22.10.2010

Vedení Pardubického kraje si nepřeje na svém území novou spalovnu. Tu chce ze staré spalovny v Rybitví vytvořit společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Obec Rybitví leží 4 kilometry na západ od krajského města Pardubice. Protože na celém území ČR převládá západní proudění vzduchu, bojí se vedení kraje i občané, že spalovna zamoří město.

V areálu podniku Synthesia byla v roce 1994 uvedena do provozu spalovna nebezpečných odpadů, ve které se měly spalovat kaly z nedaleké čistírny odpadních vod a samotné Synthesie. Spalovna byla odstavena v roce 2004 kvůli neplnění emisních limitů a dalším problémům, mezi které patřil hluk a zápach. Společnost AVE CZ by chtěla spalovnu zmodernizovat a provozovat. V říjnu roku 2009 získala spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví souhlasné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA. „Přestože byla dokumentace dvakrát vrácena a ani druhé připomínky vedení Pardubického kraje nebyly zcela zodpovězeny, byla MŽP dokumentace uznána za dostatečný podklad pro proces EIA. Posuzovatel poté navrhnul souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,“ uvedl Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje.

ÚČAST JAKO NA KONCERTĚ ROCKOVÝCH HVĚZD

Začátkem loňského listopadu mělo v Pardubickém klubu ABC proběhnout veřejné projednání vlivu spalovny na životní prostředí. Pro velký zájem ale muselo být přesunuto o měsíc později do místní ČEZ ARény. „Proti spalovně je třeba bojovat a já vás prosím, přijďte a bojujme společně proti této hrozbě,“ vyzýval před veřejným projednáním posudku a dokumentace ke spalovně Tichý. Dostavilo se kolem 6 tisíc občanů. Atmosféra byla velmi emotivní a zástupcům společnosti AVE CZ se podle očekávání nepodařilo občany přesvědčit o tom, že spalovna neohrozí jejich zdraví. Petici, kterou organizoval náměstek hejtmana Tichý, podepsalo 47 tisíc lidí, to je zhruba polovina obyvatel Pardubic. Proti spalovně byla vytvořena také skupina na populárním sociálním internetovém serveru Facebook, která má přes 5 tisíc členů. Petice byla začátkem ledna předána Ministerstvu životního prostředí ČR a Senátu Parlamentu České republiky. Celá věc se tím zpolitizovala. ČSSD požaduje zrušení celého procesu EIA, který je těsně před ukončením. Náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha řekl, že: „Postup ministerstva je vstřícný vůči veřejnosti a objektivní dle zákona a jakékoliv výpady ze strany ČSSD a jejich potřeba zvyšovat si volební preference na něj nemá a nebude mít vliv.“ Ze zákona rovněž vyplývá, že proces EIA je možné zrušit pouze, pokud o to požádá investor, a to se těsně před koncem očekávat nedá.

DO KONCE LEDNA BUDE JASNO

V posudku o vlivu na životní prostředí je uvedeno, že provozuschopnost spalovny byla nedostačující. Problémy způsobovaly odstávky kvůli technickým problémům. To mělo špatný vliv na životnost spalovny i samotné spalování, které často neplnilo stanovené limity a do ovzduší tak unikaly různé nebezpečné látky. Společnost AVE CZ chce zachovat rotační pec, ve které se odpady spalují při teplotách 850 až 1 100 stupňů Celsia. Hlasy odpůrců se odvolávají na už dost znečištěné ovzduší Pardubicka. Jaká je skutečnost? V Pardubicích působí podniky Synthesia, Explosia a Paramo. Česká inspekce životního prostředí však uvádí, že nejde o území s extrémním zatížením ovzduší. Mezi ty patří dlouhodobě Ostravsko a Kladensko. Spalovna představuje zvýšení emisí, ale inspekce argumentuje také tím, že produkované teplo nahradí část produkce teplárny Synthesie. To znamená snížení vypuštěných škodlivin o několik desítek tun za rok. Ministerstvo životního prostředí vydá své stanovisko do konce ledna 2010.

Tomáš Fridrich, http://www.krajskenoviny.cz, 22.1. 2010, Krajské noviny, str.17, Ekonomika