Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se znovu snaží získat KLADNÉ stanovisko EIA na modernizaci odstavené spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic !! Předchozí negativní stanovisko vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2010, platnost základního dokumentu, který posuzuje vliv staveb na životní prostředí, již vypršela. nformace byla zveřejněna na úřední desce Pardubického kraje dne 14.02. 2020. Veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce kraje !!!!! Tedy do 15.03. 2020.

Některým obcím ale dorazil tento dokument až mezi 17.02 a 18.02. 2020 . Za takto krátky čas se všechny dotčené celky, instituce a veřejnost mají vyjádřit k odborné a závažné dokumentaci, kterou AVE CZ připravovalo určitě nejméně  dva roky ??!!!

Obec Rybitví se v minulosti snažila lokalitu se spalovnou určit v územním plánu pro jiné účely. Nejvyšší správní soud ale v roce 2011 zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. Obec proto připravuje novou změnu dokumentu, zatím je ve fázi připomínkování, uskuteční se i veřejné projednání. Zprovoznění spalovny se Rybitví stále brání. "Snažíme se zase postavit územní plán tak, aby tam spalovna nemohla být," řekla starostka Eva Šmeralová. Počítá i s tím, že věc znovu skončí u soudu.

 Mimo provoz je spalovna od roku 2004, protože nesplňovala emisní limity. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství ji v roce 2006 odkoupila od chemičky Aliachem, dnes Synthesia. Plánovala, že zařízení zmodernizuje a znovu zprovozní. S obnovením činnosti ale nesouhlasila veřejnost, pod protestní petici se v roce 2009 podepsalo téměř 50.000 lidí.

 

Kvůli vypořádání požadavku ministerstva životního prostředí na doplnění varianty s nižší kapacitou spalovny se investor rozhodl provozovat zařízení po dobu 6000 hodin za rok. Tento rozsah byl stanoven v původních rozhodnutích týkajících se výstavby a provozu spalovny společnosti Aliachem. "Tedy lze počítat s ročním prosazením odpadu ve výši 15.800 tun jako s další variantou," stojí v dokumentaci. Zařízení umožní spalovat pevné, kapalné a pastovité odpady a odstředěný čistírenský kal, je určeno pro zpracování všech průmyslových odpadů včetně odpadů s obsahem chlóru, síry a stabilních organických látek.

Pardubice se společností AVE CZ v minulosti vyjednávaly o odkoupení spalovny, aby ji definitivně zlikvidovaly. Zastupitelé města však dvakrát odmítli dát za spalovnu 35 milionů korun, zhruba stejnou částku by stálo její odstranění a sanace území. Již dříve odmitl nabídku odkupu Pardubický kraj za částku 8 milionů korun, kterou tehdy AVE CZ požadovala za ukončení projektu modernizace spalovny NO a jednala o tom s Hejtmanem M. Netolickým.

 Zdroj některých informací  a původní článek EKOLIST.CZ