Obec Rybitví a obec Srnojedy postupují společně a 15. února odeslali   starostové Bc. Eva Šmeralová a Pavel Králíček společný dopis na adresu pardubického primátora  Ing. Martina Charváta.  Popisují v něm své obavy ze selhávání MŽP ohledně formy a kvality veřejného projednávání k záměru "Modernizace spalovny nebezpečných odpadů. provozovna Pardubice" svolaného pouze ONLINE formou.

"Z veřejného projednávání, konaného 8.2. 2022, které mělo proběhnout dle zákona č.100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ,ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon" se stala jakási videokonference, neuměle řízená úředníky MŽP, která v žádném případě neumožnila všem občanům se účastnit a tím se i svobodně vyjádřit. Proti způsobu vedení "veřejného projednávání"  jsme se ohradili  a současně ho budeme napadat i právní cestou. Budeme požadovat jeho zneplatnění  a zajištění jeho opětovného konání, tentokrát již dle zákona. Dle vyjádření zástupce MŽP pana Slezáčka, který "veřejné projednávání" řídil , však ministerstvo s novým projednáváním nepočítá a pokud k tomu nebude donuceno, nové veřejné projednávání k záměru neproběhne.

V souvislosti s výše popsanou situací si Vás dovolujeme oslovit s návrhem, abyste zvážili možnost zorganizovat veřejné projednávání znovu, tentokrát v režii Statutárního města Pardubice.

Celý dopis zde,  a link ke stažení v odkazu pod článkem..

 

Ke stažení zde