o toto téma enormní zájem a já předpokládám, že i nyní pardubická veřejnost jasně vysloví svůj názor. Další kroky bych zatím nerad predikoval, ale zřejmě by se dalo uvažovat nad obnovením jednání o odkupu spalovny od společnosti AVE,“ řekl Deníku Referendum pardubický náměstek pro životní prostředí Jan Nadrchal. S postojem města souhlasí i opozice, podle které by město mělo být v otázce spalovny hodně aktivní, minimálně se účastnit správních řízení. Zastupitel za Piráty a člen Strany zelených Jakub Kutílek Deníku Referendum řekl, že v otázce spalovny úzce spolupracuje právě s Nadrchalem (ANO). „Doporučil jsem mu spolupráci na vyjádření města do řízení s několika organizacemi, na prvním místě s Frank Bold, kteří již pomáhají menším obcím v řízení o výjimkách pro elektrárnu Chvaletice. Nicméně kvůli omezenému času a nastalé krizi ohledně koronaviru město tuhle spolupráci nenavázalo. Jsem však přesvědčený, že město musí účastí v řízeních hájit zájmy svých občanů,“ řekl Kutílek. Proti záměru je i obec Rybitví, na jejímž území by se spalovna měla stavět. „Bojujeme proti. Momentálně jsme ve fázi prostudování veškerých materiálů, chceme žádat o prodloužení doby k vyjádření, protože si myslíme, že pro tak zásadní věc je 30 dnů málo,“ řekla Českému rozhlasu starostka Rybitví Eva Šmeralová (Pro Rybitví). https://denikreferendum.cz/clanek/30945-ve-stinu-krize-chce-firma-ave-cz-znovu-prosadit-stavbu-spalovny-u-pardubic

DOKUMENTACE POD ČÍSLEM MŽP493 ZDE

24. ÚNOR 2020

ÚNOR 2020 - AVE CZ PODÁVÁ ŽÁDOST O NOVÝ PROJEKT K POVOLENÍ A PŘEDKLÁDÁ DOKUMENTACI K ZÁMĚRU

Společnost AVE CZ oživila záměr vybudovat ze staré, uzavřené spalovny nebezpečných odpadů u Pardubic novou. Firma se nyní snaží získat povolení pro stavbu. Množství likvidovaného odpadu je ochotna proti původnímu plánu snížit o pětinu. Pardubičtí zastupitelé loni zrušili plán na odkup staré spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, nebyli ochotni dát 35 milionů za to, aby v ní už nikdo nikdy nemohl spalovat chemikálie. Teď přišlo to, co přijít muselo. Firma AVE se napodruhé pokouší získat povolení starou spalovnu opravit a spustit. Je možné, že se jí to podaří. I přesto, že proti tomu před lety podepsalo petici 50 tisíc lidí a plánu nepřeje ani město. Zabránit spuštění spalovny bude složité, soudí město Argumenty proti spalovně jsou stále stejné: Neměla by podle odpůrců plánu fungovat na návětrné straně města, v blízkosti obydlí a navíc by její provoz zhoršoval životní prostředí Pardubic, které je již dost zatížené z minulosti chemickým průmyslem. Vedení pardubické radnice varovalo, že zabránit spuštění spalovny bude těžké. „Pokud firma dodá technologii, která bude odpovídat legislativě, tak nejspíš uspěje. Ostatně takové spalovny se v západní Evropě staví běžně. Proto jsem chtěl zařízení koupit a ten problém definitivně vyřešit,“ uvedl před časem primátor Martin Charvát (ANO). Společnost AVE CZ sice za třináct let nezískala povolení stavět, ale před dvěma roky zaznamenala důležitý úspěch - ministr životního prostředí zrušil zamítavé stanovisko ministerstva ke spalovně z roku 2016 s tím, že uváděné argumenty by u soudu neobstály. To, že veřejnost spalovnu nechce, totiž ještě podle odborníků neznamená, že mohou úřady plán zamítnout. Přesně to tvrdí firma AVE CZ. V nové žádosti upozorňuje, že v Evropě je v provozu zhruba 400 zařízení na energetické využívání komunálních či průmyslových odpadů, které mají identické emisní limity a některé z nich jsou umístěny v intravilánu města, například ve Vídni, Bernu, Paříži či Liberci. „Občanský odpor vůči spalovnám odpadu, který je často vyvoláván zkreslenou argumentací některých uskupení, nemá racionální podstatu,“ uvádí se v žádosti. Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubice doufá, že ještě existují možnosti, jak spuštění spalovny zabránit. „Z mého pohledu je diskutabilní, zda se jedná o modernizaci staré spalovny, protože zařízení je skoro dvacet let uzavřené a chátrá. Bude potřeba postavit zcela novou spalovnu,“ řekl Linhart. „Můžeme argumentovat blízkostí lidských obydlí. U zdymadla v Srnojedech vznikly nové domy, které tam před lety nebyly. Největším nebezpečím je podle mne případná havárie ve spalovně,“ uvedl Rubeš. Dokumentace obsahuje i hodnocení následků případné fatální havárie. Autor analýzy rizik Jiří Kaláb dospěl k závěru, že následky havárie zůstanou svými účinky lokalizovány v areálu spalovny s tím, že vznik závažné nehody je „málo pravděpodobný“. Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/spalovna-pardubice-rybitvi-nebezpecnych-odpadu-ministerstvo-zivotniho-prostredi-ave-cz.A200221_534464_pardubice-zpravy_skn
DUBEN 2019

DUBEN 2019 Firma AVE CZ nemá platné stanovisko EIA na spalovnu v Rybitví- platnost vypršela

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství nemá platné stanovisko EIA na modernizaci spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic. Platnost základního dokumentu, který posuzuje vliv staveb na životní prostředí již vypršela a firma si o prodloužení nepožádala, řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Negativní stanovisko vydalo ministerstvo v roce 2010, AVE CZ se neúspěšně snaží zprovoznit odstavené zařízení od roku 2006. "V tuto chvíli žádné stanovisko v platnosti není. Pokud by společnost chtěla v projektu pokračovat, musela by předložit do procesu EIA novou dokumentaci a začít znovu," uvedla Roubíčková. Mimo provoz je spalovna od roku 2004, protože nesplňovala limity. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství ji odkoupila od chemičky Synthesia. Plánovala spalovnu modernizovat a znovu zprovoznit. Spalovna by měla podle firmy spalovat až 20.000 tun nebezpečného odpadu ročně. S obnovením činnosti zařízení ale nesouhlasí veřejnost, pod protestní petici se v roce 2009 podepsalo téměř 50.000 lidí. "Budeme monitorovat jakoukoliv aktivitu kolem žádosti o spalovnu, abychom se na ni včas připravili a podali za město Pardubice odpor," řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO). Magistrát chce také sledovat řízení při změně územního plánu obce Rybitví, která chtěla lokalitu se spalovnou určit pro jiné účely. Nejvyšší správní soud ale v roce 2011 zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. "Budeme s obcí Rybitví spolupracovat, abychom projekt spalovny blokovali," dodal Charvát. Pardubice se společností AVE CZ v minulosti vyjednávaly o odkoupení spalovny, aby ji definitivně zlikvidovaly. Zastupitelé města však dvakrát odmítli dát za spalovnu 35 milionů korun. Letos v lednu schválili záměr, aby spolu s dalšími obcemi vznikla společnost, která bude zajišťovat činnosti v oblasti odpadového hospodářství bez spalování v pardubickém regionu. Mělo by se tak dít na území současné spalovny poté, co ho samospráva případně získá. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství situaci příliš nekomentuje. "Naše stanovisko se nezměnilo. Pokračujeme v legislativních krocích vedoucích k modernizaci a zprovoznění spalovny," sdělila bez bližších podrobností mluvčí firmy Pavla Ivácková. Podle vedoucího odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslava Míči existuje několik variant, jak může firma postupovat. Může požádat o nové, nyní již závazné stanovisko EIA, a to buď na projekt s původními parametry, nebo na upravený. Změnit by mohla kapacitu zařízení či použitou technologii. V každém případě se ale bez stanoviska EIA neobejde. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který projednával žádost společnosti o vydání integrovaného povolení na modernizaci odstavené spalovny, řízení přerušil do 30. dubna 2021, jedním z požadovaných podkladů je právě stanovisko EIA, řekl Míča. https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/firma-ave-cz-nema-platne-stanovisko-eia-na-spalovnu-v-rybitvi
ÚNOR 2019

ÚNOR 2019 - PARDUBIČTÍ ZASTUPITELÉ ZRUŠILI PLÁN NA ODKUP SPALOVNY. JEJÍ DALŠÍ OSUD UŽ NEOVLIVNÍ

Pardubičtí zastupitelé zrušili plán na odkup spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Radní sní o tom, že s dalšími obcemi prostor využijí například pro třídírnu odpadů. Problém je však v tom, že firma AVE CZ dále usiluje o spuštění roky odstaveného zařízení a stále má šanci na úspěch.

Pardubický primátor Martin Charvát zatím vzdal plán na to, že město koupí spalovnu v Rybitví od firmy AVE CZ za 35 milionů. Nenašel podporu u zastupitelů pro uvolnění částky, a tak usnesení nechal Potíž je však v tom, že tím pádem se radnice dostává v celé letité anabázi do role pouhého pozorovatele. Proces udělení povolení spuštění spalovny se bude nyní odehrávat už jen mezi společností a ministerstvem životního prostředí. „Bohužel nás město I ministerstvo vyloučilo z celého řízení. Teď už budeme jen koukat, co bude dál,“ uvedl Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubice, který proti spalovně dlouhodobě bojuje. že firma AVE CZ dále usiluje o spuštění roky odstaveného zařízení a stále má šanci na úspěch. Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic | foto: Michal Klíma, MAFRA Pardubický primátor Martin Charvát zatím vzdal plán na to, že město koupí spalovnu v Rybitví od firmy AVE CZ za 35 milionů. Nenašel podporu u zastupitelů pro uvolnění částky, a tak usnesení nechal zrušit. Potíž je však v tom, že tím pádem se radnice dostává v celé letité anabázi do role pouhého pozorovatele. Proces udělení povolení spuštění spalovny se bude nyní odehrávat už jen mezi společností a ministerstvem životního prostředí. „Bohužel nás i město ministerstvo vyloučilo z celého řízení. Teď už budeme jen koukat, co bude dál,“ uvedl Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubice, který proti spalovně dlouhodobě bojuje. Podle něj mělo město spalovnu koupit. Přesto je stále optimistou.

že firma AVE CZ dále usiluje o spuštění roky odstaveného zařízení a stále má šanci na úspěch. Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic | foto: Michal Klíma, MAFRA Pardubický primátor Martin Charvát zatím vzdal plán na to, že město koupí spalovnu v Rybitví od firmy AVE CZ za 35 milionů. Nenašel podporu u zastupitelů pro uvolnění částky, a tak usnesení nechal zrušit. Potíž je však v tom, že tím pádem se radnice dostává v celé letité anabázi do role pouhého pozorovatele. Proces udělení povolení spuštění spalovny se bude nyní odehrávat už jen mezi společností a ministerstvem životního prostředí. „Bohužel nás i město ministerstvo vyloučilo z celého řízení. Teď už budeme jen koukat, co bude dál,“ uvedl Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubice, který proti spalovně dlouhodobě bojuje. Podle něj mělo město spalovnu koupit. Přesto je stále optimistou. „Celý proces případného spuštění může trvat ještě hodně dlouho a nemá jasný výsledek. Navíc si myslím, že za třináct let, co se firma AVE CZ snaží získat povolení, tak spalovna značně zchátrala a těžko ji někdo může opravovat. Bude ji muset zbourat a postavit znovu, to je další problém a zdržení,“ řekl Linhart. Ovšem ten, kdo sledoval poslední zasedání zastupitelů, si tak optimistický dojem odnést nemohl. Na jednání politiků to spíše vypadalo, že AVE CZ dříve nebo později uspěje. „Taháme za kratší konec provazu. Pokud firma dodá technologii, která bude odpovídat legislativě, tak nejspíš uspěje. Ostatně takové spalovny se v západní Evropě staví běžně. Proto jsem chtěl zařízení koupit a ten problém definitivně vyřešit,“ uvedl primátor Charvát. Aktuální posun je v tom, že ministr životního prostředí a kolega Charváta z hnutí ANO Richard Brabec smetl se stolu námitky města Pardubice proti spuštění zařízení.

Rozhodnutí ministra je jasné. Uvedené rozklady odpůrců modernizace spalovny zamítl jako nepřípustné kvůli tomu, že nejsou účastníkem zkráceného řízení. Z toho je patrné, že ministerstvo zamítá město jako účastníka celého řízení a my se vlastně stáváme diváky,“ uvedl zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Radní sice vymysleli plán, jak areál spalovny využít jinak, ale ke každé akci budou potřebovat dohodu s firmou AVE CZ. A ta ústy svých mluvčí stále opakuje, že dělá vše potřebné proto, aby nakonec mohla spalovnu přestavět a provozovat.

Klíčové tak bude, jak se ministerstvo vypořádá s novou argumentací rozhodnutí, proč společnosti v roce 2010 neudělila kladné stanovisko EIA, tedy posouzení vlivu stavby na její okolí.

„Není to tak, že by ministerstvo nyní stálo před vydáním souhlasného stanoviska EIA. Ministerstvo nemůže stanovisko z roku 2010 změnit, musí ho ale potvrdit a toto potvrzení řádně zargumentovat. Krok ministra životního prostředí tak směřuje k tomu, aby nesouhlasné stanovisko ministerstva bylo bez právních vad a občané Pardubic nemuseli v budoucnu kvůli soudním sporům žít v nejistotě,“ uvedla k situaci před časem Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva pro životní prostředí. Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/spalovna-pardubice-rybitvi-ministerstvo-zivotniho-prostredi.A190216_458013_pardubice-zpravy_skn
PROSINEC 2018

PROSINEC 2018 - MŽP zamítlo rozklady Pardubic a Rybitví jako nepřípustné

Dne 12. 9. 2016, bylo předmětné závazné stanovisko postoupeno k posouzení ministru životního prostředí. Ministr životního prostředí rozhodnutím č.j. MZP/2018/430/242 ze dne 21. 5. 2018 předmětné závazné stanovisko v souladu s ust. 149 odst. 6 správního řádu ve spojení s ust. § 97 odst. 3 tohoto zákona, zrušil. Do tohoto rozhodnutí podaly rozklad obec Rybitví a Statutární město Pardubice. Rozhodnutím ministra životního prostředí pod č.j. MZP/2018/430/578 ze dne 3. 12. 2018 byly rozklady obou uvedených subjektů jako nepřípustné zamítnuty. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 12. 2018, MŽP, odboru výkonu státní správy bylo doručeno dne 10. 1. 2019. https://www.srnojedy.cz/modules/file_storage/download.php?file=6e26edaf%7C28&inline=1
ŘÍJEN 2018

ŘÍJEN 2018- NA RADNICI ZAČÍNAJÍ ROZTRŽKY OHLEDNĚ SPALOVNY

Hrozba znovuobnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů je otázka, která Pardubicemi rezonuje řadu let. Ale i po dalším volebním období zůstává nezodpovězena. Před volbami proto byla spalovna velkým tématem a politici (nejen) na billboardech slibují, jak ho vyřeší. Odkup spalovny od firmy AVE CZ za 35 milionů korun přitom byl blízko. Kamenem úrazu jsou však peníze, podle znaleckého posudku je cena objektu jen 6 milionů korun. V květnu 2017 tak pro odkup hlasovala nadpoloviční většina zastupitelů, jenže pro vyčlenění peněz zvedlo ruku jen 18 z nich. Do sálu se totiž nestihl vrátit František Brendl (Pardubáci), který odkup plamenně hájil, ani jeho spolustraník Aleš Klose a zastupitel Václav Shejbal (ANO). Návrh ale nepodpořil ani Jan Linhart (Patrioti), jenž proti zprovoznění spalovny bojuje už od samého počátku.„Přeslechl jsem se, o čem se hlasuje,“ pravil Linhart. Odkup nebyl schválen ani letos v červnu. Rozhodovaly opět peníze. „Nechceme zatěžovat obyvatele Pardubic dalším znečišťováním životního prostředí. Naši zastupitelé však nemohli podpořit odkup tohoto podnikatelského záměru od soukromé společnosti, pokud jsme chtěli řádně hospodařit s prostředky města Pardubic,“ konstatoval František Weisbauer (KDU-ČSL). Dlouhodobě velkými odpůrci odkupu za 35 milionů korun jsou i občanští demokraté. „Odhadní cena spalovny je 6 milionů korun, 29 milionů korun je cena nepovedeného podnikatelského záměru,“ poznamenal Petr Klimpl (ODS) s tím, že by tento krok mohl být v rozporu s péčí řádného hospodáře. „Ano, dávat z veřejných peněz 29 milionů korun za projekt, který nechci realizovat, je poněkud nadstandardní, nicméně obhajitelné tím, že zastavení zprovoznění spalovny nebezpečného odpadu je věcí veřejného zájmu. Co by mohlo být více veřejným zájmem než ochrana zdraví obyvatele tohoto města?“ prohlásil Brendl. Čí je to vina? Na přetřes se tato otázka dostala i na posledním jednání zastupitelstva. Někteří zastupitelé totiž kritizovali, že město nemá dostatečně propagovaný transparentní účet, kam by lidé mohli posílat své příspěvky na odkup. „Nevím, proč bychom ho promovali, když toto zastupitelstvo nepodpořilo finální nákup, je to zbytečné matení občanů Pardubic,“ uvedl Charvát. Tato odpověď zastupitele neuspokojila. „Na svém reklamním panelu máte napsáno Boj za spalovnu nikdy nevzdám. Jak potom vaše vystoupení s tímto volebním sloganem koresponduje?“ ptal se Linhart. „Vždy jsem za to na rozdíl od vás hlasoval, vy jste se zdržel hlasování o finančním pokrytí. Tenkrát jsme měli získání spalovny na dosah,“ odpověděl Charvát. Tím ale popudil další zastupitele. „Poprosil bych, abyste nesvaloval vinu na pana Linharta, který na rozdíl od vás proti spalovně bojuje přes 10 let. Ono nešťastné hlasování podtrhlo vaše diletantské řízení zastupitelstva,“ řekl Brendl. „Říkat, že špatně řídím zastupitelstvo, je od vás alibistické. Nemůžu zodpovídat za to, že během jednání odejdete,“ odporoval mu Charvát. Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/kdo-zamezi-hrozbe-obnoveni-spalovny-20181003.html l
ZÁŘÍ 2018

ZÁŘÍ 2018- Kdo otočí se spalovnou o 180 stupňů? ODS odkup spalovny odmítá , ANO chce ale dále vládnout.

řes 26 procent a 13 křesel v pardubickém zastupitelstvu vypadá na první pohled pro hnutí ANO v čele s primátorem Martinem Charvátem jako splněný sen. V povolebních vyjednáváních ovšem ani takhle silný mandát nemusí být zárukou úspěchu. ANO totiž dost nutně potřebuje do nové radniční vlády dostat i druhou ODS s lídrem Karlem Haasem. Bez ní by totiž nová koalice měla v zastupitelstvu jen velmi slabou pozici, navíc by musela odolávat pravděpodobnému silnému opozičnímu bloku ve složení ODS, Piráti a Pardubáci. Charvát i Haas jsou pragmatici, vědí, že politika je uměním možného a bez kompromisů silnou koalici nesestaví. U mnoha otázek k dohodě jistě dospějí, ovšem frontovou linií bitvy o koalici se může stát spalovna v Rybitví. Primátor chce zabránit spalování nebezpečných odpadů na návětrné straně Pardubic i za cenu, že za spalovnu zaplatí „vyděračských“ 35 milionů korun. Haas se naopak nechal slyšet, že takovou koupi nemůže řádný hospodář schválit. A tady se bude kompromis hledat těžko. Buď se spalovna z plánů budoucí koalice tiše vytratí, nebo bude muset někdo otočit o 180 stupňů. Autor: Lukáš Dubský
ZÁŘÍ 2018

ZÁŘÍ 2018 HASS (ODS) JE STÁLE PROTI ODKUPU SPALOVNY, PROJEKT LETNÍHO STADIONU TÉMĚŘ ZA PUL MILIARDY VŠAK REVOKOVAT NEHODLÁ- STÁL UŽ TEĎ 20 MILIONŮ

Jak dál pokračovat v případu možného odkupu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví od firmy AVE CZ? Za veřejné peníze nemůžeme kupovat za 35 milionů korun majetek, který má skutečnou hodnotu šest milionů. Já rozdíl 29 milionů vnímám jako výpalné firmy AVE CZ za nepovedený podnikatelský záměr.

Jak by měla vypadat plánovaná oprava Letního stadionu? Hodláte na plánech něco měnit? Pokud bude ODS v radě, určitě nebude navrhovat revokaci schválených usnesení. Respektujeme rozhodnutí zastupitelů a také musíme brát v potaz, že tato vládnoucí koalice už do stavby vložila zhruba 20 milionů. Ty peníze vyhodit nechceme. Ovšem musím dodat, že ten projekt je megalomanský, 530 milionů z veřejných peněz do neveřejného stadionu jít nemá. Navíc je projekt špatně financovaný. Úvěr na takovou věc nepatří. Nicméně opravu stadionu rušit nebudeme, maximálně se můžeme pokusit o vyjednávání s projektanty i zástupci fotbalového klubu o tom, zda není možné cenu díla o něco srazit. https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/komunalni-volby-pardubice-ods-karel-haas.A180921_125647_pardubice-zpravy_skn
ZÁŘÍ 2018

ZÁŘÍ 2018 POVOLEBNÍ PAT V PARDUBICÍCH -ANO 2011 UŽ NA PŮVODNÍM ODKUPU NETRVÁ.PŘIPRAVÍ NOVÝ

Jednání s ODS, které nadějně začalo ještě před sečtením hlasů, zamrzlo na několika bodech, a to i přesto, že ANO nechce dál postupovat ve svém plánu odkoupit spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví za 35 milionů korun. „Budeme proti spalovně bojovat dál. Máme ale připraven návrh nového projektu, jak ji definitivně zastavit. Garantujeme, že to nebude přímým nákupem v takovémto rozsahu,“ deklaroval Charvát. Pro Charváta to znamená 18 mandátů. Aby sestavil koalici s nadpoloviční většinou, potřebuje jich 21. „Je to základ, který bude klíčem pro další volební období,“ uvedl primátor. Lídři KPP a ČSSD se shodují na tom, že chtějí respektovat výsledky voleb. „Ctíme vítěze voleb, jinak bych se přes to morálně nepřenesla. Čtyři roky jsme spolupracovali na radnici a v mnohém se shodneme. Komunální politika je o něčem jiném než celostátní, je o lidech,“ konstatovala Ludmila Ministrová (KPP) s tím, že jí tuto variantu posvětil i šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. „Vítěz má mít právo sestavit koalici. Programový průnik s těmito dvěma partnery je u nás největší. Navíc máme společnou nedokončenou práci,“ řekl Jakub Rychtecký (ČSSD). Podle deklarace by na postu primátora měl zůstat Martin Charvát a na pozicích náměstků Helena Dvořáčková (ANO) a Jakub Rychtecký. Kromě toho by ANO a KPP měly po dvou členech rady města. Jednání s ODS, které nadějně začalo ještě před sečtením hlasů, zamrzlo na několika bodech, a to i přesto, že ANO nechce dál postupovat ve svém plánu odkoupit spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví za 35 milionů korun. „Budeme proti spalovně bojovat dál. Máme ale připraven návrh nového projektu, jak ji definitivně zastavit. Garantujeme, že to nebude přímým nákupem v takovémto rozsahu,“ deklaroval Charvát.
ČERVENEC 2018

ČERVENEC 2018 - AVE CZ - připravujeme se na kroky vedoucí ke zprovoznění spalovny,“

„Nabídka naší společnosti městu pro odkup spalovny platí do konce měsíce června 2018. Souběžně se již připravujeme na kroky vedoucí ke zprovoznění spalovny,“ napsala MF DNES Pavla Ivácková. Ta zároveň přiznala, že nedávný krok ministerstva životního prostředí značně zvrátil postoj AVE CZ.

„Situace se nyní změnila, naším hlavním cílem je získat všechna potřebná povolení, abychom mohli spalovnu provozovat,“ doplnila Ivácková.

Ministerstvo životního prostředí to ale vnímá odlišněji. „Není to tak, že by ministerstvo nyní stálo před vydáním souhlasného stanoviska EIA. Nemůže stanovisko z roku 2010 změnit, musí ho ale potvrdit a toto potvrzení řádně zargumentovat. Krok ministra životního prostředí tak směřuje k tomu, aby nesouhlasné stanovisko bylo bez právních vad a občané Pardubic nemuseli v budoucnu kvůli soudním sporům žít v nejistotě,“ řekla Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Otázka je, co by se stalo, kdyby politici schválili koncepci, jak naložit s areálem v Rybitví, ale peníze už ne. Zatím firma byla ochotna prodlužovat termíny, do kdy je možné jednat o prodeji. „Trochu to připomíná hru na slepou bábu. Ovšem klíčové je, že pokud pardubické zastupitelstvo neschválí koncepci rozvoje území kolem spalovny, dál se nehneme,“ doplnil primátor krajského města. Podle opozičního zastupitele za Patrioty Jana Linharta, který proti spalovně bojuje dlouhodobě, je šance na přijetí docela vysoká. „Myslím si, že nyní by se oněch potřebných 20 hlasů najít mohlo. Přece jen šance na to, že by firma AVE CZ mohla jednou dojít do cíle, stále existuje,“ řekl Linhart, podle kterého jsou i další důvody, proč areál koupit. „Jak všichni víme, brzy nebude možné ukládat odpad na skládky a město Pardubice potřebuje nějaké místo, kde bude odpad třídit a podobně. Ten stávající u Nemošic výrazně omezí plánovaný obchvat, takže tak jako tak něco hledat musíme. Myslím, že bychom mohli vyřešit dva problémy najednou,“ uvedl Linhart. Opozice chce, aby vedení města proti firmě AVE CZ přitvrdilo Dlouholetý pardubický komunální politik si navíc myslí, že by radní měli použít na AVE CZ i trochu drsnější metody při vyjednávání. „Společnost hospodaří s městským odpadem, z čehož má zisk. Myslím, že i tady existuje prostor pro určitý nátlak,“ dodal Jan Linhart. Spalovnu vlastnila a provozovala od roku 1995 do roku 2004 chemička Synthesia. Poté ji odstavila, protože nesplňovala emisní limity. https://www.impuls.cz/regiony/pardubicky-kraj/spalovna-odpad-jednani-ave-cz-prodej-odkup-pardubice-charvat.A180613_124207_imp-pardubicky_kov/tisk
21.6. 2018

21. ČERVEN 2018 - Zastupitelé města Pardubic dali DEFINITVNÍ stopku vyřešení situace kolem spalovny v Rybitví

Nepřijali totiž materiál, na kterém kromě úředníků spolupracovala i renomovaná právní kancelář Havel & Partners. Materiál koncepčně řešil nejen nákup areálu spalovny, ale také její další využití tak, aby město nenakupovalo nepotřebný majetek. V souladu s hierarchií nakládání s odpady dle Zákona o odpadech by mělo být primárně zvažováno vyžití areálu pro přetřídění komunálního odpadu, pro recyklaci odpadů nebo pro environmentálně víc šetrné energetické využití. Konkrétně se mohlo jednat například o sběrný dvůr, dotřiďovací linku či vazbu na bioplynovou stanici, kooperací s prosazováním čistírny odpadních vod v těsném sousedství areálu. Předkladateli materiálu byli primátor Martin Charvát a zastupitel František Brendl. Ze strategického pohledu je pro město Pardubice důležité mít k dispozici zázemí, kde by mohlo být v budoucnu realizováno zařízení pro nakládání s odpady v souladu s vývojem legislativy, změnami v oblasti nakládání se směsnými komunálními odpady a vývojem místních podmínek. Je vhodné toto řešit společně i s okolními obcemi a regionem. Případné nové zařízení pro nakládání s odpady by mohlo sloužit pro potřeby Pardubic a okolních obcí. Toto je jedna z cest jak si dlouhodobě udržet nezávislost v oblasti nakládání s odpady a být připraveni na vývoj nové legislativy a místních podmínek. Pro účely subjektu zajištujícího budoucí zpracování odpadů v areálu "spalovny" bylo navrhováno využít společnost BČOV Pardubice a.s., v likvidaci. Společnost BČOV je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Město Pardubice. "Cítím smutek a marnost. Někteří kolegové zmařili mnohaletou snahu a zájem obyvatel Pardubic zažehnat hrozbu obnovení činnosti spalovny. Přitom rozbor situace právní kanceláří jasně potvrzoval, že nákup spalovny i kompenzace podnikatelského záměru je jasným veřejným zájmem. Když obyvatelům kompenzujeme náklady na veřejnou dopravu, náklady na svoz odpadu, proč bychom jim nemohli zaplatit za čistý vzduch," komentuje emotivně výsledek hlasování primátor Martin Charvát. Ten také ocenil snahu a pomoc kolegy předkladatele, zastupitele Františka Brendla při jednáních se starosty okolních obcí. "Ani jeho emotivní proslov na přespříliš opatrné kolegy zastupitele nezapůsobil," posteskl si primátor Charvát. "Nepodpoření předkládaného návrhu považuji za čirý alibismus. To proto, že z protinávrhu, který předložil Karel Haas a který také nebyl přijat, vyplývá, že není problém v tom, kolik by se společnosti AVE mělo zaplatit. Problém je v obavě přijmout zodpovědnost za vlastní rozhodnutí politika. Hlasovat pro přímý odkup spalovny městem se kolegové báli, ale klidně by doporučili nákup jiné právnické osobě, za kterou nenesou odpovědnost," dodal Martin Charvát. Podle všeho tak definitivně zanikla šance na vyřešení situace kolem možnosti obnovení provozu spalovny. Jistou dávku nejistoty do celé záležitosti vneslo na začátku června rozhodnutí ministra životního prostředí, který zrušil negativní závazné stanovisko ministerstva ŽP ze dne 12. 9. 2016 na spalovnu nebezpečných odpadů společnosti AVE CZ. Ta dala městu jasný časový limit pro jednání, kterým je konec června.
ČERVEN 2018

ČERVEN 2018 - PARDUBICE ODSTAVENOU SPALOVNU V RYBITVÍ NEKOUPÍ

Pardubické městské zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání opět nepodpořilo odkup spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví za 35 milionů korun. Zařízení je mimo provoz od roku 2004. O obnovení usiluje firma AVE CZ od roku 2006, což radnice nechce. Pardubické městské zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání opět nepodpořilo odkup spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví za 35 milionů korun. Zařízení je mimo provoz od roku 2004. O obnovení usiluje firma AVE CZ od roku 2006, což radnice nechce.„Cítím smutek a marnost. Někteří kolegové zmařili mnohaletou snahu a zájem obyvatel Pardubic zažehnat hrozbu obnovení činnosti spalovny. Když obyvatelům kompenzujeme náklady na veřejnou dopravu, náklady na svoz odpadu, proč bychom jim nemohli zaplatit za čistý vzduch,“ řekl primátor Martin Charvát (ANO). Město chtělo zabránit spalování odpadu, zároveň si podle Charváta mohlo pořídit areál vodný pro odpadové hospodářství. Starat se o něj měla městská společnost s účastí okolních obcí a většinový podílem SMP-Odpady. 29 milionů za zmařenou investici Někteří zastupitelé opakovaně kritizují kupní cenu, proto ani nikdy neschválili peníze v rozpočtu, i když souhlasili se záměrem spalovnu koupit. Například Karel Haas (ODS) nechápal, proč by město mělo platit společnosti 29 milionů korun za zmařenou investici, jak je ve smlouvě. Když nemovitosti mají cenu šest milionů korun. Primátor upozornil, že vlastník dal městu termín do konce června. Závazných termínů již bylo víc. Nicméně firma nedávno opět oznámila, že spalovnu zprovoznit chce. Čeká na přezkoumání negativního posudku vlivu na životní prostředí EIA. Rozhodnutí zrušilo ministerstvo životního prostředí pro údajné nedodržení všech zákonných podmínek. zdroj: ČTK
ČERVEN 2018

ČERVEN 2018 Radnice reaguje na rozhodnutí ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce (ANO). Zrušil rozhodnutí ministerstva, které nesouhlasné stanovisko EIA vydalo a později podruhé potvrdilo. Město podá rozklad,

Město Pardubice a obec Rybitví podá rozklad, chce, aby Brabec své květnové rozhodnutí změnil. Stanovisko ze září 2016 ministr zrušil, protože nesplňuje potřebné zákonné podmínky, s čímž město nesouhlasí. Věří, že je vše v pořádku. "Chceme docílit toho, aby původní nesouhlasné stanovisko ministerstva bylo ponecháno v platnosti. Proti obnovení spalovny je navíc přes 48.000 občanů. Názor obyvatel, kteří bydlí v blízkosti areálu a kterých by se realizace spalovny dotkla, považujeme za zásadní," řekl Charvát. Jestliže město s rozkladem uspěje, úředníci ministerstva životního prostředí se takzvaným stanoviskem EIA budou zabývat znovu. "Ministerstvo by muselo opět rozhodnout, zda je stanovisko EIA vydané v lednu 2010 v souladu se současnými požadavky právních předpisů a zda splňuje obsahové náležitosti na své odůvodnění. Musíme mít na paměti, že možnost obnovení provozu zde stále je," řekl Charvát. https://www.pardubice.eu/urad/radnice/rada/zapisy-z-jednani/2018/zapis-ze-109-radne-schuze-rmp-dne-04-06-2018/?file=41240&page=4455770&do=download
ČERVEN 2018

ČERVEN 2018 - Nabídka na odkup spalovny platí do konce června, vzkazuje Pardubicím AVE

Už na dlouhé měsíce se zastavila debata mezi vedením pardubické radnice a manažery společnosti AVE CZ. Důvod blokády rozhovorů na téma odprodeje spalovny v Rybitví je zřejmý. Zastupitelé sice schválili záměr zařízení koupit, ale už neuvolnili na transakci peníze. A to opakovaně. „Už zhruba půl roku nemáme od vedení radnice žádný výstup, co bude dál,“ uvedla tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková. Zamrznutí kontaktů přiznává i primátor PardubicMartin Charvát. „Vlastně nyní nemám s vlastníky firmy o čem mluvit. Dokud na zastupitelstvu neodhlasujeme něco nového a smysluplného, nemáme o čem jednat,“ uvedl politik z hnutí ANO, jenž dojednal smlouvu, podle které by město za spalovnu zaplatilo 35 milionů korun. „Tím by se situace jednou provždy vyřešila,“ uvedl primátor, jehož plán několikrát ztroskotal kvůli neschválení potřebné částky zastupitelstvem města. Není tak divu, že nyní na to jdou lidé z vedení radnice jinak. Nejprve chtějí do zastupitelstva podat návrh, který řekne, co by si město mělo s areálem dál počít. „Už nyní v červnu předložím zastupitelům bod, ve kterém ukážeme, jak prostor spalovny využít. Pokud ho schválíme, můžeme dál jednat s AVE CZ o možném odkupu. Určitě bude nutné udělat úpravy v loni dohodnuté smlouvě,“ řekl Martin Charvát. Firma AVE CZ zatím neodmítla mluvit o možném prodeji Ten zatím nepočítá s tím, že by se zároveň hlasovalo i o uvolnění oněch 35 milionů korun z rozpočtu města. Možná však svůj názor bude muset přehodnotit. Zástupci firmy totiž posílají do Pardubic jasný vzkaz. „Nabídka naší společnosti městu pro odkup spalovny platí do konce měsíce června 2018. Souběžně se již připravujeme na kroky vedoucí ke zprovoznění spalovny,“ napsala MF DNES Pavla Ivácková. Ta zároveň přiznala, že nedávný krok značně zvrátil postoj AVE CZ.
22. KVĚTEN 2018

KVĚTEN 2018 - Ministr Brabec (ANO) zrušil záporné stanovisko EIA ke spalovně z roku 2016

Město Pardubice se musí potýkat s dalším problémem ohledně spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Ministr životního prostředí Richard Brabec totiž zrušil záporné závazné stanovisko k její modernizaci. Podle ministra není negativní stanovisko správně odůvodněno a celá záležitost se znovu projedná. Vyjádření ministerstva životního prostředí KE ZRUŠENÍ ZÁPORNÉHO STANOVISKA Do situace okolo záměru modernizace spalovny v Rybitví u Pardubic vstoupila změna legislativy, na kterou navazují současné kroky ministerstva životního prostředí (MŽP) i ministra Brabce, a které je nutné v právním státě respektovat. Na úvod je potřeba zdůraznit, že posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je odborným procesem, který má jasná, zákonem daná pravidla a není možné tento proces ovlivňovat nijak politicky. Ministr životního prostředí do procesu vstupuje pouze z pozice odvolacího správního orgánu. V takovém případě se ministr životního prostředí Richard Brabec vždy řídil a řídí doporučením svého poradního orgánu - Rozkladové komise ministra. V roce 2010 vydalo MŽP nesouhlasné stanovisko EIA k záměru modernizace a obnovy provozu spalovny v Rybitví. V roce 2016 MŽP toto nesouhlasné stanovisko potvrdilo a zezávaznilo (závaznost stanoviska je nově požadována na základě změny legislativy dle požadavků EU z roku 2015.) Proti nesouhlasnému stanovisku MŽP se však společnost AVE odvolala k ministrovi životního prostředí (jako nadřízenému správnímu orgánu) Rozkladová komise ministra životního prostředí, která je složena z renomovaných právních kapacit nezávislých institucí, ministrovi životního prostředí doporučila, aby stanovisko MŽP z roku 2016 ke spalovně zrušil, protože argumentace obsažená ve stanovisku by neobstála v případných soudních sporech. Právě právní závadnost stanoviska by pak mohla kvůli soudním sporům prodlužovat nejistotu pardubických občanů ještě mnoho let. Z těchto důvodů musí MŽP závazné stanovisko vydat znovu a podrobněji a precizněji ho odůvodnit, a zabývat se i argumenty původního nesouhlasného stanoviska (z roku 2010). Jedině tak by pak mohlo nesouhlasné stanovisko obstát před případným soudem (pokud by se chtěla v budoucnu společnost AVE soudit s MŽP). V žádném případě neplatí, že by nyní krokem ministra životního prostředí Richarda Brabce došlo k povolení modernizace spalovny nebo i k přiblížení se něčeho takového. Nyní je nadále v platnosti nesouhlasné stanovisko EIA z roku 2010, není závazné a společnost AVE ho nijak nemůže využít k uplatnění v dalších povolovacích procesech. Není to tak, že by MŽP nyní stálo před vydáním souhlasného stanoviska EIA. MŽP nemůže stanovisko z roku 2010 změnit, musí ho ale potvrdit a toto potvrzení řádně zargumentovat. Krok ministra životního prostředí tak směřuje k tomu, aby nesouhlasné stanovisko MŽP bylo bez právních vad a občané Pardubicka nemuseli v budoucnu kvůli soudním sporům žít v nejistotě. Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP
KVĚTEN 2018

KVĚTEN 2018 - AVE CZ USPĚLO S ODOVLÁNÍM. NAPADALA ODŮVODNĚNÍ KLADNÉHO STANOVISKA Z ROKU 2010/2016

VE CZ si připsalo další soudní úspěch.Soud uznal požadavky na zrušení kladného stanoviska EIA z roku 2016. Argumentovalo vážnými nedostatky v původním odůvodnění MŽP z roku 2010, které v roce 2016 beze změn prodloužilo.Soud argumentoval (zkráceno) takto : V důsledku zjištěných vad odůvodnění předmětného stanoviska byla žádost krajského úřadu ze dne 30.11. 2016. č.j. 503/ZP/2016-27, podle ustanovení § 149 odst. 4 právního řádu kvalifikována jako podnět ke zrušení předmětného stanoviska v přezkumném řízení podle ustanovení § 149 odst. 6 správního řádu t DŮVODU NEZÁKONNOSTI. Po zrušení předmětného stanoviska by mělo ministerstvo znovu rozhodnout o ověření souladu stanoviska EIA podle čl. II. bodu zákona č 39/2015 Sb. tak, aby toto stanovisko ministerstva vyhovovalo obsahovým náležitostem na odůvodnění tohoto stanoviska ve smyslu požadavků ustanovení § 149 odst.správního řádu. Nesouhlasné stanovisko k předmětnému záměru podle zákona č. 100/2001 SB. a zákona č 39./2015 SB. je totiž překážkou pro realizaci tohoto záměru v navazujících řízeních podle ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu (důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání integrovaného povolení) a proto by mělo toto stanovisko být odůvodněno podle požadavku správního řádu, jako závazné stanovisko podle ustanovení §149 odst. 1 a 2 správního řádu. Na MŽP tak bylo doručeno soudní rozhodnutí, které doporučuje negativní stanovisko z roku 2016 zrušit a obhájit lépe, dle zákona EIA.

DOKUMENT ZDE

BŘEZEN 2018

BŘEZEN 2018 - TEHDEJŠÍ POSTOJ ODS

V minulém čísle Radničního zpravodaje byl zveřejněn článek zastupitelů za Pardubáky týkající se jimi prosazovaného odkupu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví naším Statutárním městem Pardubice. V tomto hodně demagogickém článku nebyla uvedena řada podstatných věcí. Z nesmyslného návrhu prosazovaného Pardubáky (tedy z kupní smlouvy mezi městem a společností AVE CZ odpadové hospodářství) totiž vyplývá, že: Město by mělo koupit objekty a pozemky v obvyklé ceně pouhých 6 mil. Kč. Město by současně mělo koupit podnikatelský záměr (tedy zcela imaginární a pro město zcela nevyužitelný nehmotný majetek) v ceně 29 mil. Kč. Toutéž kupní smlouvou se ale město zavazuje, že koupené objekty a pozemky spalovny (jsou mimo katastr města) nikdy nepoužije k jakémukoliv podnikání s nakládání s odpady (v takovém případě má totiž společnost AVE CZ odpadové hospodářství „zpětné“ předkupní právo). Jinými slovy řečeno – za podmínek navrhovaných Pardubáky by naše město z peněz občanů „vyhodilo“ 35 mil. Kč za nákup nemovitostí mimo území našeho města, které mají reálnou hodnotu pouhých 6 mil. Kč a které přitom město nemůže dále využívat k účelům, k nimž byly nemovitosti vybudovány. Vedle výše uvedených zásadních skutečností působí již jen jako „drobnosti“ další problematické body návrhu prosazovaného Pardubáky: Již od listopadu roku 2017 disponuje vedení města stanoviskem jedné z nejlepších české advokátní kanceláře Havel Holásek Partners, ze kterého jednoznačně vyplývá, že díky úpravě daňových předpisů je v odsouhlasené kupní smlouvě chybně (nevýhodně pro město) sjednaná kupní cena nejméně o 122.000 Kč. Stejně tak právní stanovisko upozorňuje na jednoznačné riziko spočívající v tom, že naše město by mělo kupovat nemovitosti na území jiné obce, v níž právě probíhá změna územního plánu, a v současnosti tak není jisté, jaké činnosti bude nebo nebude definitivní podoba územního plánu obce Rybitví v dané lokalitě umožňovat. Souhrn všech těchto bodů navrhovaného odkupu spalovny zcela jednoznačně odporuje zákonné povinnosti „péče řádného hospodáře“, kterou mají všichni členové zastupitelstva města. Na rozdíl od autorů uvedeného článku se domníváme, že v českém právním řádu je dostatek mechanismů k tomu, aby se obce a občané bránili neekologickým podnikatelským záměrům. Odkup spalovny městem není tedy jediným řešením situace kolem spalovny. My jsme jednoznačně proti spalovně v podobě, jakou si představuje současný vlastník (oba jsme také, časově výrazně před současnou mediální vlnou, finanční částkou přispěli do sbírky na odkup spalovny, na rozdíl od těch, kteří se jen mediálně zviditelňují); ale nechceme, aby se na odkup soukromého podnikatelského záměru společnosti AVE CZ odpadové hospodářství dávaly veřejné peníze. Pardubická ODS navrhuje něco jiného: ve spolupráci s krajem a dotčenými obcemi vytvořit municipální obchodní společnost pro nakládání s odpady v regionu (s obdobnou akcionářskou strukturou tvořenou obcemi a krajem, jako má např. VaK a.s.), která by na obchodní bázi jednala s vlastníkem o prodeji areálu za „normální“ cenu a také o dalších podmínkách, které by neomezovaly další využití této lokality pro to, co se úplně nabízí – třídění a likvidace odpadů produkovaných v našem městě a v okolních obcích (s ohledem na evropské trendy výrazně omezující skládkování odpadů třeba i formou jejich spalování v municipální spalovně a pod přísným dohledem samospráv). Problematika kolem spalovny nebezpečných odpadů rozhodně není jednoduchá, ale veřejnost by neměla být matena alarmujícími články, kde nejsou uvedena všechna fakta. Zastupitelé za ODS Petr Klimpl a Karel Haas https://www.ods.cz/os.pardubice/clanek/15191-jeste-ke-spalovne-pardubicka-ods-ma-realisticky-postoj
ÚNOR 2018

ÚNOR 2018 - NEVIDITELNÁ VEŘEJNÁ SBÍRKA, BOJ O SPALOVNU POKRAČUJE -MOŽNÁ UŽ JE POZDĚ !

Někteří pardubičtí komunální politici opět otevřeli debatu spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví. Tu chce už od roku 2006 provozovat společnost AVE CZ, která odstavené zařízení koupila od chemičky Synthesia. Zatím se to sice nepodařilo, ministerstvo životního prostředí by ale mělo v nejbližších dnech znovu rozhodnout o vydání integrovaného povolení stavby. Proti záměru se před lety postavilo skoro 50 tisíc lidí v petici, proti jsou i okolní města a obce. Pardubičtí zastupitelé navíc už několikrát jednali o možnosti spalovnu od firmy AVE CZ koupit za 35 milionů - sice zvedli ruku pro nákup, vzápětí ale neodsouhlasili uvolnění potřebných peněz z rozpočtu. Teď několik zastupitelů přišlo s novou iniciativou. Někteří opoziční zastupitelé teď vyzývají veřejnost, aby se připojila do veřejné sbírky na koupi spalovny. Zastupitel za Patrioty Jan Linhart věří, že se podaří navázat na iniciativu, kdy se desetitisíce lidí podepsaly pod petici proti spalovně a že teď i přispějí finančně. Neviditelný účet Pardubická radnice už před časem zřídila na účtu města speciální podúčet, kam je možné posílat příspěvek na koupi spalovny. Na něj zatím přibližně desítka dárců přispěla necelých 11 tisíc korun. Problém je, že o účtu téměř nikdo neví, aspoň to Jan Lihhart tvrdí: „Chybí mu jakákoliv propagace, je tam údajně zhruba deset tisíc korun. Když to řekl pan Brož na posledním zastupitelstvu, tak i pro pana primátora to bylo překvapení, natož pro nás. Vůbec jsme netušili, že nějaký takový fond je.“Kdyby ministerstvo nakonec integrované povolení vydalo, už by asi nebyla možnost stavbě zabránit, ať už by spalovnu postavila a provozovala sama společnost, nebo ji přeprodala strategickému partnerovi. Košař: Možná už je pozdě Podle zastupitele Milana Košaře (Pardubci) má teď město poslední šanci zařízení koupit: „Bohužel si myslím, že pokud skutečně AVE CZ získalo povolení ministerstva, tak ta cena nebude 35 milionů, ale možná už to nebude ani na prodej.“ Zastupitelé nakonec ty peníze na nákup neschválili hlavně proto, že některým přišla cena 35 milionů vysoká, to potvrdil i Karel Haas (ODS) - právě členové této strany pro uvolnění peněz ruku nezvedli: „Koupit věc, jejíž obvyklá znalecky posouzená cena je šest milionů korun za 35 milionů korun s tím, že v té kupní smlouvě mám zákaz využívat to pro odpadové hospodářství, to přece nedává hlavu a patu a je to nesmysl.“Dnes se pardubičtí zastupitelé scházejí k dalšímu jednání, o spalovně se zatím jednat nechystají, není ale vyloučené, že to opoziční zastupitel František Brendl (Pardubáci) navrhne. Podle něj totiž platí, že když zastupitelé schválili záměr spalovnu koupit, je jejich povinností jednat o uvolnění peněz znovu. „To znamená, že každé zastupitelstvo bychom se pro to usnesení, aby bylo naplněné, měli snažit sehnat peníze, což je pro mě technikálie. To že se to neděje automaticky a musí to předkládat tu Brendl, tu Charvát, tak to mi přijde, že i to je špatně,“ dodal Brendl. Písemně se k situaci vyjádřil i primátor Martin Charvát (ANO). Napsal, že neúspěšné minulé i současné pokusy o uvolnění 35 milionů nechce komentovat. Teď podle svých slov prověřuje názory a postoje kolegů zastupitelů k této problematice. Plán jak dál, by chtěl mít poskládaný během jara. Otázka je, jestli už pak nebude na jakýkoli plán pozdě. https://pardubice.rozhlas.cz/boj-o-spalovnu-pokracuje-sdruzeni-pardubaci-chce-se-lide-slozi-ve-sbirce-6894310
4. ČERVENEC 2017

ČERVENEC 2017 - Přelouč a Lázně Bohdaneč nepošlou Pardubicím žádný příspěvek na schválený odkup spalovny, Rybitví a Srnojedy ano.

Zastupitelé Přelouče neschválili žádost Pardubic o finanční spoluúčast na odkupu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Její koupi za 35 milionů korun od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství pardubičtí zastupitelé odsouhlasili v květnu, aby zabránili opětovnému uvedení do provozu. O příspěvek se Pardubice obrátily i na okolní obce, zatím nepříliš úspěšně. „Rada města doporučila žádnou částkou nepřispívat, nakonec v zastupitelstvu nebylo přijato jakékoliv usnesení. Velká část zastupitelů se zdržela a nebyl podán ani nějaký protinávrh,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová (ODS). Ta navíc použila pro ČT i nečekaný argument, který vyzdvihuje dobrou polohu Přelouče. „Po většinu roku vanou západní větry směrem od Přelouče, takže dopad na zdraví je nulový,“ uvedla. To je přitom v příkrém rozporu s tím, jak se prezentovali politici ze všech i poměrně vzdálených obcí včetně Hradce Králové v pardubické aréně, kde se veřejně projednával ekologický dopad spalovny na její okolí. Před plnými tribunami volení zástupci horovali proti zařízení. „Beru to jako velký alibismus ze strany politiků ze všech možných radnic. Je tady ohromná šance se zbavit toho strašáka, tak bychom měli všichni dohromady udělat něco proto, aby skutečně zmizel,“ uvedl pardubický zastupitel za Pardubáky František Brendl. Jenže zatím chodí z okolních obcí spíše negativní zprávy. Zájem připojit se s placením k Pardubicím totiž zatím deklarovali pouze v Srnojedech a Rybitví. Naopak v Lázních Bohdaneč dali od plánu ruce pryč. „Pro nás je i špatným signálem to, že se ani napodruhé nepodařilo v Pardubicích na zastupitelstvu finanční krytí schválit. To potom je těžké něco vysvětlovat bohdanečským zastupitelům, abychom poslali někam milion a nevěděli na co,“ argumentuje starosta Lázní Bohdaneč Miloš Karafiát. Pardubice sice odkoupení spalovny schválily, zastupitelé už však nezvedli ruku pro uvolnění potřebných peněz z rozpočtu. Odmítli to dokonce dvakrát, v květnu i v červnu. „Mám trochu strach, jak to bude dál. Je potřeba dvacet hlasů a já je bohužel přestávám vidět. My jako hnutí ANO jsme vždy nákup spalovny podpořili, ale nyní ten tah na bránu ztrácí sílu,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. Ten navíc netuší, zda vedení firmy AVE CZ bude i nadále čekat na to, až zastupitelé peníze na transakci schválí. „Čekáme na jejich odpověď. Poslali jsme dopis s touto otázkou, ale zatím nemáme reakci,“ doplnil primátor Charvát, který od začátku bojuje za to, aby město odstavenou spalovnu koupilo. „S konečnou platností bychom ukončili nebezpečí, že se jednou u Pardubic budou spalovat chemikálie,“ řekl. Naopak odpůrci nákupu říkají, že město by nemělo kupovat něco tak vágního, jako je podnikatelský záměr. „Právě to by z valné většiny Pardubice za 35 milionů získaly. Samotné nemovitosti u spalovny mají hodnotu šesti milionů,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl. Přispívat na odkup zařízení se příliš nechce ani některým dalším osloveným obcím. Finanční podporu sice Pardubicím slíbily Srnojedy nebo Rybitví, ale Lázně Bohdaneč, které mají spalovnu blízko, už ne.

VÍCE ZDE

NEBO ZDE

26. ČERVEN 2017

ČERVEN 2017 - PARDUBICE PODRUHÉ NESCHVÁLILY PENÍZE NA ODKUP SPALOVNY

Město Pardubice opět neschválilo peníze na odkup spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. S koupí ale zastupitelé v květnu souhlasili. Položka 35 milionů korun se v návrhu změny rozpočtu objeví zase v září. ČTK to řekl zastupitel František Brendl (Pardubáci). "Usnesení o koupi je v platnosti, ale nemůžeme ho naplnit, dokud se neodsouhlasí peníze," řekl Brendl. Zastupitelé podle něj budou o penězích klidně hlasovat opakovaně každý měsíc, dokud je neschválí. Ve čtvrtek chyběly dva hlasy, pro rozhodnutí hlasovalo 17 členů zastupitelstva. Skeptičtější je náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Podle ní snaha koupit spalovnu, kterou chce obnovit firma AVE CZ a výrazně zvýšit její kapacitu, skončila. Firma sice prodlužovala termín rozhodnutí, ale ten poslední stanovila do konce května. Lhůta již vypršela, řekla ČTK. Když odpadová společnost sleví ze svých nároků, může spalovnu zprovoznit i s nižší kapacitou. Odpadové hospodářství je velký byznys, podotkla Brendl. Spalovnu může provozovat AVE CZ i jiná firma, která areál v Rybitví koupí. Pardubice mají podle něj jedinečnou šanci tomu zabránit, místo toho sanují hokej koupí akcií hokejového klubu, který vykazuje značné ztráty. "Když AVE CZ chtěla spalovnu rozšířit, dostala se do spirály, protože potřebuje víc povolení, což my úspěšně blokujeme. Jestliže zredukují provoz spalovny do původních parametrů, tak jim v tom nezabrání ani Bůh," varoval Brendl. Spolupředkladatel odkupu spalovny František Brendl a primátor Martin Charvát (ANO) jednají s okolními obcemi, aby se na odkupu podílely. Na transakci by se mohlo podílet 36 obcí a pět městských obvodů, které jsou v emisním pásmu spalovny. V území žije přes 102.000 obyvatel. Obce a městské obvody by podle návrhu zastupitelů měly zaplatit 343 korun na jednoho obyvatele. https://www.enviweb.cz/108651 VYSOKÁ CENA ODKUPU Řadě zastupitelů je však trnem v oku vysoká cena. Právě kvůli ní podle opozice není odkup spalovny v souladu s péčí řádného hospodáře. „Jsme proti zprovoznění spalovny, český právní řád ale má dost nástrojů, abychom se tomu mohli bránit. Odhadní cena spalovny je 6 milionů korun, 29 milionů korun je cena nepovedeného podnikatelského záměru," uvedl Petr Klimpl (ODS). Podle pardubického primátora Martina Charváta (ANO), který odkup spalovny dlouhodobě prosazuje, však společnost AVE CZ odmítá cenu, za kterou by spalovnu městu prodala, snížit. „Snažili jsme se o snížení ceny alespoň o symbolický milion. Ale odmítli to. Asi si jsou vědomi hodnoty svého projektu. Je to zásadní výdaj, ale někdy je to potřeba učinit," řekl Charvát. Zazněly ale i názory, že do jiných akcí putuje mnohem víc peněz. „Nedokážu si představit, jak bychom lidem vysvětlili, že investujeme miliony do hokejového klubu, ale ne do ochrany jejich zdraví," prohlásil Milan Košař (Pardubáci). „Kdyby byla spalovna spuštěna, Pardubice by se staly smetištěm. Částka to není nijak závratná proti tomu, co se ještě letos chystáme schválit," konstatoval Pavel Svoboda (ČSSD). Pro vyčlenění peněz na odkup spalovny ale nakonec ruku zvedlo jen sedmnáct zastupitelů. Tedy ještě o jednoho méně než minule. Pro schválení jich bylo potřeba dvacet. Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/penize-na-odkup-spalovny-zastupitele-opet-neschvalili-20170624.html
25. KVĚTEN 2017

KVĚTEN 2017 - Zastupitelé Pardubic schválili nákup spalovny, POTŘEBNÉ MILIONY UŽ NIKOLIV

Zastupitelé schválili nákup zařízení za 35 milionů. Ovšem v sále už nebylo dost hlasů i na poslání peněz. Společnost AVE CZ rozhodně nic nevzdá, nebuďme naivní. Jsou si jistí svou věcí, pomalu se blíží ke zprovoznění spalovny,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát, který znovu předložil nákup spalovny poté, co loni v listopadu s návrhem neuspěl. „Hlasováním definitivně ukončíme kauzu spalovny v Rybitví,“ dodal emotivně a nakonec slavil u zastupitelů úspěch. Pro nákup hlasovalo 21 politiků, potřeba bylo aspoň 20. Radost však netrvala dlouho. Hned vzápětí totiž měli politici odhlasovat v rámci změny rozpočtu poskytnutí peněz na nákup, jenže ze sálu několik zastupitelů odešlo a návrh nepochopitelně neprošel. Peníze v rozpočtu na ni ale zastupitelé neschválili. "Zastupitelstvo oficiálně projevilo zájem spalovnu koupit, ale bohužel nemá odkup finančně pokrytý v rozpočtu," řekl ČTK mluvčí radnice Radim Jelínek. V praxi to znamená, že na dalším jednání zastupitelé budou o změně rozpočtu hlasovat znovu. Bod neprošel nejspíš proto, že někteří zastupitelé odešli v době hlasování ze sálu a návrhu chyběly dva potřebné hlasy.!!! Do sálu se totiž nestihl vrátit František Brendl (Pardubáci), který odkup plamenně hájil, ani jeho spolustraník Aleš Klose a zastupitel Václav Shejbal (ANO). Návrh ale nepodpořil ani Jan Linhart (Patrioti), jenž proti zprovoznění spalovny bojuje už od samého počátku. „Přeslechl jsem se, o čem se hlasuje,“ pravil Linhart. Dá se tak předpokládat, že radní budou muset sáhnout už k vyzkoušené metodě a nechat o zapsání položky do rozpočtu hlasovat znova. I těsné výsledky obou hlasování naznačují, že rozhodování neměli politici vůbec lehké. Řada z nich vystupovala proti obchodní transakci velmi tvrdě. „Nevím, jestli byste si do svojí domácnosti koupili šestkrát předraženou věc, zavázali byste se, že ji nikdy nebudete používat a ještě hodně zaplatíte za její likvidaci. Myslím si, že ne,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas, který společně se svými kolegy ze strany kritizoval nákup nejostřeji. „Jen bych doplnil, že za samotnou spalovnu dáme pouhých šest milionů. Zbývajících 29 milionů bude daňové poplatníky stát nepovedený ekonomický záměr firmy AVE CZ,“ dodal další politik z ODS Petr Klimpl. Nákup spalovny je ve prospěch zdraví lidí Nicméně nakonec převážili zastánci nákupu. Většina z nich argumentovala tím, že je nyní jedinečná šance konečně anabázi ukončit. „Pokud jsme za veřejný zájem označili nákup hokejového klubu, za který jsme dali jen o něco málo menší sumu, tak si myslím, že bychom měli ve veřejném zájmu koupit i tu spalovnu a jednou provždy to vyřešit,“ uvedl zastupitel za ČSSD Pavel Svoboda. „Já osobně bych hlasoval pro odkup spalovny i za větší cenu, protože dopad na zdraví lidí se nedá vyčíslit,“ uvedl Milan Košař zvolený za Pardubáky. Zastupitelé zároveň schválili, že na nákup spalovny se bude konat veřejná sbírka a že s placením sumy pomohou i okolní obce. Takový závazek už zazněl třeba ze Srnojed nebo Rybitví, kde už o věci hlasovali zastupitelé. „Oslovili jsme okolní obce, aby nám pomohly s placením nákladů na nákup. Pomoc už schválily Srnojedy a Rybitví, další obce ho už deklarují,“ uvedl lídr Pardubáků František Brendl, který návrh předkládal společně s primátorem. Obce budou platit podle jednoduchého schématu. Když se vydělí částka 35 milionů počtem obyvatel Pardubic vyjde zhruba 400. Právě tolik přispějí i menší obce za každého svého obyvatele. „Všichni v Pardubicích dáme za odkup spalovny 400 korun. Myslím, že si občané tohoto města takovou investici zaslouží,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/kdo-zamezi-hrozbe-obnoveni-spalovny-20181003.html https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-schvalily-odkup-spalovny-penize-ale-ne https://www.impuls.cz/regiony/pardubicky-kraj/nakup-spalovny-v-rybitvi.A170526_110606_imp-pardubicky_kov
LEDEN 2017

LEDEN 2017 - PARDUBICE KOUPILY OD SMIDBERSKÉHO AKCIE DYNAMA ZA 12.5 MILIONU

Pardubice nyní vlastní přes 73,5 procenta hokejového Dynama. Ačkoliv se pardubičtí zastupitelé shodli na tom, že je riskantní v této chvíli kupovat ekonomicky i sportovně rozpadlé Dynamo, většina z nich pro návrh zvedla ruku. Po osmi letech tak hokejový klub opět patří radnici. Zároveň přiznali, že nedokážou odhadnout, kolik transakce nakonec bude město stát. Přesto jejich hra na emoce, patriotismus a fandovství zabrala. „Ano, těch rizik je skutečně velmi mnoho,“ odpovídal stále dokola primátor Pardubic Martin Charvát na výhrady opozičních zastupitelů. „Rozumím tomu, proč pan Šmidberský chce v době sportovní krize klub prodat, ale nerozumím tomu, proč my bychom měli jeho nabídku teď ve spěchu vyslyšet,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl, který byl jeden z mála, který pro transakci ruku nezvedl. Stejně se zachovala Štěpánka Fraňková, která upozorňovala na dost špatnou ekonomickou kondici Dynama. „Základní jmění klubu je 15 milionů. Jeho kumulovaná ztráta je přitom přes 26 milionů. Z toho mně vychází, že klubu hrozí insolvence,“ řekla bývalá primátorka. HROZÍ INSOLVENCE? Bývalá primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková pak upozornila na to, že klubu se základním kapitálem 15 milionů a kumulovanou ztrátou přes 26 milionů korun vážně hrozí insolvence. „Rizika insolvence si jsme vědomi, je reálná už posledních deset let. Ale v posledních dvou sezonách se podařilo snížit kumulovanou ztrátu z 38 na 26 milionů," uvedl primátor Martin Charvát. Jedním z hlavních argumentů vedení města byl také fakt, že klub je hlavním nájemcem Tipsport areny. Pokud by klub sestoupil do první ligy nebo dokonce opustil město, Rozvojový fond by se musel potýkat s obrovským finančním výpadkem. Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/hokejovy-klub-dynamo-pardubice-mesto-koupilo-20170105.html https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/hokejovy-klub-dynamo-pardubice-mesto-koupilo-20170105.html
LEDEN 2017

LEDEN 2017 - AVE není daleko od získání potřebných povolení

Před pár týdny nesehnal primátor Pardubic Martin Charvát dost hlasů zastupitelů pro odkup spalovny v Rybitví od firmy AVE CZ. Její vedení chtělo od města za ukončení podnikatelského záměru 35 milionů. Ale peníze nedostane, a tak se bude dál pokoušet získat povolení spalovat chemikálie. Ta část pardubických zastupitelů, která nezvedla ruku pro nákup spalovny nebezpečných odpadů, bude snahu firmy AVE CZ získat povolení pálit v Rybitví chemikálie sledovat asi se zatajeným dechem. Byť jejich argumenty proti odkupu soukromého podnikatelského záměru za veřejné peníze měly logiku, bylo by pro ně těžké obhájit před voliči spuštění zařízení, které ročně na návětrné straně Pardubic spálí až dvacet tisíc tun nebezpečného odpadu. A taková alternativa stále není vyloučená. Plyne to z vyjádření jednatele AVE CZ Jiřího Nováčka. „Preferovali jsme konsenzuální řešení, pokud ale není možné, zbývá řešení sporné - tedy cesty, jak zmařenou investici vymáhat. Nic to také nemění na tom, že dále pokračujeme v krocích směřujících ke zprovoznění spalovny, a ve hře zůstává i prodej strategickému partnerovi, který o spalovnu projevil zájem,“ uvedl Nováček pro MF DNES. Vedení firmy, která dnes patří do portfolia majitele fotbalové Sparty Praha Daniela Křetínského, věřilo tomu, že se s městem na odkupu domluví. Původně společnost AVE CZ chtěla 70 milionů korun, po jednání s primátorem Martinem Charvátem stáhli požadavek na půlku. AVE není daleko od získání potřebných povolení „Taková je nabídka, není o ní možné dále smlouvat. Mám za to, že pokud spalovnu koupíme, nebude už nikdy hrozit její spuštění,“ uvedl před zastupiteli Charvát, ale stejně jich většinu na svou stranu nezískal. A to i přesto, že on i jeho kolegové z hnutí ANO argumentují tím, že firma není vůbec daleko od možného získání všech potřebných povolení. Byť na nižší objemy odpadu. „Stávající spalovna má kolaudační rozhodnutí. To znamená, že pokud se majitel (AVE či kdokoliv jiný, komu případně AVE prodá) rozhodne rekonstruovat a zachovat ‚zkolaudovanou kapacitu‘, nebudou s tím mít žádný problém,“ uvedl na Facebooku náměstek primátora Jan Řehounek. Ten společně s Martinem Charvátem také odmítá tvrzení odpůrců nákupu, že firma svůj záměr zpackala a nyní ho chce zachránit za peníze daňových poplatníků. „AVE vyhrálo již dva soudy. Uvidíme, co bude dál. Jen nevím, kde berete jistotu,“ uvedl v debatě primátor. Jeho argumenty jsou velmi podobné jako ty, které používá jednatel AVE CZ Jiří Nováček. „Zvlášť bychom se ohradili proti tvrzení některých zastupitelů, že by město v případě odkupu spalovny sanovalo náš neúspěšný podnikatelský záměr. Nejde o záměr, který by se nepovedl, ale o projekt, který byl kroky státní správy a samosprávy zmařen,“ uvedl Nováček. K tomu obchodní ředitel a prokurista AVE CZ Aleš Hampl uvedl, že je pro firmu vlastně dobře, že nedávno opět neuspěla u krajského soudu v Hradci Králové při žádosti o integrované povolení k přestavbě spalovny. „Firma na základě rozhodnutí podala dovolání k ministerstvu životního prostředí. To nyní musí rozhodnout, že EIA byla zpochybněna pouze na základě veřejného odporu, což z hlediska procesu není zákonný důvod. Jsme rádi, že lze konečně v povolovacím řízení procesně pokračovat,“ uvedl Hampl. Z dalšího vývoje má strach i pardubický zastupitel Miroslav Rubeš, který proti spalovně bojuje už bezmála deset let. „Firma sice dostala negativní rozhodnutí krajského úřadu, ale velmi kvalifikovaným a podrobným rozborem se odvolala. Pokud by se spalovna v Rybitví uvedla do provozu, bylo by to největší zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů v republice,“ uvedl. zdroj : idnes.cz
LISTOPAD 2016

LISTOPAD 2016 - Zastupitelé Pardubic ODMÍTLI odkoupit od firmy AVE CZ spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví.

„Pokud dnes nákup spalovny odhlasujeme, tak lidé z Pardubic budou mít jistotu, že se u města nikdy chemikálie pálit nebudou. Měli bychom vyslyšet tento veřejný zájem,“ uvedl primátor města Martin Charvát, který se zástupci firmy cenu dohodl. Primátora nepodržela koalice Nakonec však hlasování pro něj dopadlo až krutým debaklem. Návrh získal pouhých 13 hlasů, potřeba přitom bylo dvacet. Je tak zřejmé, že Charváta nepodržela jím řízená koalice. Debata byla velmi dlouhá a místy vyhrocená. Nakonec vedla až ke groteskním výstupům, kterým vládl zastupitel za ODS Karel Haas. Silný kritik nákupu se totiž naštval a „švejkovsky“ navrhoval, aby Pardubice odkoupily dvě desítky podniků, které nejvíce znečišťují ovzduší. „Tak ukažte, jak to se zdravím lidí z Pardubic skutečně myslíte. Například jim vadí také hluk z letiště, takže navrhuji odkoupit a zlikvidovat vojenské letiště, jež obtěžuje obyvatele hlukem,“ uvedl Haas. Korunu pak jeho žertu nasadil zastupitel za Patrioty Jan Linhart, když požadoval, aby byla z Pardubic vyloučena pozemní doprava, neboť je největším původcem znečištění. „Tady si myslím, že pan Haas zapomněl na to nejhorší zlo,“ uvedl k tomu Linhart. Jenže Haasovy argumenty nakonec našly podporu. Od začátku zastupitel tvrdil, že město tady není od toho, aby kupovalo soukromé podnikatelské záměry. „O problému spalovny mají v právním státě rozhodnout správní orgány. Město by nemělo dát ani korunu na odkup nějakého podnikatelského záměru, který ani neleží na území města a město s ním nemá vůbec nic společného,“ doplnil Haas s tím, že ale rozhodně nechce, aby se u Pardubic chemikálie pálily. Jenže to se klidně může jednou stát. Alespoň tak se tváří zástupci AVE CZ, kteří po krachu jednání s městem budou nadále usilovat o zisk všech potřebných povolení. „Naše společnost bude pokračovat v krocích směřujících ke zprovoznění spalovny, případně k prodeji strategickému investorovi, který projevil o spalovnu zájem,“ říká obchodní ředitel a prokurista AVE CZ Aleš Hampl, podle kterého je pro firmu dobře, že nedávno opět neuspěla u krajského soudu v Hradci Králové při žádosti o integrované povolení k přestavbě spalovny. „Firma na základě rozhodnutí podala dovolání k ministerstvu životního prostředí. To nyní musí rozhodnout, že EIA byla zpochybněna pouze na základě veřejného odporu, což z hlediska procesu není zákonný důvod. Jsme rádi, že lze konečně v povolovacím řízení procesně pokračovat,“ dodal Hampl s tím, že projekt spalovny je tak pro AVE CZ stále aktuální. Celá anabáze tak skončila evidentním neúspěchem primátora Charváta, který do akce investoval hodně času i politického kapitálu.

ZDROJ ZDE

LITOPAD 2016

LISTOPAD 2016 - HASS,KLIMPL,BRENDL, SNOPEK, LINHART - TEHDEJŠÍ KRITICI ODKUPU SPALOVNY

V březnu pardubičtí zastupitelé schválili záměr koupit roky odstavenou spalovnu v Rybitví. Transakcí s firmou AVE CZ by definitivně zabránili zprovoznění spalovny, proti níž v minulosti protestovalo formou petice na padesát tisíc lidí. Jenže nakonec se nic z toho nestane. Zastupitelé nakonec odmítli zaplatit částku, která se jim zdála přemrštěná.

NÁZORY TEHDEJŠÍCH KRITIKŮ (převzato z medií)

SNOPEK : „Znalecký posudek říká, že tamní nemovitosti mají cenu 6,1 milionu korun. Nemůžeme se nechat tlačit do kouta od firmy těžko zdůvodnitelnou cenou,“ pronesl opoziční zastupitel Václav Snopek, kterému se stejně jako většině kolegů nelíbila požadovaná suma 35 milionů korun.

HAAS (ODS) : Debata byla velmi dlouhá a místy vyhrocená. Nakonec vedla až ke groteskním výstupům, kterým vládl zastupitel za ODS Karel Haas. Silný kritik nákupu se totiž naštval a „švejkovsky“ navrhoval, aby Pardubice odkoupily dvě desítky podniků, které nejvíce znečišťují ovzduší. „Tak ukažte, jak to se zdravím lidí z Pardubic skutečně myslíte. Například jim vadí také hluk z letiště, takže navrhuji odkoupit a zlikvidovat vojenské letiště, jež obtěžuje obyvatele hlukem,“ uvedl Haas.

LINHART (PATRIOTI PARDUBIC) : Korunu pak jeho žertu nasadil zastupitel za Patrioty Jan Linhart, když požadoval, aby byla z Pardubic vyloučena pozemní doprava, neboť je největším původcem znečištění. „Tady si myslím, že pan Haas zapomněl na to nejhorší zlo,“ uvedl k tomu Linhart. K rozkolu došlo i mezi „genetickými“ odpůrci zprovoznění linky v Rybitví. „Odmítám platit někomu podnikatelský záměr, který nevyšel,“ říká zastupitel Jan Linhart (Patrioti Pardubic). Tvrdí, že dnešní hodnota nemovitostí činí pouze šest milionů. Linhart je zároveň předsedou spolku Zelená pro Pardubicko, který se už téměř deset let snaží, aby AVE CZ plány na oživení spalovny definitivně odpískala. „Myslím, že zastupitelstvo by mělo přijmout dvě usnesení – že spalovnu odkoupí, ale zároveň, že se vedení města pokusí vyjednat výhodnější cenu. Ta současná se mi vůbec nelíbí. Rada navíc ignoruje názor komise pro životní prostředí, která rovněž navrhuje nové jednání o ceně," řekl Jan Linhart s tím, že cena by podle něj měla být do deseti milionů korun. Dalších až 25 milionů by totiž mohla stát sanace.

KLIMPL (ODS) Podle opozičního zastupitele Petra Klimpla by navíc 35 milionů nebyly jediné náklady, které by město se spalovnou mělo. „Je nutné počítat s částkou za zbourání spalovny a sanaci pozemků pod ní. Poté, co Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl vydání integrovaného povolení, se navíc hodnota celého projektu AVE CZ přiblížila nule," „My nákup nepodpoříme. Město nemůže sanovat nepovedený podnikatelský záměr. Firma AVE koupila spalovnu za 17 milionů a nyní po nás chce 35 milionů. Znalecký posudek přitom říká, že cena pozemku a chátrajícího objektu je asi šest milionů,"

František Brendl (Pardubáci). „Nedávno bylo na stole 70 milionů korun, teď je to 35 milionů. Já nevím, odkud se ty čísla berou,“ poznamenal opoziční zastupitel „Osobně mě mrzí, že zastupitelé neschválili odkup spalovny. Snad všichni v Pardubicích cítíme, že se provozování spalovny může stát reálnou skutečností. Měli jsme možnost tuto hrozbu vyřešit jednou provždy. Mohu říci, že jsem udělal maximum,“ uvedl Charvát.

ZDROJ ZDE

ZDROJ ZDE

A ZDE

LISTOPAD 2016

24.11. 2016 - Pardubičtí zastupitelé jednají o odkupu spalovny za 35 milionu korun

Pardubice - Odpůrcům nákupu spalovny vadí, že bude město Pardubice platit za nepodařený podnikatelský záměr. Pardubičtí zastupitelé budou na svém dnešním zasedání rozhodovat o tom, zda odkoupí spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví, kterou chce zprovoznit firma AVE CZ. Z městské kasy by bylo nutné zaplatit 35 milionů korun, dalších 25 milionů by pak stála demolice a sanace objektů, které v nepoužívaném areálu stojí. Zatímco na sociálních sítích vznikla iniciativa podporující odkup spalovny, kritici tohoto postupu upozorňují na to, že město bude vlastně kupovat objekt, který k ničemu nepotřebuje. „Společnost AVE CZ požaduje za spalovnu 35 milionů korun. Znamená to zhruba 380 korun na jednoho obyvatele města. Pak by celý příběh definitivně skončil," vysvětlil pardubický primátor Martin Charvát (ANO). Samotný objekt spalovny však podle znaleckého posudku stojí jen něco málo přes šest milionů korun. Zbytek město zaplatí za odkup podnikatelského záměru společnosti AVE. „Budeme hlasovat proti odkupu, ačkoliv nikdo z nás není fanouškem spalovny. Obce a města mají nabývat majetek potřebný pro správu věcí veřejných a ne nakupovat podnikatelské záměry soukromých firem," poznamenal šéf kontrolního výboru pardubického zastupitelstva a opoziční zastupitel za ODS Karel Haas. PROSTŘEDKY Z UNIE? Podle pardubického radního Vítězslava Novohradského (ČSSD) by ovšem město mohlo areál využít. „Územní plán města Pardubice počítá s využitím šedé zóny, do níž spadá i areál současné spalovny
v Rybitví. Na případnou sanaci pozemků spojených se spalovnou bychom zcela jistě získali prostředky 
z operačních fondů Evropské unie a také z kraje. Umím si představit, že by město v areálu bývalé spalovny provozovalo například mechanicko-biologickou úpravnu odpadů, čímž by 
do značné míry vyřešilo problém se svozem komunálního odpadu a ještě by za jeho využití mohlo získat další prostředky do rozpočtu," sdělil Deníku radní a předseda představenstva společnosti Služby města Pardubic Vítězslav Novohradský. Odpůrcům také vadí, že město kupuje spalovnu 
v době, kdy zdaleka není jasné, jestli by firma dokázala získat povolení ke spalování nebezpečného odpadu poblíž krajského města. V září totiž Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl integrované povolení k přestavbě spalovny v Rybitví. Už před lety nezískal projekt souhlas ministerstva životního prostředí. Představitelé firmy AVE CZ ale tvrdí, že projekt je stále aktuální a snahu 
o zprovoznění nevzdávají. „Projekt spalovny je pro nás stále otevřený a aktuální. Jsme připraveni odprodat zařízení městu Pardubice, ve hře je ale i prodej strategickému investorovi, který projevil o spalovnu zájem. Každopádně naše společnost bude pokračovat v krocích směřujících ke zprovoznění spalovny – rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nám umožnilo podat dovolání 
k ministerstvu životního prostředí, které nyní musí rozhodnout, že EIA byla zpochybněna pouze na základě veřejného odporu, což z hlediska procesu EIA není zákonný důvod. Jsme rádi, že lze konečně v povolovacím řízení procesně pokračovat, což nebylo před zamítnutím integrovaného povolení možné," vyjádřil se obchodní ředitel a prokurista firmy AVE CZ Aleš Hampl. OSTRÉ VÝROKY O spalovně už pardubičtí zastupitelé jednali několikrát a padaly při tom i celkem ostré výroky. „Domnívám se, že ta cena je hanebná a neodpovídá realitě. Spalovnu by nemělo kupovat město Pardubice, ty pozemky budou jen obtížně použitelné," uvedl například zastupitel a jeden ze zakladatelů spolku Stop spalovně Jan Linhart. Na facebooku v minulých dnech vznikla iniciativa Odkupme spalovnu sami. „Vadí mi liknavý přístup zastupitelů a bojím se, že opět promarníme šanci zbavit se spalovny jednou provždy. Řada lidí dala jasně najevo, že tu spalovnu nechce a projevila ochotu na odkup radnici přispět ze svého – vychází to 400 korun na jednoho obyvatele Pardubic. Nedělám si iluze, že se nám podaří vybrat celou částku na odkup spalovny, ale přijde mi to jako dobré gesto, jak vyjádřit směrem k zastupitelům svůj názor – čtyři stovky za to určitě stojí," nechal se slyšet zakladatel iniciativy David Vondra.

Zdroj:

5.10. 2016

ŘÍJEN 2016 - AVE CZ se odvolává PROTI ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU A ŽÁDÁ ZMĚNU STANOVISKA EIA

Společnost AVE CZ se odvolala proti verdiktu krajského úřadu a požadovala změnu stanoviska EIA k tomuto záměru. MŽP prodloužilo platnost v roce 2016 o dalších 5 let beze změn v odůvodnění. Text odvolání je obsáhly a precizní
ZÁŘÍ 2016

ZÁŘÍ 2016 - MŽP PRODLOUŽILO PLATNOST NEGATIVNÍHO STANOVISKA

Ministerstvo životního prostředí v září 2016 prodloužilo platnost svého negativního stanoviska z roku 2010 o dalších 5 let, beze změn v odůvodnění. Podle AVE CZ to byl jeden s potřebných kroků, aby se mohlo dál úspěšně soudit. Druhým krokem bylo zamítnutí vydání integrovaného povolení Královehradeckým krajem.
ZÁŘÍ 2016

ZÁŘÍ 2016 - AVE CHYSTÁ DALŠÍ ŽALOBY..

AVE CZ : Rozhodnutí KRÁLOVÉHRADECKÉHO kraje (ZAMÍTNUTÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ) paradoxně přináší možnost, jak projekt spalovny nadále rozvíjet. "Konečně máme v ruce dokument, který nám umožní dovolat se našich práv. Abychom mohli stanovisko EIA napadnout, potřebovali jsme dokument od autority, který bude potvrzovat, že právě EIA znemožňuje vydání integrovaného povolení. Nyní už tak můžeme podat dovolání k ministrovi životního prostředí," uvedl ve vyjádření pro ČTK Aleš Hampl, obchodní ředitel a prokurista AVE CZ. Pokud by firma u ministra neuspěla, obrátí se na soud.
ZÁŘÍ 2016

ZÁŘÍ 2016- Hradecký krajský úřad zastavil řízení o povolení na spalovnu v Rybitví

Krajský úřad v Hradci Králové zastavil řízení o vydání integrovaného povolení na spalovnu nebezpečných a ostatních odpadů v Rybitví u Pardubic. Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl žádost společnosti AVE CZ o vydání integrovaného povolení na modernizaci odstavené spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na Pardubicku. Firma se o obnovení provozu snaží již zhruba deset let. O věci rozhodoval hradecký úřad, aby se Pardubický kraj vyhnul možnému nařčení z podjatosti. Královéhradecký kraj čekal s rozhodnutím na stanovisko ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) z roku 2010, řekl dnes ČTK Richard Veselý z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. reklama Ministerstvo potvrdilo původní nesouhlasné stanovisko a v souladu se správním řádem kraj žádost zamítl, uvedl Veselý. AVE CZ se proti rozhodnutí může ještě odvolat k ministerstvu životního prostředí. Pokud by neuspěla, může podat k soudu správní žalobu. "Byla to asi poslední naděje společnosti AVE. Když roky nedokázali získat povolení na Pardubickém kraji, zkusili to u sousedů. Jsem nesmírně spokojen," řekl deníku Právo Jan Linhart, pardubický zastupitel, zakladatel hnutí Stop spalovně a spoluautor petice proti spalovně. Podle společnosti AVE CZ rozhodnutí kraje paradoxně přináší možnost, jak projekt spalovny nadále rozvíjet. "Konečně máme v ruce dokument, který nám umožní dovolat se našich práv. Abychom mohli stanovisko EIA napadnout, potřebovali jsme dokument od autority, který bude potvrzovat, že právě EIA znemožňuje vydání integrovaného povolení. Nyní už tak můžeme podat dovolání k ministrovi životního prostředí," uvedl ve vyjádření pro ČTK Aleš Hampl, obchodní ředitel a prokurista AVE CZ. Pokud by firma u ministra neuspěla, obrátí se na soud. Spalovnu vlastnila a provozovala od roku 1995 do roku 2004 chemička Synthesia. Poté ji odstavila, protože nesplňovala emisní limity. Od roku 2006 patří společnosti AVE CZ, která plánovala modernizaci zařízení a spalování až 20.000 tun nebezpečného odpadu ročně. Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti, petici proti spalovně podepsalo téměř 50.000 lidí. I kvůli tomu nezískala kladný posudek dopadů provozu zařízení na životní prostředí EIA. Firma proto požádala o vydání integrovaného povolení, žádost však tehdy nevydal pardubický krajský úřad ani ministerstvo životního prostředí, s žalobou proti tomu společnost u krajského soudu neuspěla. Důvodem byl územní plán, který se stavbou spalovny v Rybitví nepočítal, což neumožnilo vydat územní rozhodnutí o změně stavby spalovny. Firma AVE CZ územní plán napadla soudně, Nejvyšší správní soud pak v roce 2011 zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. Později také Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí krajského soudu a ministerstva, která znemožňovala vydání integrovaného povolení.

ZDROJ

ČERVENEC 2016

ČERVENEC 2016- Opozice torpéduje nákup spalovny. Není „doma“ a vyjde až na 60 milionů

„Vím, že teď budu vypadat trochu jako veřejný nepřítel, ale říkám, že nákup zařízení, které není ani v katastru města, je chyba. Není to systémové,“ uvedl na posledním zasedání zastupitelstva lídr strany Karel Hass. Ten má k plánu radních hned několik výtek. Jedna z hlavních říká, že daňového poplatníka nákup spalovny nevyjde na slíbených 35 milionů korun. „Kdo četl důvodovou zprávu k záměru odkupu, tak ví, že akce vyjde zhruba na 60 milionů korun,“ uvedl Haas. „Z toho ale pouze šest milionů zaplatíme za tamní nemovitosti. Ovšem zhruba 28 milionů platíme za likvidaci ekonomického záměru soukromé firmy. To vůbec nechápu,“ dodal. Vedení města však na jeho argumenty neslyší. Primátor, který s vedením firmy cenu domlouval, uvedl, že zmíněná cena mu přijde za jasné řešení problému jako adekvátní. „V přepočtu na jednoho obyvatele Pardubic to vychází, že za spalovnu zaplatí 388 korun. To není ani roční poplatek za popelnici,“ uvedl primátor Charvát, který však dělil jen zmíněnou částku 35 milionů korun. „Zatím nemá o jiných nákladech cenu mluvit. Jasné je, že něco bude stát ekologická sanace území, ale tam je vysoká možnost získat dotace od státu. Už jsem měl na toto téma poměrně plodné jednání na krajském úřadě,“ uvedl Martin Charvát s tím, že nevidí problém ani v tom, že spalovna leží mimo katastr města. Peníze shromáždí sdružení Stop spalovně „Naše akciové společnosti, třeba Vodovody a kanalizace, také vlastní majetek mimo Pardubice a nikomu na tom nepřijde nic divného,“ doplnil primátor, který zatím může být v klidu. Vše totiž nasvědčuje tomu, že pro nákup zařízení bude většina zastupitelů. „Souhlasím s tím, že cena se může zdát jako vysoká, ale ten nákup má smysl. Lidé z Pardubic by za něj byli rádi, hrozba by pominula. A když to srovnám s tím, že vedení města chce od ČSOB kupovat budovu za 300 milionů pro novou radnici, tak mně toto přijde jako velmi rozumný krok,“ uvedl zastupitel za opoziční sdružení Pardubáci Milan Košař. Navíc radní se snaží domluvit se starosty okolních obcí, aby Pardubicím pomohly s placením milionů firmě AVE CZ. „Máme zájem, aby město spalovnu odkoupilo. Na základě memoranda bychom přispěli nějakou částkou, o konkrétní výši se zatím nemluvilo,“ řekl Radim Voltr, starosta obce Rybitví, v jejímž katastru spalovna leží.
ČERVEN 2016

ČERVEN 2016 - Pardubice žádají po obcích peníze na nákup spalovny

Na odkup odstavené spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví Pardubicím přispějí okolní obce. Radnice jedná o odkupu areálu za 35 milionů, aby zabránila firmě AVE CZ v obnovení provozu, které by znamenalo pálení dvaceti tisíc tun chemikálií ročně na návětrné straně Pardubic. Jasné je, že Pardubice ještě letos koupí od společnosti AVE CZ roky odstavenou spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví. Co ale jasné není, kolik to bude nakonec pardubického daňového poplatníka stát. Domluvená cena 35 milionů korun za zařízení se už měnit nebude, ale radní chtějí, aby jim s placením pomohly rozpočty okolních obcí. I jejich obyvatelé a politici před deseti lety, kdy se o plánu firmy na pálení chemikálií začalo mluvit, tvrdě vystupovali proti. „Máme zájem, aby město spalovnu odkoupilo. Na základě memoranda bychom přispěli nějakou částkou, o konkrétní výši se zatím nemluvilo,“ řekl Radim Voltr, starosta obce Rybitví, v jejímž katastru spalovna leží. Je celkem zřejmé, že Rybitví a nebo třeba Srnojedy těžko mohou Pardubicím dát nějakou horentní sumu. Proto primátor města Martin Charvát hledá další možnosti financování. Může pomoci i Hradec Králové Jedním z nich je třeba oslovení šéfů radnice v Hradci Králové, kteří při veřejném projednávání záměru společnosti AVE CZ v hokejové aréně také bojovali proti jeho naplnění. „Určitě se s kolegy z Hradce spojím,“ uvedl Charvát, který chce požádat o podporu i veřejnost, která by mohla přispět na definitivní odvalení hrozby na transparentním účtu. „Pokud se město v chystaném memorandu shodne se zástupci obcí, založí transparentní účet, kde bude shromažďovat peníze. Prostředníkem jednání města s obcemi se stane sdružení Stop spalovně, které již v minulosti získalo na petiční archy zhruba 50 tisíc podpisů lidí, kteří byli proti znovuspuštění spalovny,“ dodal Charvát. Již v pondělí měli původně pardubičtí zastupitelé schvalovat kupní smlouvu se společností AVE CZ odpadové hospodářství, právníci ji však ještě nedokončili. Rozhodnutí proto město odkládá na září. „Dáme prostor právníkům, aby byl materiál stoprocentní. Teď budeme schvalovat finanční krytí v rozpočtu, na letošní rok 20 milionů korun a na příští rok 15 milionů korun. Je to ale tak, že smlouva s AVE CZ je dohodnutá. Cena 35 milionů se už měnit nebude,“ řekl Charvát. Najít podporu pro svůj plán by primátor v zastupitelstvu měl poměrně lehce. Politici napříč stranami se shodují na tom, že spalovnu za městem nechtějí. Dráždí je snad jen výše ceny. „Cena je to sice nehorázná, ale je dobré použít veřejné prostředky na to, že zamezíme tomu, aby se někdy v budoucnu zhoršovalo životní prostředí v Pardubicích,“ uvedl radní za TOP 09 Libor Slezák. Před lety se totiž mluvilo o tom, že by firma zařízení prodala za nějakých 8 milionů, později padla částka 14 milionů. „Bohužel, já jsem dokázal vyjednat pouze oněch 35 milionů. Je to výsledek mé práce a na zastupitelích je, aby rozhodli, zda spalovnu za ty peníze koupíme, nebo ne,“ uvedl Charvát. Politici už na jaře schválili záměr spalovnu koupit, takže se nedá předpokládat nějaká dramatická změna jejich postojů. „Je pravda, že 35 milionů je hodně a že to můžeme považovat ze strany firmy za požadavek na výpalné. Ovšem na druhou stranu nákup vychází tak, že každého občana Pardubic vyjde na nějakých 400 korun. To není ani roční poplatek za popelnici,“ přidal další argument zastupitel za TOP 09 Jiří Skalický

ZDROJ

DOPIS OD PRIMÁTORA STAROSTŮM OKOLNÍCH OBCÍ

BŘEZEN 2016

BŘEZEN 2016 -ODKUP SPALOVNY SCHVÁLEN VĚTŠINOU ZASTUPITELŮ

Odpůrci nákupu spalovny argumentovali především tím, že v minulosti firma AVE CZ požadovala za spalovnu osm a později 14 milionů korun. „Bohužel, já jsem dokázal vyjednat pouze oněch 35 milionů. Je to výsledek mé práce a na vás je, abyste rozhodli, zda spalovnu za ty peníze koupíme, nebo ne,“ uvedl primátor Martin Charvát. Nakonec návrh podpořila velká většina zastupitelů, ale práce politikům ještě nekončí. Radnice si totiž nyní nechá zpracovat znalecký posudek, který zhodnotí cenu areálu i náklady na sanaci ekologických zátěží. Navíc primátor dostal za úkol dohodnout na likvidaci hrozby spalovny finanční podporu od kraje a okolních obcí. Zatím se zdá, že alespoň v kanceláři hejtmana uspěje. Kraj pomůže platit ekologickou likvidaci areálu spalovny „My jako kraj rozhodně nemáme zájem podílet se na koupi spalovny. To je čistě akce města. Ale už jsem panu primátorovi slíbil, že se budeme finančně podílet na likvidaci zařízení a sanaci celého pozemku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Navržená cena 35 milionů korun je totiž bez započtení likvidace technologií a ekologických zátěží. Primátor Charvát však připomněl, že debata s firmou původně začínala na částce dvakrát vyšší. „Jednání trvala zhruba rok. V polovině března město dostalo finální nabídku s tím, že radnice by měla sdělit závazné stanovisko do konce března,“ uvedl.

ZDROJ ZDE

31.3. 2016

BŘEZEN 2016 - Pardubické zastupitelstvo SCHVÁLILO odkup spalovny v Rybitví

Pardubičtí zastupitelé dnes schválili záměr odkoupit odstavenou spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví za 35 milionů korun. Cena, kterou město případně společnosti AVE CZ odpadové hospodářství zaplatí, by nemusela být konečná. Radnice si nechá zpracovat znalecký posudek, který zhodnotí cenu areálu i náklady na sanaci ekologických zátěží. Souhlas zastupitelů dává primátorovi Martinu Charvátovi (ANO) pověření dál jednat s majitelem spalovny o ceně. Zároveň by měl dohodnout finanční podporu od kraje a okolních obcí. Primátor dnes uvedl, že hejtmanství předběžně spoluúčast přislíbilo. Pardubice si podmiňují výmaz zástavního práva, které je u pozemků vedeno v katastru nemovitostí. Společnost AVE CZ jimi ručí bance za svoji pohledávku 270 milionů eur (7,3 miliardy Kč). Firma zase požaduje, aby se v areálu již nikdy spalování odpadů neprovozovalo. Navržená cena 35 milionů korun je bez započtení likvidace technologií a sanace ekologických zátěží. Primátor dnes připomněl, že jednání začínala na částce dvakrát vyšší. Jednání trvala rok. V polovině března město dostalo od AVE CZ finální nabídku s tím, že radnice by měla sdělit závazné stanovisko do konce měsíce.

ZDROJ ZDE

BŘEZEN 2016

BŘEZEN 2016 - Zastupitelé Pardubic budou volit ze tří variant koupě spalovny

Zastupitelé Pardubic budou ve čtvrtek rozhodovat o tom, zda město koupí od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství odstavenou spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví. Na výběr budou mít ze tří variant, které se liší cenou od 35 do 50 milionů korun a rozsahem toho, co radnice za své peníze získá. ČTK to zjistila ze zveřejněných podkladů pro jednání zastupitelstva. Firma se již léta snaží o obnovení provozu zařízení, město, kraj i veřejnost ale záměr odmítají. Zastupitelé si mohou zvolit, že Pardubice mají zaplatit 50 milionů korun, za což získají necelé dva hektary pozemků po demolici spalovny a po sanaci území. Druhou možností je koupě včetně demolice za 43 milionů korun bez sanace, třetí za 35 milionů korun pouhé odkoupení zařízení s pozemky, přičemž zbourání, odklizení a likvidaci materiálu a vyčištění ploch by si město muselo zajistit a zaplatit samo. Podmínkou Pardubic pro odkoupení je výmaz zástavního práva, které je u pozemků vedeno v katastru nemovitostí. Společnost AVE CZ jimi ručí bance Unicredit Bank za pohledávku 270 milionů eur (7,3 miliardy Kč). Spalovnu provozovala od roku 1995 do roku 2004 chemička Synthesia. Poté ji odstavila, protože nesplňovala emisní limity. Spalovna od roku 2006 patří AVE CZ, která ji plánovala zmodernizovat, a spalovat ročně až 20.000 tun odpadu. Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti, 50.000 lidí podepsalo petici proti spalovně. Stojí totiž jen desítky metrů od obytných domů a tři kilometry od Pardubic. I kvůli tomu nezískala AVE CZ kladný posudek vlivu provozu na životní prostředí (EIA). Nyní se snaží získat takzvané integrované povolení, ve věci několikrát rozhodovaly i soudy. Firma AVE CZ původně vyčíslila celý přínos projektu včetně budoucích výnosů na více než 70 milionů korun, což bylo pro město nepřijatelné. "Společnost nyní nabídla tyto tři možnosti, s těmi je srozuměna," řekl ČTK primátor Martin Charvát (ANO).

Zdroj: ČTK A ENIVIWEB.CZ

LEDEN 2016

LEDEN 2016 - AVE CZ znovu usiluje o INTEGROVANÉ POVOLENÍ-

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství pokračuje ve svém snažení znovu zprovoznit bývalou spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic. Po téměř dvou letech bylo obnoveno řízení o vydání integrovaného povolení, namísto Pardubického kraje o něm bude rozhodovat Královéhradecký. Pardubický kraj se tak vyhnul možnému nařčení z podjatosti. „Nadřízený úřad, ministerstvo životního prostředí, uznal důvody možné podjatosti a řízení delegoval na krajský úřad Královéhradeckého kraje,“ sdělila ČTK mluvčí hradeckého hejtmanství Martina Götzová. Spalovnu původně vlastnila chemička Synthesia, která ji provozovala do roku 1995. Poté ji odstavila, protože nesplňovala emisní limity. Od roku 2006 patří společnosti AVE CZ, která plánovala zařízení modernizovat a spalovat ročně až 20.000 tun nebezpečného odpadu. Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti, petici pro spalovně podepsalo téměř 50 000 lidí. I kvůli tomu nezískala kladný posudek dopadů provozu zařízení na životní prostředí EIA. Firma proto požádala o vydání integrovaného povolení, žádost však nevydal krajský úřad ani ministerstvo životního prostředí, s žalobou proti tomu společnost u krajského soudu neuspěla. Důvodem byl územní plán, který se stavbou spalovny v Rybitví nepočítal, což neumožnilo vydat územní rozhodnutí o změně stavby spalovny. Firma AVE CZ územní plán napadla soudně, Nejvyšší správní soud poté v roce 2011 zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. Letos září také Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí krajského soudu a ministerstva, která znemožňovala vydání integrovaného povolení. Obec Rybitví připravuje změnu územního plánu, dokončena bude zřejmě během několika měsíců. Zda umožní firmě získat územní rozhodnutí, není zcela jasné. „Území bude v plánu navrženo pro nakládání s odpady. Je tam ale klauzule, že je to s výjimkou termického zpracování,“ řekl ČTK starosta Rybitví Radim Voltr. Podle pardubického krajského radního pro zemědělství, venkov a životní prostředí Václava Kroutila je možné, že AVE CZ bude muset znovu opakovat celý proces EIA. Tvrdí také, že nebezpečných odpadů není v regionu pro provoz spalovny dostatek. Pardubice již několik měsíců jednají s firmou o odkoupení zařízení. AVE CZ původně vyčíslila celý přínos projektu včetně budoucích výnosů na více než 70 milionů korun, což bylo pro město nepřijatelné. V lednu se zástupci obou stran dohodli na tom, že firma předloží souhrn reálných nákladů projektu a cenu za demolici a sanaci pozemku. „Upřednostňujeme nabídku, která by měla v ceně i to, že pozemek je prakticky čistý a bez budoucích závazků,“ řekl ČTK primátor Martin Charvát. S výsledným návrhem by se měli zastupitelé seznámit v březnu. Podle Charváta má radnice signály, že o odkoupení uzavřené spalovny se zajímají i další investoři. Firma AVE CZ odpadové hospodářství patří rakouské společnosti AVE CEE Holding. Aktiva skupiny AVE v Česku v roce 2014 získala společnost EP Industries ovládaná Danielem Křetínským.

ZDROJ

ZÁŘÍ 2015

ZÁŘÍ 2015 Společnost AVE CZ chce v modernizaci spalovny pokračovat

Nejvyšší správní soud vyhověl vaší kasační stížnosti a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové i Ministerstva životního prostředí. Čekali jste to? Ano, čekali. Soud se v rozhodnutí, proti němuž již není možnost odvolání, plně ztotožnil s našimi argumenty a my jsme rádi, že se věci ohledně modernizace spalovny v Rybitví opět posunuly o kousek dál. Pardubický kraj i samotné město se staví dlouhodobě proti této stavbě, v čemž jim pomohla i rozhodnutí Krajského soudu a Ministerstva životního prostředí, která nám odmítla vydat integrované povolení pro stavbu spalovny. Jaké mělo město důvody k takovému postoji? Jako argument uváděli, že územní plán s výstavbou spalovny nepočítá, což neumožňovalo vydat územní rozhodnutí o změně stavby spalovny… Zákon o integrované prevenci ale nenařizuje vydání územního rozhodnutí před integrovaným povolením, v čemž nám dal Nejvyšší správní soud za pravdu. Nyní tedy můžeme díky tomuto rozhodnutí kroky k získání integrovaného povolení opět obnovit.

ZDROJ

ZÁŘÍ 2015

ZÁŘÍ 2015 - AVE USPĚLA S KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ U NSS O INTEGROVANÉM POVOLENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve věci modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic. "Soud se plně ztotožnil s argumenty společnosti AVE CZ a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové i rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které znemožňovalo vydání integrovaného povolení," uvádí firma v tiskové zprávě. Společnost AVE CZ dlouhodobě usiluje o vydání integrovaného povolení, žádost jí však Krajský soud v Hradci Králové několikrát zamítl. Důvodem byl územní plán, který se stavbou spalovny v Rybitví nepočítal. Nejvyšší správní soud nyní potvrdil argumentaci společnosti AVE CZ a shledal změnu územního plánu, která znemožňovala na území obce Rybitví spalování odpadů, nezákonnou. Soud nařídil pasáž znemožňující spalování odpadů z územního plánu vyškrtnout. Proti rozhodnutí soudu není možné odvolání. „Rozhodnutí soudu, který nám dal v našem postupu za pravdu, vítáme. Společnost AVE CZ díky rozhodnutí může opět obnovit kroky k získání integrovaného povolení. Na našem záměru dokončit a zprovoznit moderní spalovnu se nic nemění,“ uvádí jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík. Vedení společnosti AVE CZ zároveň nevylučuje další jednání s Pardubickým krajem a městem Pardubice, které naznačilo zájem spalovnu odkoupit. „Samozřejmě vnímáme negativní stanovisko Pardubického kraje ke zprovoznění spalovny, přestože je z našeho pohledu neopodstatněné a pramení zejména z neinformovanosti občanů. Proto jsme připravení i nadále jednat a dohodu o prodeji spalovny v tuto chvíli nevylučujeme,“ doplnil jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík.

VÍCE ZDE

22.8. 2015

SRPEN 2015 - PARDUBICE ZAČINAJÍ JEDNAT S AVE CZ O ODKUPU SPALOVNY V RYBITVÍ

Město Pardubice jedná se společností AVE CZ o koupi odstavené spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Objekty by v budoucnu mohla zdemolovat a provozovat tam například kompostárnu. Informoval o tom primátor Pardubic Martin Charvát (ANO). O ceně majetku se zatím nehovořilo Společnost AVE CZ se od roku 2006 neúspěšně snaží spalovnu zmodernizovat a provozovat. Veřejnost i obce jsou ovšem proti. „AVE CZ nám nabízí odprodej spalovny za podmínek, že se zdemoluje veškerá technologie. Je to pozemek určený k nakládání s odpady, mohou jej využívat Služby města Pardubice," řekl primátor. Podle něj obě strany zatím nehovořily o ceně majetku a konkrétněji ani o dalších podmínkách. Transakcí se musejí zabývat pardubičtí radní i zastupitelé. „Bude na nich, jak rozhodnou," dodal primátor.Jednatel firmy AVE CZ Roman Mužík uvedl, že možnost prodeje je v počáteční fázi, nicméně jej potvrdil. „Nechceme se vyjadřovat detailně, je to choulostivá věc," podotkl Roman Mužík.

ZDROJ

l
KVĚTEN 2015

KVĚTEN 2015 RYBITVÍ STÁLE NEMÁ ZMĚNU UZEMNÍHO PLÁNU

Rybitví - „Obec musí určit, co si v daném místě přeje," konstatoval krajský radní Václav Kroutil.Odstavená spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví zatím stále čeká na změnu územního plánu. Obci ji nařídil Nejvyšší správní soud, když původní územní plán, který se zařízením nepočítal, napadl vlastník spalovny společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Změna na podzim? „Změna by mohla být hotová na podzim," prohlásil starosta Rybitví Radim Voltr. Obec se proti znovuotevření spalovny léta brání, odmítají ji i Pardubice a Pardubický kraj. „Změna zapracovává současný stav. Zařízení tam stojí, i když samozřejmě nevyhovuje emisním limitům. My bychom ji tam ale do budoucna neradi viděli," poznamenal Radim Voltr. Podle něj není možné v územním plánu pro tuto lokalitu vymezit zcela jiný účel využití. S tím nesouhlasí krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil (ČSSD). „Obec musí v územním plánu určit, co si v daném místě přeje. Využití pro zpracování odpadů může být zachováno, ale může tam být třeba recyklační centrum, tedy sběrný dvůr, kde se budou zpracovávat běžné, ne nebezpečné odpady," nechal se slyšet Václav Kroutil. Navíc podle něj obec může nastavit přísné limity pro ochranu životního prostředí, které vlastníkovi spalovny neumožní obnovit ji s větší kapacitou. Také míní, že nyní není ani dostatek nebezpečných odpadů, které by se měly spalovat. Spalovnu v Rybitví od roku 1995 provozovala společnost Synthesia, o devět let později však skončila, protože nebyla schopna dodržovat emisní limity. Chemička v roce 2006 objekty prodala firmě AVE CZ, která tam po modernizaci za několik set milionů korun plánovala ročně likvidovat až 20.000 tun nebezpečného odpadu. Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti. I kvůli tomu nezískala kladný posudek dopadů provozu zařízení na životní prostředí EIA. Vyhaslá povolení .Krajský úřad už v minulosti povolení nevydal, neboť záměr neodpovídal územnímu plánu obce Rybitví. Firma AVE CZ ho napadla soudně, Nejvyšší správní soud poté zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. I když se územní plán dosud nezměnil, společnost znovu požádala o vydání integrovaného povolení, ale marně. Žalobu proti zamítnutí žádosti vloni zamítl soud. „Všechna povolení pro spalovnu jsou vyhaslá. Je to auto, které nemá řidiče s řidičským průkazem a nemá technickou kontrolu," vyjádřil se radní Pardubického kraje.

ZDROJ

ROZSUDEK NSS KE STAŽENÍ ZDE

KVĚTEN 2014

KVĚTEN 2014 - AVE CZ opět neuspěla se žádostí o vydání integrovaného povolení.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která se v Rybitví u Pardubic snaží prosadit modernizaci a znovuotevření spalovny nebezpečných odpadů, neuspěla se žádostí o vydání integrovaného povolení. Zamítl ji Pardubický kraj a nově i ministerstvo životního prostředí, k němuž se firma odvolala. ČTK to řekl Lubomír Felcman z oddělení integrované prevence krajského úřadu. Záměr, který firma osm let let neúspěšně prosazuje, však nemusí skončit. "Ministerstvo náš postup potvrdilo, usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci 7. dubna," uvedl Felcman. Krajský úřad už v minulosti povolení nevydal, neboť záměr neodpovídal územnímu plánu obce Rybitví. Firma AVE CZ ho napadla soudně, Nejvyšší správní soud poté zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. I když se územní plán dosud nezměnil, společnost znovu požádala o vydání integrovaného povolení, ale marně. Rybitví zatím změnu stále připravuje. "Nedávno jsme teprve vybrali zpracovatele. Budeme se snažit záměr modernizace spalovny zablokovat, navrhnout takovou formulaci, která by to znemožnila," řekl ČTK starosta Rybitví Radim Voltr. Změna územního plánu podle něj potrvá nejméně rok, zřejmě i déle.

ZDROJ

1.4. 2015

DUBEN 2015 - Novela zákona EIA – průlomová změna pro investory, úřady i veřejnost

Přínosy pro veřejnost: privilegované, neziskovky mají právo hájit příznivé životní prostředí. Definitivně padá teze potvrzená Ústavním soudem v roce 1998, že neziskovky mohou pouze dohlížet na formální korektnost povolovacích procesů, ale nemají právo se vyjadřovat k podstatě věci – např. že povolovaná stavba překročí povolené emisní limity. Nově je možné odvolat se proti závěru zjišťovacího řízení , že se záměr nebude v řízení EIA vůbec posuzovat (tj. jeho posuzování skončí ve zjišťovacím řízení, protože jeho předpokládané ekologické dopady jsou malé). Řízení EIA končí závazným stanoviskem , nikoli pouze neformálním, doporučujícím stanoviskem. Podmínky stanoviska EIA tedy musejí být v návazných povolovacích řízeních respektovány. Zavádí se povinnost investora získat tzv.coherence stamp. Jde o pojistku proti tomu, aby záměr posouzený v řízení EIA nebyl před vydáním návazných rozhodnutí (např. územního rozhodnutí) změněn tak, že bude mít větší ekologické dopady (např. kvůli levnější technologii), než verze záměru posuzovaná v řízení EIA. Nově se obec může domáhat účastenství ve všech navazujících řízeních (např. stavebním řízení)

VÍCE ZDE

ČERVEN 2013

18.6. 2013 - FIRMU AVE CZ KUPUJE D. KŘETÍNSKÝ A JEHO HOLDING

Rakouská společnost Energie AG prodá odpadové firmy AVE v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajině a v Moldavsku společnosti EP Industries, kterou ovládá Daniel Křetínský. O společnost AVE CZ, která patří k největším tuzemským firmám v oblasti odpadového hospodářství a sanací, se podle dřívějších informací médií ucházela také investiční skupina Penta a skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. AVE CEE, která zahrnuje pobočky rakouského koncernu v zemích střední a východní Evropy, loni vykázala provozní zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) 28,24 milionu eur (725,2 milionu Kč) při tržbách 189,67 milionu eur. Firma AVE CZ odpadové hospodářství patří rakouské společnosti AVE Energie AG Oberösterreich Umwelt, která má vedle Rakouska a dalších zmíněných zemí pobočku ještě v Itálii. AVE CZ provozuje například spalovnu nebezpečného odpadu v Kralupech nad Vltavou a osm skládek, mimo jiné v Čáslavi, Kralupech nad Vltavou a Benátkách nad Jizerou. AVE CZ v tuzemsku obsluhuje zhruba 1,3 milionu obyvatel a 26 000 živnostníků a průmyslových klientů a zaměstnává více než 1 300 lidí. Finanční rok, který skončil 30. září 2011, společnost uzavřela s historicky nejvyšším obratem; meziročně ho zvýšila téměř o čtvrtinu na 3,805 miliardy korun. Ve stejném období převzala a zpracovala 1,7 milionu tun odpadu. Aktuálnější výsledky zatím na svých internetových stránkách nezveřejnila. Křetínský je většinovým vlastníkem EP Industries patří mezi přední průmyslová uskupení v České republice. V současnosti zahrnuje deset podniků působících v energetickém strojírenství, dopravní infrastruktuře a automobilovém průmyslu. Konsolidovaný provozní zisk (EBITDA) podniků z EP Industries za rok 2011 činil 1,6 miliardy korun při tržbách 9,6 miliardy Kč. Podniky EP Industries zaměstnávají zhruba 3 000 lidí. Skupina EP Industries vznikla v roce 2011 vyčleněním průmyslových podniků ze skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH). Majoritním akcionářem EP Industries je s 60procentním podílem Křetínský, zbytek akcií drží společně struktury soukromého kapitálu a fondy investiční skupiny J&T.

ZDROJ

LEDEN 2013

LEDEN 2013 - Hejtman Netolický odmíta odkup spalovny za 8 milionů

V ledenu 2013 měl hejtman Martin Netolický na stole návrh, jak spalovnu dostat navždy do složky s nápisem Vyřízeno. Majitel spalovny, společnost AVE CZ, v lednu nabídl hejtmanovi, že skončí se svými aktivitami v Rybitví, pokud kraj objekt za osm milionů odkoupí. "Sešli jsme se na žádost AVE CZ. Sdělili mi, že jejich záměr se spalovnou už není takový jako v minulosti, a řekli mi svou představu vypořádání se s krajem," uvedl hejtman Martin Netolický. Hned na místě však česko-rakouské společnosti sdělil zamítavý postoj kraje. "Pokud AVE CZ přijde s tím, že od svého záměru vybudovat zde spalovnu ustupuje, rád ji vyslechnu. Zůstáváme svým postojem stále proti spalovně, ale nevidím důvod, proč bychom se s nimi měli vypořádávat z veřejných zdrojů," dodal Netolický.AVE CZ se k jednání nechtěla vyjadřovat. "Ve věci probíhajícího projektu nebyla přijata žádná rozhodnutí, z tohoto důvodu vám proto nemůžeme poskytnout více nových informací," uvedla mluvčí firmy Jana Vondráková. Pardubičtí ekologové se proto domnívají, že částka osm milionů by mohla rychle vyřešit problém, kvůli kterému se bouřily tisíce lidí a ti, co bydlí v blízkosti spalovny, se obávali razantního poklesu cen svých nemovitostí."Podle nás je odkup spalovny jediné rozumné řešení, které jsme navrhovali už dávno. Vstoupit do jednání by však mělo spíše město Pardubice, hned vedle spalovny má pozemky městská akciovka Vodovody a kanalizace, která by získaný objekt mohla využít," řekl Jan Linhart ze sdružení Stop spalovně v Rybitví. Jenomže k politikům Pardubic nebo Hradce Králové se nabídka majitele spalovny ani nedostala. Dozvěděli se o ní až od MF DNES a ani oni neprojevili velký zájem společně řešit případný odkup spalovny."Paní primátorka Fraňková o nabídce nic neví. Na městě se toto téma nikdy neobjevilo, takže těžko říct, zda by takové řešení našlo podporu," uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní."Tato informace se k nám nedostala, nevidím ale žádný důvod, proč by na to měl Hradec přispívat, protože on tu špatnou investici neudělal," uvedl hradecký primátor Zdeněk Fink.Jediný, kdo z dotazovaných politiků nakonec vyjádřil souhlas se společným odkupem, tak byl náměstek pardubické primátorky František Brendl. "Společné odkoupení spalovny by mohlo být jednou z cest, jak problém vyřešit jednou provždy," uvedl.Je ale možné, že se vyčkávací taktika hejtmanovi vyplatí a společnost AVE CZ nakonec od záměru pálit v Rybitví nebezpečné odpady ustoupí "zadarmo".Zatím však stále na krajském úřadu leží její žádost o integrované povolení, a tedy i záměr spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví dostavět.

ZDROJ

LEDEN 2013

LEDEN 2013 - Pardubický Kraj dostal od firmy AVE CZ nabídku na odkup spalovny za 8 milionů- - odmítl jí.

Představitelé Pardubického kraje dostali začátkem ledna od firmy nabídku na odkup objektu spalovny. Hejtman Martin Netolický ale tuto možnost odmítl. „Sešel jsem se se zástupci firmy AVE CZ, kteří deklarovali, že nechtějí jít proti zájmům kraje. Nabídli kompromisní řešení, aby kraj objekt spalovny odkoupil. Nevidím ovšem žádný důvod, aby to kraj udělal. Nyní běží řízení o integrovaném povolení. My jsme ovšem ve svém programovém prohlášení řekli, že nechceme, aby se v kraji navyšovaly kapacity spaloven nebezpečných odpadů. Na tom také trváme, oni se do projektu pustili na vlastní podnikatelské riziko," konstatoval Martin Netolický. Podle informací Deníku se částka, za kterou mohl kraj objekt spalovny u Rybitví odkoupit, pohybovala kolem osmi milionů korun. Nedošlo k žádnému rozhodnutí Společnost AVE CZ se k celé záležitosti příliš vyjadřovat nechce. „Na lednovém setkání s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým došlo k vyjasnění postojů a názorů zúčastněných stran k projektu spalovny. Ve věci celého projektu ovšem nebyla přijata žádná rozhodnutí, z tohoto důvodu proto nemůžeme poskytnout více nových informací," sdělila ředitelka komunikace AVE CZ Jana Vondráková. Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/z-regionu/kraj-dostal-od-firmy-ave-cz-nabidku-na-odkup-spalovny-20130319.html
KVĚTEN-SRPEN 2012

SRPEN 2012 - AVE CZ ŽÁDÁ ZNOVU O INTEGROVANÉ POVOLENÍ

Česko-rakouská firma AVE CZ se dál snaží prosadit projekt spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví. Na krajském úřadu v Pardubicích leží nová žádost firmy o takzvané integrované povolení. Před dvěma lety se přitom proti spalovně vyslovilo i ministerstvo životního prostředí. "AVE CZ uvedla v nové žádosti trochu jiný název projektu a snížila kapacitu z dvaceti na šestnáct tisíc tun likvidovaného odpadu ročně," uvedl místostarosta Svítkova a pardubický zastupitel Miroslav Rubeš, bývalý inspektor životního prostředí. Firma se snaží uspět s projektem už déle než pět let. Začátkem roku 2010 dostala negativní stanovisko ministerstva životního prostředí, ale od té doby se snaží svůj záměr opakovaně prosadit. "Vzhledem k tomu, že řízení ještě nebylo ukončeno, nemůžeme bohužel podat více nových informací," uvedla mluvčí AVE CZ Jana Vondráková. Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/ave-znovu-bojuje-o-spalovnu.A121019_164047_pardubice-zpravy_mt
24.11. 2011

LISTOPAD 2011- NS Soud zrušil část územního plánu obce Rybitví

AVE CZ uspěla s žalobou na část územního plánu, kterou zastupitelé v roce 2010 změnili. Nejvyšší správní soud dal v listopadu 2011 AVE CZ za pravdu a část územního plánu zrušil. Obec tak musí připravit nový územní plán, který nebude odporovat zákonu, a vyvarovat se dalších chyb. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 Ao 4/2011 ze dne 24. 11. 2011 (viz příloha č. 9) byla zrušena část opatření obecné povahy – územní plán obce Rybitví, schváleného usnesením č. 5 Zastupitelstva obce Rybitví na zasedání dne 26. 4. 2010 pro lokalitu P1 - přestavbová plocha „spalovna“ včetně souvisejících opatření a grafických vyznačení. Na základě odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu není provozovatel zařízení nikterak omezen ve svých právech a záměrech v dané lokalitě a opakovaně podává žádost o vydání integrovaného povolení pro spalovnu nebezpečných a ostatních odpadů provozovna Pardubice Rybitví

ROZSUDEK NSS KE STAŽENÍ ZDE

31.10. 2011

ŘÍJEN 2011 - VZNIKÁ TATO WEBOVÁ STRÁNKA PROTI-SPALOVNE.CZ !

Autor této webové stranky, si narozdíl od mnohých politiků myslí, že projekt spalovny je dlouhodobě realně možné aktivovat a hrozí neustálé nebezpečí zprovoznění spalovny. Proto zakládá tuto stranku, kde hodlá shromaždovat informace z medií, dokumenty a vše co se kolem spalovny děje a bude dít. Do dnešního dne je tak s ruznými přestávkami téměř aktivní 13 let. Je provozována autorem webu a hrazena pouze z peněz autora, bez reklam - ve volném čase, nezavisle na žádné politické straně, ani sdružení, či zastupitelstev, včetně zastupitelstva obce Rybitví.
ZÁŘÍ 2011

ZÁŘÍ 2011 - Společnost AVE CZ odpadové hospodářství neuspěla s odvoláním na MŽP

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství neuspěla s odvoláním na ministerstvu životního prostředí. Usnesení o zastavení řízení Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 4. července letošního roku o vydání integrovaného povolení pro Spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic bylo potvrzeno. Společnost AVE CZ využila svého práva a ještě v červenci podala odvolání na ministerstvo životního prostředí. To přezkoumalo napadené usnesení a následně rozhodlo.„Obdrželi jsme z ministerstva rozhodnutí, které potvrzuje usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje. Doufal jsem v to, že ministerstvo takto rozhodne. Krajský úřad řízení zastavil, neboť nebylo ze strany AVE CZ předloženo územní rozhodnutí pro stavbu. Předložená investiční akce navíc není v souladu s plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje a ani není v souladu s územním plánem obce,“ sdělil Václav Kroutil, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.
20.7.2011

ČERVENEC 2011- AVE CZ NAPADLA SOUDNĚ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RYBITVÍ

"Navrhovatel se domáhá svým návrhem zrušení opatření obecné povahy, kterým by vydán územní plán obce Rybitví ze dne 26.4. 2010, a to v části vymezení plochy ,,P1- přestavbová plocha spalovna" (část 3) a v části využití plochy technické infrastruktury mimo jekékkoli činnosti s veškerými odpady, s vyjímkou činností souvisejících s likvidací a čištění odpadních vod."
4.1. 2011

ČERVENEC 2011- zamítnutí žádosti o integrovaného povolení pro výstavbu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic.

Pardubický kraj zamítl žádost firmy AVE CZ o vydání integrovaného povolení pro výstavbu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic. Důvodem ukončení řízení bylo nesplnění jedné z hlavních podmínek úřadu, předložení územního rozhodnutí pro stavbu.Podle kraje není spalovna v souladu s krajským plánem odpadového hospodářství ani s územním plánem obce Rybitví. Krajský úřad po společnosti AVE CZ požadoval, aby v žádosti o integrované povolení doplnila 14 bodů. Dodala ji na poslední chvíli, podle Zuzany Novákové z krajského úřadu ale v upravené žádosti firma nedoplnila žádost o územní rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem. „Žadatel sice přiložil k tomuto bodu rozbor, podle kterého by v některých případech bylo možné povolení vydat i bez územního rozhodnutí, ale krajský úřad neshledal tento výklad pro konkrétní případ jako relevantní,“
26.4. 2010

DUBEN 2010 - ZASTUPITELSTVO OBCE RYBITVÍ - ZMĚNA UZEMNÍHO PLÁNU- ZÁKAZ SPALOVNY

V dubnu 2010 na svém zasedání mění zastupitelé obce část územního plánu. Tato změna dočasně znemožnuje obnovení spalovny nebezpečných odpadů.
ÚNOR 2010

ÚNOR 2010- KRITIKA MŽP Z OBOU STRAN

'Udělali chyby v odůvodnění naschvál?,' ptá se Tichý Podle náměstka hejtmana má AVE CZ velkou šanci uspět u Nejvyššího správního soudu. „Negativní stanovisko MŽP se nezakládá na faktickém posouzení technické stránky projektu, ale pouze na politickém rozhodnutí následkem tlaku laické veřejností a krajské a městské samosprávy,“ píše se v tiskovém prohlášení firmy AVE CZ. Náměstek hejtmana je sice spokojen s tím, že je stanovisko negativní, ale jinak MŽP zahrnuje podobnou kritikou jako investor. „To odůvodnění je špatné! Musí být založeno na faktech a ne na emocích. Přesně takového stanoviska jsme se obávali celou dobu a náměstka ministra životního prostředí Karla Bláhu jsme na to upozorňovali. Nechápu, proč potom sepsali takové odůvodnění. Nenapadá mě jiná varianta, než že to MŽP udělalo naschvál,“ pravil Tichý. „Petice má být pouze podporou, aby si problému všimli lidé. MŽP musí rozhodovat na základě faktů. Přece za mnou nemůže přijít úředník z ministerstva s tím, že je nám ministr příznivě nakloněn. Okamžitě jsem mu řekl, že jsem s ministrem krávy nepásl a že mají rozhodovat na základě faktů,“ podotkl Jan Tichý, který je také místopředsedou občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví. Náměstek hejtmana se nyní obává, že kvůli špatně formulovanému odůvodnění ministerstva nemají odpůrci záměru firmy AVE CZ ani zdaleka vyhráno. Investor se totiž může proti rozhodnutí MŽP bránit soudní cestou a Jan Tichý se obává, že AVE CZ má trumfy v rukou. „Osobně se domnívám, že Nejvyšší správní soud by pochybil, pokud by rozhodnutí ministerstva nezrušil. Na emocích se totiž v žádném případě nedá postavit odůvodnění procesu,“ nechal se slyšet Tichý. MŽP je ovšem na případný soudní proces připraveno. „Počítáme s tím, že to firma AVE CZ zkusí soudní cestou. Proto jsme také využili veškerý možný čas a stanovisko EIA vydali až v nejzazším možném termínu. Věnovali jsme tomu maximální pozornost,“ pravil náměstek ministra Karel Bláha.

ZDROJ

31.1. 2010

LEDEN 2010 - NEGATIVNÍ STANOVISKO MŽP

STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:¨NESOUHLASNÉ STANOVISKO

DOKUMENT KE STAŽENÍ ZDE

Ministerstvo: O spalovně nejsou k dispozici adekvátní informace Ministerstvo v odůvodnění stanoviska připomnělo, že stavbu provází zásadní a masivní odpor veřejnosti a samospráv. Úřad firmě AVE CZ vytkl, že v dokumentaci ani v jejich doplněních nebyla předložena varianta, která by byla dostatečně vzdálena od obytné zástavby. Úřad také konstatoval, že o skutečně vyprodukovaných nebezpečných odpadech v regionu nejsou k dispozici adekvátní informace. Nejasné podle ministerstva také bylo to, zda se ve spalovně budou likvidovat odpady ze starých ekologických zátěží v regionu. S variantou snížení kapacity spalovny z 20.000 tun na 12.000 tun odpadů za rok, jak ji navrhl zpracovatel posudku, ministerstvo nesouhlasilo. Neprošla podle něj řádným procesem posouzení EIA. Nynější posouzení totiž počítalo s výstavbou zařízení o kapacitě 20.000 tun a snížení bylo dáno jen omezením počtu provozních hodin. Navíc prý nebylo prokázáno, že region zařízení s kapacitou 20.000 tun potřebuje. Ministerstvo však připomnělo, že vedení regionu musí problematiku likvidace nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku vyřešit. Poukázalo na problematické převážení odpadů do jiných spaloven s tím, že průměrná vzdálenost z Pardubic do pěti největších obdobných spaloven v Česku je 189 kilometrů. Platnost stanoviska je pět let.

A ZDE SHRNUTÍ (LIDOVKY)

28.1. 2010

28.1.2010 - VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU

Primátor Pardubic a starostové okolních měst a obcí se 28. ledna zúčastní veřejného slyšení v Senátu. Jednání je vyvoláno peticí proti výstavbě spalovny průmyslového odpadu v Rybitví, kterou podepsalo téměř 50.000 lidí. Na veřejném slyšení horní komory parlamentu projednávají senátoři danou problematiku s odborníky a jinými osobami, které mohou podat informace o tématu. Záměrem slyšení ke spalovně je probrat s kompetentními orgány situaci kolem sporného projektu. Zúčastnit se jej mají organizátoři petice proti spalovně, investor stavby, zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva pro evropské záležitosti, protože spalovna má díky vlastnickým strukturám mezinárodní dosah. Slovo by měla dostat také Česká inspekce životního prostředí. Veřejné slyšení v Senátu není součástí posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA), které po veřejném projednání v ČEZ Aréně čeká na konečné vyjádření ministerstva životního prostředí. Ministerstvo musí dle zákona vydat ať souhlasné, nebo nesouhlasné stanovisko, zrušit proces projednání studie EIA lze jen za předpokladu, že by AVE CZ svůj návrh stáhlo.

POZVÁNKA

STENO ZÁZÁNAM

08.01. 2010

8. LEDEN 2010 - ŽÁDOST O ZRUŠENÍ PROCESU EIA

V pátek osmého lednase v Praze uskutečnila schůzka pardubických sociálních demokratů s náměstkem ministra životního prostředí Karlem Bláhou. Po tomto setkání vystoupila ČSSD s požadavkem na zrušení celého procesu posuzování vlivů záměru modernizace spalovny v Rybitví na životní prostředí (tedy tzv. procesu EIA). Vedly ji k tomu dle vyjádření jejích zástupců vážné důvody. Jedním z nich bylo to, že ministerstvo nesplnilo zákonné lhůty a ani po třiceti dnech od veřejného projednání nemělo jeho úplný přepis. Ze zhruba tří set připomínek byla ve zkráceném znění zmíněna jen šestina z nich. Zveřejněný zápis, který shrnul několikahodinové jednání do devíti stran a konstatoval jen odpor všech zúčastněných proti tomuto záměru, je podle odpůrců spalovny jedním z nejdůležitějších v procesu EIA. „K závěru zrušení celého procesu EIA nás vede především fakt, že společnost AVE CZ podvedla samotné ministerstvo životního prostředí. Tím, že vydává novou stavbu za modernizaci, porušuje celou řadu zákonů a uvádí nejvyšší státní orgány v omyl,“ zdůvodnil postoj ČSSD Libor Malý, předseda občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví. „Na základě tohoto vyjádření, kdy poprvé vysoký představitel Ministerstva životního prostředí České republiky uznal argumenty ČSSD a odpůrců posuzovaného záměru, není možné v procesu EIA pokračovat,“ dodal náměstek hejtmana Tichý. Jediným důvodem zrušení procesu EIA by podle náměstka ministra Ing. Karla Bláhy, CSc. mohlo být jedině to, že by investor - společnost AVE CZ - svůj záměr stáhl. „Pokud se tak nestane, je naší povinností vydat stanovisko,“ uvedl Bláha. Kritici spalovny by se podle něj mohli obrátit na soud, pokud mají za to, že byl v procesu EIA porušen zákon.
LEDEN 2010

LEDEN 2010 - PETICE MIŘÍ DO SENÁTU

Hned na začátku ledna zamířila petice proti znovuobnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví k předsedovi Senátu MUDr. Přemyslu Sobotkovi. Předali mu ji zástupci občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví – předseda sdružení Mgr. Libor Malý, náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Jan Tichý a radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Ing. Václav Kroutil.„Přestože věříme, že ministerstvo životního prostředí spalovnu zamítne, chceme získat podporu a pochopení také ze Senátu,“ řekl po předání petice Tichý. „Počet podpisů je obrovský, což svědčí o tom, že problém je pro občany regionu velice závažný. Já osobně vítám mimořádnou aktivitu občanů, která směřuje k prosazení principů občanské společnosti. Vážím si této iniciativy a budu se jí dále plně zabývat. Budu prosazovat, aby bylo v krátké době k této záležitosti svoláno veřejné jednání na půdě Senátu s jednoznačným závěrem,“ sdělil předseda senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice PhDr. Jaromír Jermář.

VÍCE ZDE (ARNIKA)

02.12.2009

PROSINEC 2009 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ

Spalovna v Rybitví se tak dočkala prvenství – do procesu EIA se zapojilo vůbec nejvíce lidí v naší historii. Všichni zástupci úřadů i samospráv obcí, města a kraje se vyjádřili proti výstavbě spalovny, rovněž naprostá většina vystoupení občanů byla nesouhlasná. Atmosféra byla značnou část akce spíše jako na hokejovém či zápasnickém klání. Jednání vedl náměstek ministra, což svědčí o významu, jaký úřady pardubické kauze přikládají. Na hokejovém stadionu se sešlo přes pět tisíc lidí a diskutovali ještě po půlnoci toho dne. Po více než sedmi hodinách skončilo ve čtvrtek třicet minut po půlnoci v pardubické hokejové aréně veřejné projednávání vlivu chystané spalovny v Rybitví na životní prostředí. Všichni, kteří zasedli na vyvýšeném pódiu a modernizaci spalovny obhajovali, se hned od samého počátku ocitli pod velkým tlakem. Zejména zástupcům investora je ale třeba přiznat, že situaci zvládli, snažili se konstruktivně diskutovat a udrželi nervy na uzdě. „Jsme velmi rádi, že přišlo tolik lidí a jsme také rádi, že po počátečních hlučných reakcích občané vyslechli naše názory a zejména v závěru byla diskuze konstruktivní a inspirativní. Řada podnětů ale jde často nad rámec současné legislativy ať české, tak i evropské, a nad rámec současných nejlepších technologií. To jsou pak otázky pro ministerstvo životního prostředí, kterému musím poděkovat, že se mu podařilo udržet diskuzi v té konstruktivní úrovni. Jsem přesvědčen, že projekt byl velmi dobře prodiskutován a není to tak, že by tady někdo rozhodoval bez občanů,“ uvedl Jiří Čenský ze společnosti AVE CZ.

ČLÁNEK A FOTO ZDE

A ZDE SHRNUTÍ (ARNIKA)

10. 11. 2009

10.11. 2009 První veřejné projednávání v ABC clubu

První veřejné projednávání bylo pro velký zájem veřejnosti a nevyhovujícím prostorům po 17 minutách přerušeno.....Přestože dokumentace a posudek vlivů na životní prostředí opomíjely i některé další problémy, následovalo veřejné projednání záměru. Investor i úředníci přitom naprosto podcenili sílu nespokojených občanů. Lidé se vůbec nevešli do sálu a jednání se tak změnilo ve fiasko, které bylo ukončeno pouhých 17 minut po svém zahájení. Odpůrci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví tehdy vyzývali širokou veřejnost k účasti na veřejném projednávání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí. Spalovnu chce postavit společnost AVE CZ v areálu chemičky Synthesia. Proti výstavbě jsou desetitisíce občanů i okolní města a obce stálo ten de ne v tisku.. "Děláme a budeme dělat vše proto, abychom výstavbě spalovny zabránili. Jedním z nejbližších momentů je veřejné projednání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí. Já bych tímto chtěl všechny, komu není lhostejné to, co dýchá, v jakém městě žije, aby na toto projednání přišli, aby vyjádřili svůj nesouhlas s touto spalovnou. My jsme dohodnuti, že na toto projednání půjde celé vedení města vyjádřit svůj nesouhlas právě s touto stavbou a nedovedu si představit, že by Ministerstvo životního prostředí vzalo na lehkou váhu petici, kterou podepsalo takové množství lidí a negativní stanoviska všech samospráv, kterých se to dotýká." Veřejné projednání začíná dnes 10.11. 2009 v 15:30 v ABC klubu na Olšinkách. Účastníci veřejného projednání Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: oznamovatele, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Ing. Roman Mužík – jednatel Ing. Jiří Čenský – technický ředitel Jaroslav Nálevka – tiskový mluvčí zpracovatele dokumentace prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D Ing. Rudolf Tomani 3 zpracovatele posudku Ing. Josef Tomášek,CSc. Pardubický kraj Jan Tichý – náměstek hejtmana Statutární město Pardubice Jaroslav Deml – primátor Zástupci dotčených obcí, občanských sdružení a veřejnost – celkem cca 1000 osob. II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Veřejné projednání zahájil Ing. Lukáš Vozka (MŽP). Poté však bez vyzvání vystoupil náměstek hejtmana Jan Tichý a primátor Jaroslav Deml s požadavkem na ukončení veřejného projednání, neboť někteří příchozí se do sálu nedostali. Ředitelka odboru posuzování vlivů na ŽP MŽP Ing. Jaroslava Honová navrhla, aby veřejné projednání v termínu 10.11.2009 řádně proběhlo s tím, že bude totéž veřejné projednání opakovat tak, aby měli možnost se vyjádřit i ti, kteří se do sálu nedostali. Toto řešení však nebylo akceptováno náměstkem hejtmana Janem Tichým a primátorem Jaroslavem Demlem, kteří požadovali veřejné projednání přerušit a uskutečnit pouze jediné v ČEZ Aréně Pardubice. MŽP tento požadavek respektovalo a veřejné projednání přerušilo. Zástupci vedení kraje zároveň vznesli požadavek, aby byl posunut obvyklý začátek veřejného projednání až na 17:30 hodin. Závěrem byli účastníci veřejného projednání seznámeni s kroky, které budou následovat, tj. zajištění místa a času konání nového veřejného projednání a zveřejnění informace o novém veřejném projednání nejméně 5 dnů před jeho konáním. Přítomní byli také upozorněni na možnost podání písemných vyjádření k posudku v zákonném termínu do 16.11.2009. Veřejné projednání bylo přerušeno v cca 15.50 hodin. III. ZÁVĚR Vzhledem k tomu, že všichni zájemci se nedostali do sálu a zástupci samosprávy odmítli opakování veřejného projednání pro všechny zájemce, bylo veřejné projednánípřerušeno. V této souvislosti bylo konstatováno, že nové veřejné projednání bude uskutečněno v jednom dni v ČEZ aréně v Pardubicích

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/verejne-projednavani-spalovny-za--minut20091110.html

Listopad 2009

01.11. 2009 ZALOŽENÍ FACEBOOKOVÉ SKUPINY

V listopadu byla autorem tohoto webu založena veřejná skupina na nové sociální sití FACEBOOK. Tato veřejná skupina s názvem PROTI SPALOVNĚ V RYBITVÍ měla během pár tydnů téměř 5000 členů, což byla tehdejší maximální kapacita pro veřejné skupiny. Velmi čilé se tam diskutovali různé názory a prinášeli velmi rychle potřebné informace. Skupina byla někdy kolem roku 2013-14 kvuli novému nastavení sitě pripravena o všechny členy. Dnes se jedná o jakési torzo a přiřazenou skupinu k naší facebookové stránce PROTI SPALOVNĚ V RYBITVÍ

ODKAZ NA SKUPINU

30.09 2009

ZÁŘÍ 2009 - KLADNÝ POSUDEK K ZÁMĚRU

Na konci září 2009 byl dokončen posudek k dvakrát vrácené dokumentaci. Pousudek navrhoval pouze nižší variantu kapacity spalovny ze dvou možných, ale byl dost překvapivě KLADNÝ. Z POSUDKU : Zpracovatel posudku Tomášek Josef Ing., CSc. navrhuje ve stanovisku MŽP vydat kladné stanovisko k záměru při respektování navržených podmínek. Toto stanovisko je navrhováno přes řadu nesouhlasných vyjádření. Po prostudování dokumentace a další podkladů dospěl zpracovatel posudku k závěru, že posuzovaný záměr z hlediska vlivů na životní prostředí je akceptovatelný a při dodržování platných legislativních předpisů nepředstavuje významné riziko.V dokumentaci (dopracované z prosince 2008) jsou uvažovány dvě varianty kapacity vymezené fondem pracovní doby:Projektované množství spálených odpadů za rok: Varianta 7500 provozních hodin 20 000 t/rok Varianta 6000 provozních hodin 15 800 t/rok S ohledem na množství připomínek a výhrad k záměru (svědčící o skutečnosti, že zpracovaná dokumentace, ani její dopracované verze, oponenty záměru příliš nepřesvědčila), doporučuje zpracovatel posudku k realizaci variantu se sníženým počtem provozních hodin, tedy s nižším ročním výkonem. Zpracovatel posudku považuje za akceptovatelnou roční kapacitu 12 000 t/rok, tj. kapacitu se kterou max. pracovala stávající spalovna. Jedná se o 4500 provozních hodin spalovny za rok. Toto omezení kapacity neznamená, že by již spalovna nemohla nikdy pracovat s plným výkonem. Pokud spalovna prokáže splnění všech předpokladů, včetně plného osvojení technologie, logistiky, nakládání s odpady atd., včetně skutečnosti, že významně neovlivňuje životního prostředí v okolí, lze na základě nového procesu dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění (nové dokumentace) požádat o zvýšení kapacity spalovny. Pokud by bylovydáno kladné stanovisko, bylo by nutno požádat o změnu integrovaného ovolení a souvisejících materiálů.
LEDEN 2009

LEDEN 2009 - NA POTŘETÍ DOPRACOVANÁ DOKUMENTACE K POSOUZENÍ

Na podruhé, respektive na potřetí přepracovaná a dopracovaná dokumentace zveřejněna a rozeslána dopisem MŽP zn. 91566/ENV/08 dne 12. 1. 2009 Dopracovaná dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona. Dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou Prof. Ing. Jaroslavem Hyžíkem, Ph.D., který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č. osvědčení 5897938/OPV/93 s prodloužením platnosti do 31. 12. 2011 Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Připomínky k textu dokumentace jsou uvedeny dále v textu posudku. Vlastní dokumentace (dopracovaná z prosince 2008) obsahuje 228 stran textu.
4. ZÁŘÍ 2008

ZÁŘÍ 2008 - 3. VRÁCENÍ DOKUMENTACE K DOPLNĚNÍ

dne 4. 9. 2008 byla dokumentace opět vrácena s ohledem na množství obdržených připomínek a s ohledem na skutečnost, že „Předložená dokumentace EIA neobsahuje zejména vypořádání bodu č. 1 uvedeném v dopisu ze dne 21. 3. 2008 č.j. 23163/ENV/08. Proto požadujeme aby doplnění dokumentace zahrnovalo zejména následující informace a aspekty:“ 1. Doplnit bilanci množství odpadů vyprodukovaných v Pardubickém kraji a doložit, že kapacita spalovny je opodstatněná vzhledem k produkci nebezpečných odpadů v tomto kraji. Uvedení tabulky o produkci nebezpečných odpadů v regionu v minulých letech není dostačující údaj pro zdůvodnění kapacity 2. Doplnit variantní řešení s nižší kapacitou spalovny 3. Jasně definovat svozovou oblast 4. Technicky specifikovat zařízení pro odsávání prachu a případné pachové zátěže z bunkru pevného odpadu při odstávce spalovny 8 5. Vzhledem k e spalování PCB (POPs) nezpracovat bilanci POPs v pevné složce odpadů na výstupu ze spalovacího zařízení založenou na referencích obdobného spalovacího zařízení spalujícího nebezpečné odpady typu PCB 6. Podrobně zpracovat skladování a nakládání s PCB, včetně opatření u zamezení úniku PCB do složek životního prostředí 7. Vypořádat a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních k dokumentaci EIA, která oznamovateli a zpracovateli dokumentace zasíláme v příloze.
Únor-březen 2008

Únor- Březen 2008 - START PETICE

V Únoru 2008 byla občanským sdruženním stop spalovně založena petice proti obnovení provozu spalovny. Tuto petici do prosince roku 2009 podepsalo téměř 50 tisíc lidí a stala se základem občanské nespokojensti s tímto záměrem. 28. ledna 2010 proběhlo veřejné slyšení v Senátu. Jednání bylo vyvoláno peticí proti výstavbě spalovny průmyslového odpadu v Rybitví, kterou podepsalo téměř 50.000 lidí."Od chvíle, kdy byla informace o veřejném slyšení v Senátu zveřejněna, volají na pardubický magistrát starostové okolních obcí a měst. Volení zástupci desetitisíců obyvatel se domlouvají s představiteli Pardubic na společné cestě do Senátu. „Původně mělo být slyšení v Zaháňském salonku, který je prý poměrně malý. Využili jsme proto našeho senátora Jiřího Stříteského a požádali o větší prostor, aby se tohoto, pro náš region velmi důležitého jednání, mohli zúčastnit všichni. Pan senátor pomohl a slyšení bude v jednacím sále Senátu,“ řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Petici podepsalo téměř 50 tisíc lidí a nakonec slavila částečný úspěch. Ministerstvo životního prostředí i krajský úřad nařídily investorovi, rakouské společnosti AVE CZ, žádost o povolení spalovny kvůli nesrovnalostem přepracovat.
ÚNOR 2008

ÚNOR 2008 - VZNIK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STOP SPALOVNĚ

Vzniká občanské sdružení STOP SPALOVNĚ, které zakladají mistní komunální politik Ing. Jan Linhart a náměstek hejtmana Jan Tichý. Toto sdružení iniciuje vznik petice proti spalovně, kterou podepsalo 47 tisíc lidí. Bohužel ,jak se později ukázalo, toto sdružení a přední lidé v něm, kauzu spalovny brali možná spíše jako politické zviditelnování se, což dokazuje pozdější chladnější přístup , a především to, že dnes již sdružení neexistuje. Bylo v roce 2017 zrušeno a současný název je "Stop spalovně v Rybitví v likvidaci" ? Škoda, když v současné době, i přes proklamace mnohých politiků, že se jedná pouze o zpackaný podnikatelský záměr, tu spalovna hrozí možná nejvíce od samého začatku.
ČERVENEC 2008

ČERVENEC 2008 - ODEVZDÁNÍ PŘEPRACOVANÉ DOKUMENTACE

Dopracovaná dokumentace záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ byl předána na MŽP 3. 7. 2008 a zveřejněna a rozeslána byla dopisem MŽP zn. 4908/ENV/08 ze dne 18. 7. 2008. Dopracovaná dokumentace byla zpracována opět oprávněnou osobou Prof. Ing. Jaroslavem Hyžíkem, PhD.
21.03 2008

BŘEZEN 2008 - 2 VRÁCENÍ DOKUMENTACE K PŘEPRACOVÁNÍ

Zpracovatel posudku dopisem čj. 068/08/To ze dne 12. 3. 2008 doporučil MŽP dokumentaci vrátit k dopracování s ohledem na - neodpovídající a neúplné vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení - nezdůvodnění navrhované kapacity spalovny - jakým způsobem bude záměrem naplněn cíl POH Pardubického kraje - odstranění nedostatků předložené dokumentace - dále je nutno vypořádat odpovídajícím způsobem všechny relevantní připomínky k předložené dokumentac
PROSINEC 2007

PROSINEC 2007 - PŮVODNÍ DOKUMENTACE K HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Byla předložena první dokumentce k tomuto záměru,která už obnášela nesouhlasná stanoviska a připomínky. petice okolních samospráv, orgánu státní správy , občanských sdružení a jednotlivých občanů, které čítaly přes 20 nesouhlasných stanovisek a téměř 250 připomínek.
SRPEN 2007

SRPEN 2007- Projekt dostal své čislo V EIA

23. 8. 2007 – Ministerstvo životního prostředí si vyhradilo proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Bylo přiřazeno číslo k záměru MŽP186

CENIA ZDE

31.07. 2007

ČERVENEC 2007 - PRVNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU AVE CZ a 1 . VRÁCENÍ DOKUMENTŮ

Ministerstvo rozesílá obcím informace o zveřejnění " Oznámení" záměru AVE CZ. V lednu 2007 bylo ministerstvem životního prostředí rozesláno oznámení o plánovaném záměru a možnosti vyjádření dotčenych samospráv a občanů s názvem "Modernizace spalovny průmyslových odpadů,provozovna Pardubice" pod kódem záměru MZP186. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené Oznámení se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Aby Oznámení mohlo nahradit dokumentaci, je nutné ho dopracovat.K tomuto oznáméní bylo zasláno kolem 15 nesouhlasnych sanovisek státních úřadů a samospráv a na 200 připomínek, ke kterým se musel zpracovatel následně vyjádřit.
BŘEZEN 2006 Spalovnu kupuje AVE CZ

2006 AVE CZ- NOVÝ VLASTNÍK SPALOVNY

V březnu 2006 koupila spalovnu firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (dcera Hornorakouské Energie AG) , s cílem toto zařízení opravit a uvést do trvalého provozu. Projektované množství spálených odpadů za rok je 20 000 tun, z toho 17 000 tun dovezeného odpadu ( pevný, pastovitý a kapalný ) a 3 000 tun předsušeného čistírenského kalu ze sousední BČOV. Dále bude také zpracováván specifický odpad Synthesia a.s. a odpad ze zdravotnictví. ( Pozn.: dle hlášení o odpadech za rok 2006 vyprodukovala Synthesia a.s. necelé 2000 tun nebezpečných odpadů a navíc i BČOV, zpracovává studii na likvidaci čistírenských kalů jiným způsobem). Spalovna kterou chce provozovat firma Energie AG vlastněná hornorakouskou vládou, by byla v Česku největší. Firma však nemá žádnou (či pouze minimální) zkušenost s provozem spalovny nebezpečných průmyslových odpadů.
Aliachem (Synthesia) vypisuje výběrové řízení na prodej spalovny

2005 SPALOVNA SE PRODÁVÁ

Společnost Synthesia se rozhodla vypsat výběrové řízení na prodej spalovny.
Ukončení provozu původní spalovny

2004 KONEC PROVOZU !

Zařízení bylo provozováno do konce ledna roku 2004. Spalovna byla odstavena kvůli neplnění emisních limitů a dalším problémům, mezi které patřil hluk a zápach.
Spalovna nesplňuje emisní limity dioxinu.

2002 - PŘEKRAČOVÁNÍ LIMITŮ

Podle měření z roku 2002 a 2003, v roce 2002 vypouštěly nejvíce dioxinů tři cementárny - radotínská, čížkovická a prachovická. V roce 2003 však už žebříček "vedly" spalovny nebezpečných odpadů Synthesia Pardubice, pražská ČKD DIZ a Koh- i- noor České Budějovice.
Změna legislativních předpisů, zejména stanovení emisních limitů

2001 - NOVÉ ZÁKONY O EMISÍCH

Změna legislativních předpisů, zejména stanovení emisních limitů pro dibenzodioxiny a dibenzofurany, de facto znemožnila další provoz spalovny.
Zprovoznění původní spalovny 1997

1994-1997 UVEDENÍ DO PROVOZU

1997 Po kolaudaci a zkušebním provozu ,ostrý provoz zahájen v roce 1997. Spalovna původně vznikla coby součást biologické čistírny odpadních vod Synthesie Semtín. Spalovat se v ní měly čistírenské kaly. Zařízení bylo provozováno s kapacitou kolem 15 800 t/rok a výkonem parního kotle 13 t/rok. Spalovna však vzhledem ke své poruchovosti nespalovala projektované množství odpadů. Reálný fond provozní doby byl významně nižší než původně uvažovaný (6000 h/rok). Původní projekt výstavby spalovny počítal s následující skladbou odpadů: - tuhé odpady 3500 t/r - pryskyřičnaté, pastovité odpady 3200 t/r - kapalné odpady 450 t/r - shrabky, v podstatě dřevnaté zbytky 250 t/r - usušený čistírenský kal / hmotnost suš. / 7300 t/r
Created by LINELABOX